Kdy Apple začne odmítat aplikace nerespektující soukromí uživatelů?

Apple rozšířil své zásady ochrany soukromí uživatelům a je nevyhnutelné, že je začne vymáhat.

Kdy Apple začne odmítat aplikace nerespektující soukromí uživatelů?


Apple nevyhnutelně začne vymáhat dodržování zásad na ochranu soukromí, které před časem stanovil pro celý svůj ekosystém. Je tedy nasnadě, že vývojáři, kteří se jim budou snažit vyhnout či je obejít, mohou očekávat reakci. V krajním případě klidně odstranění jejich produktu z App Storu.

Do čeho se Apple pustil

Jak vážně se Apple staví k otázce soukromí, všichni vědí. Společnost opakovaně dává jasně najevo, že zachování soukromí uživatelů je pro ni naprosto zásadním faktorem pro dosažení plného potenciálu digitální transformace. Na vývojáře neapeluje, aby zásady dodržovali, jen tak pro nic za nic, a dává jim jasný signál, že ty, kteří nebudou respektovat její Privacy labels či App Tracking Transparency, čeká postih.

-          21. dubna Apple sdělil vývojářům, že jakákoliv forma sledování musí být jasně deklarována na příslušném místě a praktikována jen tehdy, dá-li k ní uživatel souhlas. „Sběr dat o zařízení a aktivitě uživatele za účelem získání uživatelovy jedinečné identity či fingerprintingu, bude i nadále porušením našich pravidel.“

-          Apple vývojáře zároveň varuje, že jsou „zodpovědní za přesnost a aktuálnost svých pravidel,“ s tím, že v případě jejich změny je musí aktualizovat v sekci App Store Connect.

-          Aktuálně pak vedoucí oddělení ochrany soukromí Applu Erik Neuenswander reagoval na tvrzení, že tvůrci aplikace Snapchat se snaží najít způsob, jak pravidla firmy obejít: „Což by znamenalo, že si myslí, že našli řešení, jak pravidla obejít, vkrást se uživatelům do jejich zařízení a nerespektovat jejich soukromí. To je něco, na co se při schvalování aplikací neustále snažíme dbát. Je to pro nás jedna z předních priorit.“

Vymáhání nastavených pravidel by tak mohlo teoreticky znamenat, že z App Storu budou odstraněny i některé populární aplikace. Pro zajímavost: aktuální zpráva serveru Top10VPN tvrdí, že 19 z nejpopulárnějších VPN aplikací je vybavena nepřesnými štítky, některé dokonce ani neuvádějí, že sbírají uživatelské IP adresy. Což je přesně ten druh chybných či zavádějících tvrzení, na jejichž věrohodnost a přesnost hodlá Apple dohlížet.

Alternativní cesty

Facebook a další společnosti se ohradily, že kroky, které Apple podniká za účelem ochrany soukromí uživatelů, pro ně budou mít devastační účinky, jelikož jejich podnikání je založeno právě na sběru uživatelských dat. „To, co některé společnosti nazývají ,personalizovanou zkušeností´ je často jen skrytým pokusem získat o člověku co nejvíc dat, vytvořit jeho podrobný profil a tento pak zpeněžit,“ tvrdí však Apple.

A stížnosti přicházejí též přímo z reklamní branže. „Nejnovější operační systém od Applu rozpoutal bouři přesahující reklamní průmysl tím, že uživatele nechá rozhodnout o tom, zda je aplikace může sledovat za reklamním účelem. Tyto změny mohou brzy znamenat, že zadavatelé budou mít méně dat o tom, kdo vidí jejich reklamy. Aplikace na platformě iOS musí uživatele požádat o možnost sledování za reklamním účelem,“ vysvětluje situaci Wall Street Journal.

Apple poznamenává, že zavedení ochrany před sledováním v prohlížeči Safari vyvolalo obdobné námitky, přesto inzerenti našli způsob, jak respektovat soukromí uživatelů a zároveň zachovat svůj byznys, přičemž příjem z reklamy dál rostl. Společnost tedy zjevně chápe nutnost podpořit reklamní průmysl a zdá se nepravděpodobné, že by inzerenty dlouhodobě znevýhodňovala oproti vlastním reklamním zájmům. Mimo jiné i proto, že si je dobře vědoma toho, že její podnikání je pod drobnohledem regulátorů. Možná i z toho důvodu Apple vylepšuje své reklamní rozhraní SKAdNetwork a přidává do něj další nástroje a funkce.

A jestliže Neuenschwander vyjádřil naději, že Snapchat „najde způsob, jak inzerovat a zároveň brát ohled na soukromí uživatelů,“ nabízí se úvaha, že Apple chce pro reklamy najít zcela vlastní platformu a do budoucna tak bude přicházet s dalšími možnostmi, jak mohou inzerenti na této platformě fungovat a dodržovat stanovená pravidla. A kdo ví, možná se podaří najít i takové řešení, které neohrozí byznys firem jako je Facebook, bez toho, aby se šťouraly v soukromí uživatelů. Jisté je, že pro Facebook bude takové řešení nezbytností. Dle dat marketingové společnosti Tinuiti jsou totiž iPhony zodpovědné za 62 % reklamních impresí Facebooku na území USA. „Pro inzerenty bude klíčové, aby se novým formám optimalizace kampaní a jejich správě přizpůsobili rychle,“ uvedl zástupce Tinuiti.

Chráněné skupiny

A ač se o tom šířeji nemluví, je dobré ještě zmínit, že Apple vymezuje tři kategorie uživatelů, kteří aplikacím sledování nemohou dovolit i kdyby sami chtěli. Jsou to:

-          Děti mladší 18 let.

-          Jakékoliv Apple ID spravované vzdělávací institucí.

-          ID mladší tří dnů.

Je přitom docela možné, že tento seznam se ještě rozroste.

Úvodní foto: Apple


Komentáře