IDC: Firmy objevují videokonference

Analytici společnosti IDC jsou přesvědčeni, že uplynulý rok byl ve znamení experimentování firem s videokonferenčními řešeními a navzdory ekonomickým výzvám, kterým byly podniky vystaveny, tento segment globálně zaznamenal nárůst oproti roku 2008 o 16,7 %.


Spolu s ekonomickým oživením pak podle IDC adopce těchto technologií bude ještě akcelerovat a výdaje firem za hardwarové vybavení pro videokonference celosvětově vzrostou z 1,9 miliardy v roce 2009 na více než 8,7 miliardy v roce 2014.

Pozice videokonferencí

Jonathan Edwards, analytik pro oblast komunikační infrastruktury v podnicích ve společnosti IDC, uvedené údaje komentuje slovy, že trh s videokonferencemi je uprostřed významné proměny – od dřívějšího setkávání se přes video jen v případech největší nouze po budoucí životaschopnou alternativu, která je upřednostňována před cestováním. Nastíněný trend bude dle Edwardse v tomto desetiletí akcelerovat, neboť firmy ocení úspory času i financí, lepší možnosti týmové spolupráce a služeb zákazníkům i nalezení kompromisu mezi osobním a pracovním životem zaměstnanců, které jim tato technologie přináší.

Analytici IDC proto očekávají že videokonference získají pevnou pozici při realizaci schůzek, komunikaci uvnitř firmy a ve školících aktivitách, není naopak pravděpodobné, že by byly v období následujících pěti let vnímány jako alternativa k instant messagingu či hlasovým službám. Firmy čeká nyní úkol naučit svoje zaměstnance, aby videokonferenční řešení aktivně používali a aby je přijali jako alternativu k cestování. Jonathan Edwards je přesvědčený, že nasazení těchto technologií je potřeba zvažovat v kontextu „velkých“ IT iniciativ, jako je například virtualizace a sjednocená komunikace a ne jako samostatné řešení.

Využívání v Česku
Co se týká situace v ČR, zde aktuální údaje z průzkumu společnosti Markent ukazují, že 31 % firem videokonference již využívá nebo s nimi počítá v budoucnu, 9 % jejich nasazení plánuje, ovšem celých 60 % o nich ještě neuvažovalo. Nejvíce je jejich využívání běžné ve velkých firmách s více než 1 000 zaměstnanci (52 %), zatímco v těch s méně než stovkou pracovníků je to 19 %. Značně vstřícněji se k nim staví i společnosti se zahraniční majetkovou účastí (46 %), zatímco u ryze českých subjektů je využívání videokonferencí samozřejmostí jen u 11 % dotázaných organizací.

Klíčové faktory pro adopci videokonferencí

Analytici IDC identifikovali tři hlavní faktory, které budou mít vliv na trh s podnikovými videokonferencemi v následujících pěti letech. Jsou to:

-Zlepšující se technologie a povědomí trhu. I když firmy jsou si většinou vědomy toho, co videokonference přinášejí, teprve nedávno začala tato řešení nabízet kvalitu, produktivitu a takovou úroveň interakce, aby mohla být v širším měřítku adoptována enterprise sférou.

-Dostupné přenosové pásmo. Jednou z největších překážek pro adopci videokonferencí byla a je dostatečná šíře přenosového pásma. I v současnosti zůstává celková cena investice do videokonferenčních řešení často poměrně vysoká, neboť je vyžadován upgrade podnikové sítě.

-Interoperabilita. Tu lze chápat na více úrovních (interoperabilita mezi odlišnými typy systémů, jednotlivými generacemi videokonferenčních řešení, mezi sítěmi operátorů atd.) a její zvyšování, i když probíhá jen omezenou rychlostí, má také významný dopad na adopci těchto technologií v podnicích.Komentáře