Jak postavit efektivní infrastrukturu v podniku

Budování podnikové IT infrastruktury se s nástupem moderních virtualizačních technologií od základů změnilo. Změnila se i logika, s jakou firma IT infrastrukturu pořizuje.

Jak postavit efektivní infrastrukturu v podniku


Zatímco dříve bylo úkolem správně odhadnout budoucí potřeby a nechat si na ně rezervu, dnes je naopak trendem kupovat jen to, co firma skutečně potřebuje. Důraz na flexibilitu IT infrastruktury přitom neustále roste.

Flexibilita, bezpečnost a vysoká dostupnost
Hlavní požadavky, které v současné době firmy na svoji IT infrastrukturu kladou, by se daly shrnout do tří jednoduchých oblastí – flexibilita, bezpečnost a vysoká dostupnost. Firmy přitom každou z nich považují za naprostou samozřejmost, ale nelze zapomínat na finanční aspekty spojené s pořízením a provozováním IT infrastruktury.

V současnosti firmy obvykle porovnávají celkové náklady vlastnictví (TCO), a nikoli pouze pořizovací náklady (TCA) IT infrastruktury. Mnohdy se ukáže, že samotná investice do hardwaru nemusí být, zejména u klíčových firemních aplikací, tak důležitá jako ostatní provozní a aplikační náklady. Mnoho uživatelů využívá flexibilitu poskytovanou virtualizačními technologiemi již dlouhá léta. Ale stále se objevují nové, pokročilejší možnosti virtualizace, a tak virtualizace zůstává v centru pozornosti firem, neboť jim pomáhá nejen zvyšovat vytíženost IT infrastruktury, ale také usnadňuje řešit řadu provozních situací.

Pod pojmem bezpečnost a vysoká dostupnost pak rozumějí firmy nejen zajištění proti neoprávněnému přístupu k datům, ale také jistotu toho, že firma o spravovaná data nepřijde. Že data nebudou poškozena v důsledku např. výkyvů v napájení, hardwarových selhání, softwarové chyby nebo jiných událostí. Požadavky na dostupnost se u mnoha firem blíží 100 % a dostupnost je vyžadována nejen během běžné pracovní doby, ale v podstatě nepřetržitě. V praxi to není vždy zejména v podmínkách menších firem  snadno dosažitelné. Řešení může zahrnovat kombinaci klastru s technologiemi mobility virtuálního serveru v celkovém konceptu DR (Disaster Recovery) řešení.

Uvedená kombinace umožní eliminovat plánované výpadky s minimalizací neplánovaných výpadků a odolnost proti mimořádným situacím (požáry, přírodní pohromy apod.) V reálných situacích, kde výpadek např. systému pro řízení výroby může znamenat mnohamilionové ztráty, se proto dostupnost přesně vyčísluje a vedení firmy vyžaduje řešení splňující vysokou úroveň HA/DR (High Availability/Disaster Recovery) doplněnou interním SLA od IT oddělení anebo externím SLA či  outsourcingem, kde garanci i finanční odpovědnost převezme třetí strana.

Jak na servery
Základem IT infrastruktury je výkonný server. V dnešní době přitom začíná platit, že méně je více. S rostoucími cenami energií totiž stoupá důraz na spotřebu. S tím bezprostředně souvisí také objem generovaného odpadního tepla, které je třeba odvádět prostřednictvím klimatizace, i elektrický výkon řešení pro zálohu napájení a ochranu před napěťovými špičkami i podpětím.

Energeticky efektivní řešení – správné rozmístění komponent v datovém centru, napájecí a chladicí infrastruktura či aktivní správa napájení – pak mohou snížit náklady na provoz datového centra i o více než 40 %. Současným trendem je proto hledat servery, jež mají výpočetní výkon, který odpovídá současným potřebám firmy, a zároveň umožňují snadnou rozšiřitelnost. Zároveň se objevuje důraz na využití co nejvýkonnějších CPU, protože řada softwarových licencí je vázána právě na počet, a nikoliv na výkon CPU.

Trendem je také hledání cest ke zvýšení kapacity RAM bez nutnosti zvyšovat zároveň počet procesorů. Naprostou samozřejmostí je pak v dnešní době plnohodnotná podpora virtualizace včetně možnosti přidělovat výpočetní výkon a operační paměť zcela nezávisle na fyzických zdrojích, případně umožňující přesun běžící aplikace mezi servery a disponující dalšími pokročilými vlastnostmi a jednoduchou správou.

Jak na storage
S datovým boomem souvisí také správná volba storage řešení. Pro úspěch podnikání a fungování IT infrastruktury jakékoli firmy je nezbytné, aby měla kam ukládat svá data a se mohla na místo, kam data ukládá, plně spolehnout.  K tomu je třeba zvolit datové úložiště nabízející kvalitní správu, poskytující funkce zvyšující využitelnost nasazeného storage řešení (znamé také jako thin provisioning), zjednodušit jeho administrativu, a tím ušetřit.

Zároveň je třeba volit úložiště, která nabízejí integrované zabezpečení efektivně chránící data, využívají redundantní prvky a poskytují snadné a rychlé vytváření záloh. V případě záloh je pak více než vhodné zajímat se i o to, jak rychle a s využitím jakých nástrojů bude možné provést jejich eventuální obnovu, protože tento bod bývá často až nečekaně problematický.

I v případě storage řešení pak platí, že současným trendem je virtualizace. Kromě ní však nastupují i nové trendy umožňující zvládat obrovský nárůst objemu dat, jako jsou automatická deduplikace nebo pokročilé funkce, například Easy Tier. Je možné také zefektivnit nasazení nákladných disků SSD právě pomocí funkce Easy Tier, kdy jsou nejvyužívanější data automaticky přemístěna z klasických HDD na rychlejší svazky SSD a naopak málo využívaná data jsou automaticky umístěna na pomalejší disky.

Nezapomínejte na síťové prvky
Na začátku jsme uvedli, že firmy dnes vyžadují vysokou dostupnost IT infrastruktury. Je přitom až zarážející, kolik firem, které věnují značné úsilí i prostředky na virtualizované servery i úložiště využívající širokou škálu redundantních prvků, nakonec opomene věnovat dostatečnou pozornost síťovým prvkům.

Síť se tak může nakonec stát časovanou bombou, která odstřihne plně funkční servery a datová úložiště od uživatelů jen kvůli poruše jednoho aktivního síťového prvku. K tomuto odstřihnutí přitom nemusí nutně vést jen hardwarová porucha. Může nastat i čistě ze softwarových důvodů. Mnoho zákazníků provozujících rozsáhlejší serverovou infrastrukturu nasazuje virtualizaci na úrovni síťových prvků, která přispěje k racionalizaci využití existujících kapacit LAN/WAN i SAN, ale může pomoci zvýšit i dostupnost serverů a datových úložišť. Zákazníci, kteří se pro virtualizaci síťových prvků rozhodnou, by pak stejně jako u serverů a storage řešení měli uvažovat o škálovatelnosti celého řešení i o tom, kolik a jaké protokoly řešení podporuje.

Jednoduchá správa a automatizace jsou důležité
Kromě samotných hardwarových parametrů, rozšiřujících slotů a podporovaných protokolů je u všech součástí IT infrastruktury nezbytné zohlednit také hledisko její správy. Pokud totiž firmy mají něco ještě méně rádi než navyšování investic do IT infrastruktury, pak je to navyšování personálních výdajů na její obsluhu. IT oddělení se proto musí umět vyrovnat s nárůstem obhospodařované infrastruktury. A v tom jim právě pomohou moderní nástroje pro monitoring, administraci a plánování IT infrastruktury, které dokážou automatizovat až 90 % všech činností a IT administrátora informují skutečně jen o tom, co je potřeba řešit manuálně. Jedině tak lze vybudovat opravdu bezpečnou IT infrastrukturu s vysokou dostupností.

Autor pracuje jako odborník divize technologií a systémů ve společnosti IBM Česká republika

Úvodní foto: © senticus - Fotolia.com


Komentáře