Logistické procesy vylepšené on-line sběrem dat

Dnes kladou podniky vysoké nároky na přesnost a preciznost svého skladového hospodářství, logistiky a organizace skladových prostor v halách. Slabinou těchto procesů bývá často neohebnost systému a často také omezená mobilita.


V pracovní stanici je nainstalován skladový software a k němu jsou připojena další zařízení, jako jsou například čtečky čárových kódů, čtečky RFID tagů apod. Řešení skladu s upřednostňováním prostorů pro příjem a výdej zboží často bývá situován dle umístění příslušné pracovní stanice se skladovým programem.

Mobilní řešení
Tento problém lze však eliminovat pomocí mobilního řešení, respektive prostřednictvím on-line sběru dat. Samotné položky mohou být identifikovány třeba na základě čárových kódů nebo RFID tagů, které jsou pak snímány mobilními datovými terminály.

Ty obvykle pracují v různých operačních prostředích – ať už se jedná o proprietární systém, který je naprogramován přesně na míru firemních potřeb a skladového softwaru v pracovní stanici, nebo o terminály s komerčním operačním systémem.

Tyto produkty jsou pomocí technologie Wi-Fi připojeny k pracovní stanicí přes rozhraní ODBC, tellnet či jiná, jejichž prostřednictvím pak komunikují s odpovídajícím skladovým programem v pracovní stanici.

Právě na typu rozhraní záleží, zda aplikaci na pracovní stanici uživatel přímo obsluhuje, nebo jestli s ní komunikuje přes softwarový interface. Dnes již na trhu existuje relativně velké množství datových terminálů a PDA vybavených snímači čárových kódů osazených technologií WLAN, určených do náročných průmyslových prostředí a s vysokým krytím IP.

Logistické procesy jsou tedy usnadněny mobilitou a nezávislostí na místě naskladňování a vyskladňování. Pracovník skladu může pomocí datových terminálů učinit odpovídající proces se zbožím, provést příjemku, vytvořit dodací list nebo inventuru majetku, aniž by přitom musel usedat přímo k pracovní stanici se skladovým programem. Všechny tyto procedury lze provádět ve skladu i mimo něj – všude tam, kde je dostupná bezdrátová síť.

Tímto způsobem se sníží nároky na pracovní sílu, energii i čas, neboť skladník může naskladňovat zboží přímo tam, kde je reálně umístěno. Zboží, které je složeno například na paletách v hale, není nutné přemisťovat k pracovní stanici, aby bylo sejmuto stacionární čtečkou čárových kódů, lze vytvořit příjemku, výdejku, převodku nebo jen identifikovat zboží pro informaci či kontrolu. Značení položek může být prováděno pomocí klasických EAN kódů, 2D kódů nebo RFID čipů.

Závěrem
Relativně nenáročným způsobem lze zlepšit logistické procesy na vysokou úroveň, a to bez značných investic či vedlejších nákladů. Každý skladník může pomocí datového terminálu provádět všechny skladové procedury, aniž by oplýval pokročilou znalostí práce na PC. Činnosti ve skladech se tak zjednoduší, zrychlí i zefektivní.

Autor je pracovníkem společnosti Codeware.Komentáře