Komentář: Aktuální trendy v oblasti ERP

Dnes už v podstatě nenajdeme ERP systém, který by nebyl postaven na technologii klient/server a nevyužíval by některý z řady databázových SQL serverů.


Aktuálním trendem je teď čím dál častější využívání technologií souvisejících s internetem. Ať už jde o tenké webové klienty, využívání webových služeb pro komunikaci a sdílení dat mezi různými systémy, nebo o poskytování aplikací přes web formou služby. Mnoho aplikací včetně celých ERP systémů je už dnes vytvářeno jako čisté webové aplikace. Díky tomu s nimi mohou uživatelé pracovat odkudkoliv a v prostředí jim známého webového prohlížeče. A také díky tomu vznikají nové obchodní modely, které umožňují lépe se „trefit“ do potřeb a možností zákazníků.

Dalším viditelným trendem je čím dál větší využívání tzv. open source technologií, a to bez ohledu na velikost firmy. Ať už jde o Linux jako operační systém pro databázový či aplikační server, použití Apache coby webový server, Firebird jako základní databázový server apod. Čas od času se dokonce objevují první vlaštovky ve formě koncových aplikací pro linuxové stanice, ale to bych jako nějaký trend zatím neviděl.

Pokud jde o funkčnost, stále větší tlak je kladen na automatizaci všech procesů, které automatizovat lze. Uživatel díky tomu nejenže tyto procesy zrychlí, ale uspoří mnoho času pracovníků, který pak může buď využít efektivněji a nebo, což je v dnešní době pro mnoho podniků lákavé, může díky tomu redukovat svoje náklady snížením počtu zaměstnanců bez jakéhokoliv vlivu na vlastní procesy. Aby to bylo možné, musejí ERP systémy disponovat nástroji, jako je vnitřní systém výstrah (zpráva, která se vygeneruje v okamžiku, kdy nastane předem definovaná situace), a musejí být schopny na jejich základě  měnit svoje chování či vykonat nějakou akci. Funkce moderního ERP systému by měly být „ovladatelné“ nejen uživatelsky, ale i z vnějšku prostřednictvím jiných aplikací.

Stále více je také kladen důraz na formu zobrazení výstupů, na jejich vizualizaci. Jde např. o zobrazení dat ve formě grafů či schémat co nejpřehlednějším způsobem a pokud možno s dodatečnými ukazateli. Cílem je, aby uživatel na první pohled viděl místa, na která se má zaměřit, protože nejsou „v normálu“. Uživatel dnes nemá čas na zkoumání a dlouhé analyzování dat, ERP mu musí pomoct. V současnosti už nejde jen o to, vytisknout nějakou sestavu, ale rovnou naznačit, kde může být problém nebo kde se naopak hodně daří, prostě nasměrovat energii uživatele správným směrem.

Dalším obecným trendem je, že stále více zákazníků hledá integrované řešení typu all-in-one (a pokud možno univerzální a na trhu rozšířené), tedy ERP systém, který obsahuje funkce  pro pokrytí všech klíčových procesů tzv. hodnototvorného řetězce (prodej, nákup, výroba, logistika, ekonomika) i většiny ostatních podpůrných procesů. Cílem je vyhnout se integraci různých softwarových řešení, která s sebou nese vyšší náklady nejen na prvotní nasazení, ale hlavně na průběžnou údržbu vlastně pak už několika samostatných, nějak vzájemně propojených systémů. A to je pro nás jako  výrobce ERP systému Abra, který se řadí právě do kategorie all-in-one řešení, velmi dobré.

Autor je generálním ředitelem společnosti Abra Software.Komentáře