Komentář: Ocitnou se zákazníci v „cloud seven“ již v roce 2010?

Kdyby se provedl průzkum (dost pravděpodobně se již provedl) na téma, co nejvíce vadí lidem na letecké dopravě, určitě by to byl pocit, že „nemáme řízení letounu tak nějak pod kontrolou“.


Lidé se primárně ani tak nebojí o bezpečnost létání či své pohodlí, jako spíše o to, že nemají v případě problémů možnost zásahu a že se musejí spoléhat na někoho jiného, přičemž oni sami by to určitě svedli lépe.

Přitom letecká doprava je co do počtu nalétaných kilometrů zdaleka nejbezpečnějším druhem dopravy. Pokud by se měl například počet obětí letecké dopravy vyrovnat každoročnímu počtu obětí silniční dopravy v České republice, muselo by každý rok nad Českou republikou havarovat 10 dopravních letadel. Přitom poslední zaznamenaná letecká katastrofa se nad naším územím stala v roce 1973!

Velmi podobná analogie se v současné době nabízí v oblasti cloud computingu.  Jeho rozvoj nejvíce brzdí obavy o bezpečnost vlastních dat svěřených třetím stranám, přičemž se argumentuje možnými úniky dat, jejich zneužitím a dalšími podobnými riziky. Ano, je pravdou, že čas od času se někde ve světě stane ojedinělý (a tím pádem také silně medializovaný) případ, nicméně v porovnání s mnohem častějšími vnitrofiremními (tj. médiím skrytými) katastrofami je provoz v rámci cloudu mnohem bezpečnější.

Přiznejme si proč. Pokud totiž provozujeme infrastrukturu ve vlastní režii, musíme také vytvořit a realizovat vlastní bezpečnostní strategii, která ovšem nebývá dokonalá tak jako u profesionálního poskytovatele cloudu. Navíc poskytovatelé cloudu mají bezpečnost dat svých klientů zajištěnou ve smlouvách tak tvrdě, že je v jejich životním zájmu nedopustit žádný incident. Stejně jako letečtí dopravci…  A stejně jako u letecké dopravy jsou otázky bezpečnosti v IT spíše výmluvou pro to, že IT pracovníci chtějí mít vše pod kontrolou, i když to pro společnost může znamenat vyšší riziko než v případě služeb z cloudu.

Poskytování IT služeb z cloudu se proto v příštích měsících a letech stane převládajícím jevem, a to především u těch činností, které obchodním firmám nepřinášejí klíčovou konkurenční výhodu – jako je například monitorování IT infrastruktury, standardní CRM aplikace či běžný e-mail. Naopak, společnosti si ve vlastní režii ponechají ty aktivity, které je odlišují od jejich konkurentů na trhu a přinášejí hlavní konkurenční výhodu. Kritickým motorem tohoto vývoje je především zvyšování efektivity. V současné době, kdy spousta firem dramaticky omezuje své náklady a investuje pouze do klíčových činností generujících obrat, jsou služby typu cloud velmi vítaným nástrojem k redukci nákladů a maximalizaci podnikové efektivity.

V roce 2010 můžeme očekávat, že počet firem využívajících nějakou formu cloud computingu bude dále narůstat. A nyní bude na poskytovatelích cloudových služeb, aby se této poptávce přizpůsobili – kvantitou i kvalitou. V angličtině existuje hezký termín pro výraz být „v sedmém nebi“ – „cloud seven“. Tak si přejme, ať se v roce 2010 všichni zákazníci cloudu co nejdříve ocitnou v „cloud seven“!

Autor pracuje jako technický ředitel ve firmě GFI Software.Komentáře