Když je cloud privátní

Zatímco donedávna by firmy a organizace bez vlastních serverů a jejich housingu prakticky neexistovaly, dnes už od nich pomalu, ale jistě ustupují a využívají předností outsourcingu. Moderní a v poslední době často skloňované termíny jako cloud nebo privátní cloud jsou v podstatě synonyma pro jedno a to samé – dodávku výpočetního výkonu z datového centra k zákazníkovi. Pokud jsou navíc služby geografické, zvládnou předcházet řadě případných problémů.

Když je cloud privátní


Pokud pro vás pojem privátní cloud není žádnou novinkou, skočte rovnou na další odstavec. Ostatní mohou číst dál.

Základ řešení privátního cloudu tvoří virtualizace. Hlavní rozdíly mezi virtualizovanou infrastrukturou a privátním cloudem jsou z pohledu nasazeného řešení především v maximální automatizaci všech činností, v možnosti dynamického a škálovatelného přidělování prostředků jednotlivým uživatelům a jejich aplikacím včetně měření využití a možnosti vyčíslení nákladů.

To vše nabízí i veřejný cloud. Ten hlavní „fígl“ privátního cloudu je v tom, že celé technické řešení je připraveno privátně, tedy výhradně pro jednoho zákazníka, který má k dispozici celý jeho výkon.

Další výhodou privátního cloudu je redundance jednotlivých prvků, ze kterých se cloud skládá. V případě poruchy některého ze serverů je díky redundanci provoz automaticky přesměrován na zástupné servery a tím je zajištěna maximální dostupnost hostovaného řešení. Například v případě české serverhostingové firmy Greenhousing.cz je služba redundance navíc geografická. Firma dle vyjádření svých zástupců své servery rozmísťuje mezi více datacenter a tím předchází nejen HW a SW poruchám, ale i těm živelným.

Geografické privátní cloudy je možné provozovat jak aktivně tak i pasivně podle režimu nastavení a to jestli průběžně běží všechny servery ve všech DC nebo fungují pouze v režimu failover. Podle nás je právě v geografickém rozložení služeb budoucnost, ale o tom až někdy příště.

Outsourcing skrze privátní cloud je v současné době ideálním řešením pro firmy, kterým již nestačí dedikovaná řešení a z důvodu bezpečnosti se chtějí vyhnout veřejným cloudům, ale zároveň mají hodně požadavků na serverovou infrastrukturu. Proto také geografický privátní cloud přináší výrazné personální i časové úspory a hlavně pak vyšší dostupnost. A to je krom škálování a ceny to očem tu běží.

Úvodní foto: © CenturionStudio.it - Fotolia.com


Komentáře