Informační technologie ve zdravotnictví: Pohled do zákulisí

O informatizaci českého zdravotnictví a projektu Zlatokop, který v této situaci vznikl, s námi hovořil David Hačkajlo z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).


Jak jsou na tom české zdravotní ústavy z hlediska informatizace?
Odpověď na tuto otázku není možná bez definice, co je to informatizace – máme-li na mysli technicko-administrativní informační systémy, tak dobře. Myslíme-li skutečné využití informací v těchto systémech uložených pro podporu klinické práce lékařů, tak špatně.

Informační systémy jsou vytvářeny „inženýry" – lidmi, kteří obtížně akceptují jistý druh neostrosti, nejasnosti v klinickém pohledu na pacienty a data o nich. Proto vše dobře funguje, ptáme-li se na výkony a jejich počty, na léky či nakoupený materiál. Ale jakmile se pokusíme „běžný" systém využít pro analýzu klinického problému, narazíme na limity. Diagnóz je více než n, MKN klasifikace nemá často tu správnou škatulku, klinický záznam farmakoterapie není možné vytvořit z číselníku SUKLu atd. Je také třeba připomenout roztříštěnost jednotlivých informačních systémů a subsystémů ve většině nemocnic. V neposlední řadě jsou zde i technologická a organizační omezení – „velké" relační databáze mají problém s reálným světem, který není v řádcích a sloupcích, ale je různorodý, stále se mění.

Kde vidíte možná řešení této situace?
Řešení této situace je obtížné, ale ne nemožné. Jde o vytváření nově pojatých informačních sítí či portálů, kde se všechna různorodá data dají najít a analyticky propojit. A toto není možné bez existence týmu uvnitř dané nemocnice, který ví, kde a jak data najít. Důležitá je i spolupráce s dodavateli informačních systémů, ale především s klinickými „objednateli" těchto řešení – lékaři, manažery a výzkumníky.

Stojíte za vývojem lékařského portálu Zlatokop používaným v pražském IKEMu. Čím se odlišuje od běžných IS?
Zlatokop pracuje pro lékaře a manažery IKEMu již šest let. Má mnoho společného s „běžným" informačním systémem, ještě více však s několika málo informačními systémy, které stejně jako Zlatokop respektují mnohotvárnost a proměnnost našich pacientů, ale myslím, že unikátní je v jednom: záměrně jsme vyměnili rigidní stabilitu za kontinuální vývoj a každodenní změnu. A uživatelé to chápou a oceňují.

Co pro vás bylo inspirací pro vytvoření tohoto portálu?
Hromada papírové dokumentace, kterou se měla prokopat jedna z našich lékařek právě před těmi šesti lety... Tak jsme pro ni a všechny ostatní vytvořili „“krumpáč" 21. století.

Jakým dalším směrem by se mohl / se bude Zlatokop vyvíjet?
Zlatokop se vyvíjí ne podle mých představ, ale podle toho, co potřebují uživatelé. Ale pravda, někdy tu poptávku trochu podpoříme. Domnívám se, že zde není prostor pro výčet všech těch malých úkolů, které před námi stojí dnes, případně nás čekají zítra. Ale naše dlouhodobé vize jsou přetvořit Zlatokopa tak, aby se ještě více oddělil proces získávání dat od jejich analýzy a hledání v nich, posílit jeho analytické schopnosti ve směru statistické analýzy vyhledaných údajů a také pracovat na otevření dalších bezpečných komunikačních kanálů s kolegy (ať už živými či softwarovými) v jiných nemocnicích.Komentáře