Nejžhavější technologie pro rok 2011 a dále

Další rozvoj cloudových služeb, mobilních technologií a sociálních platforem, nové bezpečnostní hrozby, pokročilé formy analýz dat či pokračující změny v ukládání informací budou podle analytiků patřit mezi nejvýznamnější trendy v oblasti IT v tomto roce.


Podívejme se na některé z důležitých proměn, které nás v blízké budoucnosti v korporátní sféře čekají.

Všeprostupující cloud
Cloud computing oprávněně vévodí prvním příčkám nejdůležitějších technologií již několik let, nicméně s postupující dobou se tento fenomén proměňuje a nabírá nových podob. Stále více se o něm mluví nikoliv jen jako o jedné z mnoha IT technologií, o jejímž nasazení je vhodné začít uvažovat, ale do velké míry také jako o univerzálním pojítku mezi dalšími, velmi heterogenními řešeními a službami, které jsou postaveny na modelu cloud computingu.

Cloudové služby již existují v širokém spektru od otevřených veřejných po uzavřené privátní a podle analytiků Gartneru budou v následujících třech letech výrazně přibývat i hybridní služby, které se budou pohybovat mezi těmito dvěma extrémy. Dodavatelé budou nabízet řešení, kombinující výhody obou těchto přístupů (technologie, metodologie a praktiky veřejných cloudů implementované uvnitř konkrétní organizace) a mnoho z nich také rozšíří nabídku služeb pro vzdálenou správu implementace cloudových služeb. Analytici IDC pak pro rok 2011 vidí jako významnou akceleraci adopce technologií privátního cloudu a služeb malými a středními firmami. Zvýšit se také má zájem o virtualizaci klientů.

S budoucností cloud computingu úzce souvisejí i z původně odlišných kořenů vyvinuté oblasti mobilních přístrojů a aplikací a také sociální komunikace a spolupráce (viz také následující kapitola). Na konci roku 2010 mělo vlastnit podle odhadů Gartneru 1,2 miliardy lidí přístroje nabízející mobilní přístup k webu. Mobilní zařízení se díky rostoucímu výkonu a datové propustnosti stávají de facto specifickým typem počítačů se širokým spektrem dostupných aplikací. Možnosti, jako zohlednění lokace, pohybu a dalších kontextových funkcionalit povedou uživatele ke stále častějšímu využívání mobilních přístrojů pro interakci s firmami. To povede podle Gartneru k soutěži firem ve tvorbě specializovaných mobilních aplikací jako konkurenčních nástrojů pro získání konkurenční výhody.

Také trend sociální komunikace a kolaborace bude akcelerovat. Zde se podle Gartneru profilují čtyři velké oblasti: sociální sítě (založené na osobnostních profilech a přímé interakci mezi účastníky), sociální spolupráce (platformy wiki, blogy, instant messaging, crowdsourcing či kolaborativní kancelářské nástroje), dále sociální publikování (umožňující sdílení individuálního obsahu určitou komunitou) a sociální zpětná vazba (pro získání názoru na určitý problém od širší komunity). V roce 2016 pak mají být sociální technologie integrovány do většiny byznysových aplikací a firmy je mohou propojit např. s CRM systémy, s interními řešeními pro komunikaci a spolupráci a také zahrnou veřejné sociální sítě do svojí celkové byznys strategie.

Směrem ke konsolidaci
Vraťme se ale k předeslané souvislosti s cloud computingem. Analytici IDC totiž podle svojí aktuální předpovědi očekávají, že již v dohledné době dojde ke splynutí cloudových služeb, mobilního computingu a technologií sociálního networkingu do jedné mainstreamové platformy. Do těchto technologií již nebude možné na určité úrovni vývoje dále investovat osamoceně, ale v rámci jednoho vzájemně propojeného celku a budou muset být i odpovídajícím způsobem spravovány.

Analytici IDC jsou přesvědčeni, že rok 2011 bude i dalším rokem zotavování IT segmentu z recese (podle odhadu výdaje za IT globálně vzrostou oproti loňsku o 5,7 % na 1,6 bilionu dolarů), což bude akcelerovat i proměnu zmíněných platforem. Frank Gens, vedoucí analytik IDC, tvrdí, že již v tomto roce bude možné pozorovat přechod těchto transformativních technologií do oblasti mainstreamu. To pak podle Gense bude znamenat restrukturalizaci IT průmyslu, která otevře nejen nové trhy a přinese nové příležitosti, ale změní prakticky vše, včetně toho, kdo bude lídrem v IT průmyslu a jak a zda si udrží svoje vedení.

To, že se cloud computing stává prakticky součástí trhu, či dokonce trhem samotným a univerzálním modelem pro doručování služeb potvrzuje i předpověď Gartneru, podle níž by do roku 2015 mělo 20 % ne-IT firem v žebříčku Global 500 patřit mezi poskytovatele cloudových služeb, jež nejsou přímo spojeny s IT. Analytici IDC pak v této souvislosti hovoří o BaaS (Business-as-a-Service), kdy nepůjde o náhradu technologií, ale celých byznys procesů.

IDC v roce 2011 také očekává nárůst dodávek mobilních přístrojů, schopných provozování aplikací, které během 18 měsíců dokonce v prodejích překonají počty dodáváných PC. Dále má být během tohoto roku staženo 25 miliard mobilních aplikací a po vzoru tohoto modelu může dojít i ke kompletní restrukturalizaci kanálů pro doručování jakéhokoliv digitálního obsahu a služeb zákazníkům. Gartner pak tvrdí, že do roku 2013 bude 80 % firem podporovat zaměstnance v používání tabletů a do roku 2014 bude také 90 % organizací podporovat provoz korporátních aplikací na vlastních mobilních přístrojích zaměstnanců. To otevírá vstup do fáze, kdy se pozornost uživatelů a IT organizací přesune od zařízení, infrastruktury a aplikací, které ustoupí do pozadí, primárně k informacím a interakcím.

Rok 2011 má být také charakterizovaný akcelerací využívání sociálních platforem malými a středními firmami a IDC očekává, že ke konci roku již více než 40 % společností ze segmentu SMB bude využívat sociální sítě pro účely propagace. Velcí hráči na trhu se softwarem pak budou směřovat svoje akvizice k nákupu menších poskytovatelů sociálních řešeních, aby posílili svůj vliv v tomto segmentu trhu.

Bez analýz to nepůjde
Stále důležitější se pro úspěšný byznys stávají analytické nástroje, které pomáhají na základě dostupných dat vytvářet lepší rozhodnutí. Podle analytiků Gartneru nastupují analytické nástroje nové generace, založené na vyšším výpočetním výkonu a konektivitě. Ty umožňují běh náročných simulací a modelů budoucího vývoje v reálném čase místo pouhého pohledu na data získaná z minulosti a také okamžitý přístup k informacím potřebným pro byznys rozhodnutí přes mobilní přístroje. To sice může znamenat výraznou změnu v existující operační a BI infrastruktuře, ale tento potenciál může přinést výrazná zlepšení obchodních výsledků a proto o něm stojí za to uvažovat.

Druhá oblast rychle se rozvíjejících analýz pak souvisí se sociální sférou a týká se procesu měření, vyhodnocování a interpretace interakcí a asociací mezi uživateli, tématy a idejemi. Tyto interakce mohou nastat v rámci sociálních aplikací ve firmě nebo ve veřejných komunitách na webu. Využívají se zde techniky jako sociální filtrování, vyhodnocování názorů a analýzy sociálních sítí a médií. Díky těmto nástrojům lze zkoumat sociální strukturu určitých skupin či způsob práce a interakce mezi jednotlivci, skupinami a organizacemi a díky tomu pak mohou firmy např. přizpůsobit svojí nabídku pro konkrétní cílové skupiny, pracovat s tím, jak jsou vnímány v očích veřejnosti či využívat toku informací v sociálních sítích k oslovování potenciálních zákazníků.

Více on-line hrozeb
Další velkou oblastí, které se ani v letošním roce, je boj s bezpečnostními hrozbami. Podle aktuálních údajů společnosti Websense loni narostl počet webů se škodlivým obsahem oproti roku 2009 více než dvojnásobně (o 111 %), zhruba 80 % legitimních webů bylo v loňském roce napadeno nějakou formou útoku. Také sociální sítě jako Facebook a Twitter se podle Websense stávají novými distribučními kanály pro malware a spam, např. 40 % příspěvků uživatelů na Facebooku obsahuje linky, přičemž desetina těchto odkazů je závadná. Analytici Gartneru také varují, že do roku 2015 dojde k narušení a poškození kritické infrastruktury nejvyspělejších zemí spadající do skupiny G20 on-line sabotážemi. Mělo by jít o tzv. multimodální útoky vedené na více různých systémů pro dosažení maximalizace jejich dopadu.

V roce 2011 pak má podle bezpečnostních expertů růst počet speciálně cílených útoků, což bude souviset s tvorbou specializovaného malwaru, očekávají se i další vlny sociálního inženýrství využívaných k získání citlivých dat, zneužívání nových prvků HTML5 a také stále rostoucí zájem hackerů o mobilní přístroje. Pozornost bude nutné věnovat i populárním webovým službám, jako jsou Gmail, Facebook atd., které se dnes běžně používají ve firemním prostředí a stávají se pro útočníky atraktivní možností, jak proniknout do korporátní sítě.

Budoucnost tiskových řešení
I když spolu s aktuální vlnou nástupu elektronických čteček se objevily opět úvahy o tom, jaká je budoucnost konvenčního tisku, podle všeho se jedná o trendy, které spolu mohou dále úspěšně koexistovat.

Pro tradiční tisk totiž hovoří skutečnost, že je poměrně levný, univerzální a všudypřítomný a i když se neustále experimentuje s technologiemi pro dočasný a přemazávatelný tisk či s tištěním bez nutnosti toneru, zdá se spíše, že jeho budoucnost je v prvé řadě v sofistikovaných tiskových službách, které často souvisí s již zmiňovaným cloudem. Jde např. o bezdrátový tisk přes web, tisk na vyžádání či třeba o pokročilé tiskové správce umožňující např. vybrat pro určité úlohy nejvhodnější zařízení, čímž lze docílit vyšších úspor či třeba  rozdělení výkonu na více výstupních zařízení.

Flash čipy na výsluní
Spolu s informační explozí a sofistikovanými metodami správy a komprese dat (jako je třeba deduplikace) se mění i podoba úložných technologií. Analytici Gartneru poukazují na velmi intenzivní využívání flash pamětí a to nejen ve spotřebitelských a zabudovaných zařízeních, ale i v serverech a počítačích a to zejména díky svým vlastnostem, jako jsou nízké nároky na prostor, limitované množství generovaného tepla, výkon a robustnost. Solid state disky s flash čipy také mohou být využívány v hybridním modelu pro nejdůležitější data, u nichž je kladen důraz na rychlost a odolnost, a zbytek dat pak může být ponechán v levnějších úložištích.

Možnými nástupci NAND flash technologie by se v budoucnu mohly stát čipy typu PRAM či tzv. 3D paměti, které mají kombinovat výhody DRAM čipů (rychlost) a klasických flash pamětí (schopnost uchovávat data i po odpojení od zdroje elektřiny).

Nové modely computingu
Neposledním významným trendem, který podle analytiků Gartneru nabírá na intenzitě, jsou nové typy computingu. Konkrétně půjde o zohlednění kontextu, preferencí a prostředí uživatele pro zlepšení interakcí (tzv. context-aware computing) a s jeho pomocí mají být uživatelům proaktivně nabízeny nejvhodnějším způsobem přizpůsobené služby, obsah a produkty. Podle Gartneru bude v roce 2013 iniciativy spojené se zohledněním kontextu vykazovat více než polovina firem v žebříčku Fortune 500 a v roce 2016 pak má třetina mobilních marketingových aktivit zohledňovat právě kontext.

Nepřehlédnutelná je i stále větší provázanost počítačů s předměty z běžného světa (tzv. ubiquitous computing), kdy se elektronické prvky stávají prakticky všudypřítomné. Objekty každodenní potřeby budou mít schopnost komunikovat pomocí RFID technologií a vznikne tak sítě vazeb, které přesáhnou tradiční možnosti správy. Třetím typem computingu pak má být podle Gartneru modulární forma označovaná anglickým termínem fabric-based infrastructure. Má se jednat o škálovatelné systémy, které mohou být skládány různými způsoby podle potřeb a využívat různé samostatné moduly (procesory, paměti, I/O, GPU) propojené sítí.

ERP systémy ve znamení změn
Ve výhledu pro rok 2011 nelze opomenout ani podnikové informační systémy, které mají také projít řadou změn, resp. budou výrazně ovlivňovány převládajícím ekonomickým klimatem. Analytici společnosti Panorama Consulting totiž očekávají, že zatímco uplynulý rok byl v oblasti podnikových informačních systémů charakterizovaný nárůstem možných modelů doručování software, lze v roce 2011 údajně očekávat mnohem dramatičtější proměny.

I když ekonomická situace by se měla i nadále zlepšovat, zůstanou firmy opatrné a extrémně citlivé vůči riziku. Nebudou proto chtít utrácet za ERP, který by mohlo být obtížné implementovat nebo u který nepřináší měřitelné výsledky. V případě pořizování nových informačních systémů proto budou postupovat co nejracionálněji a mnohem více než dříve využívat konzultace s externími experty, aby minimalizovaly možná rizika. Spolu se snahou o redukci případných selhání vzroste i význam řízení organizačních změn (organization change management), který je podle analytiků Panorama Consulting pravděpodobně nejlepším způsobem, jak možná rizika omezit.

Dalším poměrně novým rysem roku 2011 má být nárůst zrušených ERP projektů pokud nebudou splňovat původní očekávání. Analytici jsou totiž přesvědčeni, že stále poměrně omezené rozpočty na IT ve firmách povedou k tomu, že pokud firmy budou s některým z projektů spojeným s informačním systémem nespokojeny, budou mít tendenci mnohem rychleji takové projekty ukončovat. Nelze vyloučit ani to, že se v takových případech budou množit žaloby na dodavatele informačních systémů. Již výše zmíněné analytické nástroje se pro řadu firem stanou velmi významnou součástí jejich informačního systému a budou požadovány buď jako moduly do ERP či v případě výběru analytických nástrojů od jiného výrobce porostou požadavky na jejich propojení se stávajícím systémem.

A samozřejmě nelze opomenout cloud, neboť rostoucí nabídka ERP systémů dodávaných formou služby bude pro řadu ředitelů IT oddělení hlavně ve středních firmách v tomto roce významným impulzem k tomu hodnotit přínosy hostovaného řešení či kompletního outsourcingu IT infrastruktury.Komentáře