Implementace SOA vyžaduje oběti (2.)

SOA se možná někomu jevila jako spása před špatnou softwarovou architekturou a nekvalitním projektovým plánováním, realitou však zůstává, že jde o velmi obtížný a riskantní podnik.


Dnes vám přinášíme dokončení včerejšího článku.

 

Jádro SOA
Mnoho lidí zapomíná na to, že základem SOA je architektura, přičemž rovnou začnou řešit technologii. Proč tomu tak je? Proto-že architektonický návrh vyžaduje mnoho úsilí a je nudný, zatímco hraní s bezvadnou technologií je zábavné a rychlé. Naneštěstí je ale opravdu nutné strávit čas plánováním a vedením podniku správným směrem. Vytvořte strategii, procesy, architekturu, odkazy na fakta o byznysu, rozpočty a teprve potom veďte technologický tým správným směrem.


Ačkoliv je architektura pro SOA zásadní, je často zanedbávána. Je to kvůli tomu, že mnoho podnikových architektů ve velkých společnostech nemá autoritu a potřebný vliv, který potřebují k tomu, aby mohli hnát technologie správným směrem. V mnoha přípa-dech pouze zkoušejí ovlivňovat a informovat, a když dojde na věc, jsou nepoužitelní, neboť jsou odtrženi od reality. Tento „bezmoc-ný“ přístup k architektuře dlouhodobě ke změně nevede, pokud ovšem není k dispozici skutečně dynamické vedení, jež by tyto architekty podpořilo.


Kvůli malému respektu a profilu většiny podnikových architektů se stává, že taktické krátkodobé potřeby firmy přebijí jakoukoliv dlouhodobou strategii, přičemž lidé se pokoušejí svůj byznys provozovat během přesunu z jednoho technologického cvičení do druhého – do společnosti se tak zavlékají všechny druhy technologií bez jasného plánu, jak to všechno bude fungovat dohromady.


To, co bývá občas označováno jako podniková architektura, není zpravidla nic jiného než jednotlivé nepropojené vrstvy taktic-kých pokusů. Tento druh „architektury“ je příliš složitý a je příliš obtížné ho měnit v případě, že se objeví nové potřeby byznysu.


Pokud se však skutečně zaměříte na SOA, máte mnohem větší šanci, že budete úspěšní. Zaměření na architekturu vyžaduje usilo-vat o změny ve způsobu, jakým IT oddělení uvažuje o technologii – musí o ní přemýšlet v kontextu architektury, a nikdy jako o systémech, které ji v podstatě nahrazují. To je významný kulturní posun, který většina zaměstnanců IT neudělá, pokud k tomu nebude donucena. U takto koncipované  změny je potřeba, aby s ní přišlo samo vedení organizace. Existuje důvod, proč by měl management podpořit změnu – současným přístupem se totiž často vyhazuje spousta peněz. Výzvu pak představuje stav, kdy se takové zbytečné utrácení stalo normálním způsobem provozu a kdy jsou tyto prostředky skryty v „běžných“ nákladech.


Technologické pozadí SOA
Neexistuje jedna univerzální technologie pro SOA, která by vyhovovala všem podnikům. Musíte rozumět svým požadavkům a najít k nim odpovídající technologii.


Většina společností však buduje SOA chybně, neboť se nechají vést technologií. Jdou a koupí ESB nebo jiné SOA řešení „vše v jednom“ v naději, že tím vyřeší všechny své problémy. Výsledkem je technologické řešení, které nevyhovuje jejich skutečným potřebám, a tím pádem nefunguje. SOA pak neuspěje.


Proces hledání technologie, jež vyhovuje řešenému problému, je relativně velmi snadný, ale příslušným pracovníkům zabere hodně času. Spočívá v tom, že si zapíšete své požadavky na jednu stranu papíru a potenciálně vyhovující technologie na stranu druhou. Pak vytvořte krátký seznam technologií, které by stálo za to otestovat. Poté oslovte dodavatele s tím, aby vám předvedl svou technologii. Otestujte její podobu a funkce. Dělá to, co by měla dělat, a dělá to i pod tlakem, který na ní bude SOA klást?


Jistěže je lákavé zavolat jednomu z velkých hráčů a využít všechno, co má ve svém portfoliu. Zatímco některé části takového techno-logického souboru budou vašemu SOA určitě vyhovovat, zbytek balíku bude pro vaše požadavky naprosto nevhodný. Pořízení nepatřič-né technologie jenom kvůli pohodlí, jež plyne z pořízení takového balíčku, nebo z toho, že jednáte pouze s jedním dodavatelem, může vést k neúspěchu SOA. Ve většině případů však spočívá správné řešení SOA v pořízení mixu a v přizpůsobení více technologií různých dodavatelů.


Ujistěte se, že vaše architektura není závislá na konkrétní technologii. Na první pohled to zní lákavě – vybudovat architekturu na jedné konkrétní technologii, jak to propagují někteří dodavatelé – nezapomeňte však, že technologie se neustále mění, zatímco základní představa o architektuře by měla zůstat konzistentní. Musíte nejdříve vypracovat architekturu a teprve pak se zabývat tech-nologií, která jí podporuje, neboť je třeba si připustit, že technologie se bude měnit neustále.


Faktory úspěchu SOA
Úspěšné nasazení SOA nepředstavuje žádnou vědu; je to opravdu záležitost klasických IT oborů, které se zaměřují na všechny dimenze, zahrnujíce v to lidi, procesy, technologii i byznys. Organizace, které neuspěly, neodolaly pokušení chopit se „snadného a rychlého“ řešení orientovaného na technologii, aniž by však promyslely všechny zásadní otázky.

 

Hlavní problém většiny neúspěšných pokusů o zavedení SOA spočívá v nedostatku jasného pochopení systematických změn, které tento koncept vyžaduje. Dotýkají se mnoha částí organizace a tím pádem mnoha politických „poddanství“ v podniku, takže problémy pramenící ze snahy chránit si „své území“ před zásahy z venku na sebe nenechají dlouho čekat. Je nezbytné, aby silné vedení takovým problémům čelilo, jenže nezdá se, že by tolik podniků disponovalo natolik silným vedením na úrovni IT, takže se celý projekt zhroutí a zahyne.


Závěrem
Základ úspěchu SOA spočívá v novém, inovativním myšlení celé společnosti a ve vedoucích pracovnících, kteří mají schopnost řídit celopodnikovou změnu založenou na takovém způsobu myšlení. Ačkoliv některé podniky mohou přistou-pit na požadavky SOA, většina firem bude potřebovat nové vedení, management, a dokonce i zaměstnance, aby SOA bylo úspěšné. Návratnost investice je reálná a významná, ale vyžaduje to oběti už na úplném začátku.Komentáře