Nový Peugeot 308: s technologickým duchem

Značka Peugeot píše další kapitolu v historii svého bestselleru, kterého bylo od uvedení na trh vyrobeno více než 760 000 kusů.

Nový Peugeot 308: s technologickým duchemNabídka konektivity nového modelu byla obohacena o funkci Mirror Screen. Telematické palubní funkce zahrnují kapacitní dotykový displej a navigaci 3D. Nový Peugeot 308 je vybaven všemi asistenčními systémy řízení, které byly před nedávnem představeny u SUV Peugeot 3008 a 5008.

Vzhledem k tomu, že Peugeot i-Cockpit zaznamenal obrovský úspěch už u jiných modelů, byl prostor kabiny nového vozu Peugeot 308 ještě vylepšen tak, aby akcentoval silné stránky:

 • Peugeot i-Cockpit představuje řešené místo pro řidiče.
 • Nové ovládání automatické převodovky Shift and Park by wire u EAT8.
 • Nový kapacitní dotykový displej umožňuje mimo jiné ovládat klimatizaci a navigaci 3D .

Nový Peugeot 308 má v doplňcích již u úrovně výbavy Active dotykový displej poslední generace. Displej je reaktivní a ovladatelný stejně jako většina chytrých telefonů. Umístění displeje na úrovni středových ventilátorů a jeho natočení směrem na řidiče umožňují snadné čtení informací a rychlý přístup k nabízeným funkcím.

Nový Peugeot 308 nabízí funkci Mirror Screen. Tato funkce duplikuje displej chytrého telefonu na dotykovém displeji ve voze, čímž umožňuje plné využívání kompatibilních aplikací. V době, kdy se chytrý telefon stal běžnou součástí života, je díky funkci Mirror Screen možné ovládat telefon i během jízdy.

Pro zajištění bezpečnosti je telefon možné uklidit do úložného prostoru středové loketní opěrky, oblíbené aplikace však zůstanou i nadále dostupné. Stiskem tlačítka umístěného na konci přepínače směrovek se aktivuje přístup k aplikacím pomocí hlasového ovládání. Hlasové ovládání prostřednictvím funkcí chytrého telefonu (S-Voice u Androidu a Siri u  Applu) umožňuje telefonovat, psát SMS zprávy nebo diktovat navigaci adresy. Jde se o službu triple play, která je kompatibilní s protokoly Mirrorlink, Android Auto a Apple Carplay.

Nový Peugeot 308 je vybaven nejnovější generací asistenčních systémů řízení, které byly nedávno představeny u nových SUV Peugeot 3008 a 5008.

Funkce Distance Alert - hlídání bezpečné vzdálenosti - upozorňuje řidiče na bezprostřední riziko srážky s vozem, který jede před ním, nebo s chodcem, který se ocitl v detekčním poli. Pokud po obdržení výstrahy řidič rychle nesešlápne brzdu, funkce nouzové automatické brzdění se okamžitě spustí. Srážce je tak možné se vyhnout nebo alespoň riziko srážky prudkým zpomalení vozu výrazně snížit. Funkce detekuje vozy s poznávací značkou, které buď stojí, nebo jedou stejným směrem, ale také chodce, kteří se ocitnou na silnici. Naopak kola, motocykly, zvířata nebo předměty ležící se na silnici detekovány nejsou. Funkce nouzové automatické brzdění zasáhne, když:

 • je detekován jiný pohybující se vůz: při rychlosti 5–140 km/h;
 • je detekován stojící vůz: při rychlosti do 80 km/h;
 • je detekován chodec: při rychlosti do 60 k/h.

 

Díky kameře, která rozlišuje plné a přerušované čáry, umí systém varování při neúmyslném opuštění pruhu detekovat takové situace, kdy dochází k překročení vodorovného značení na pozemních komunikacích. V případě snížené pozornosti řidiče při rychlosti vyšší než 80 km/h vyšle systém zvukovou a vizuální výstrahu.

 

Při rychlosti mezi 65 a 180 km/h navíc aktivní systém varování při neúmyslném opuštění jízdního pruhu upraví trasu vozu: Jakmile systém zaznamená riziko neúmyslného opuštění pruhu, dojde k postupné korekci trasy tak, aby vůz zůstal ve svém původním pruhu. Pokud si ovšem řidič přeje pruh opustit, stačí, aby setrval v tlaku na volant. Při přejezdu do jiného pruhu se systém automaticky deaktivuje, jestliže řidič předtím zapne směrovku. Jestliže si řidič přeje systém deaktivovat, může tak učinit dlouhým stiskem tlačítka na levé straně volantu. Když je systém deaktivovaný, na tlačítku se rozsvítí oranžová LED dioda.

Nový Peugeot 308 má v sériovém vybavení funkci, která hlídá dobu řízení (Coffee Break Alert): Po dvou hodinách nepřerušovaného řízení při rychlosti vyšší než 65 km/h vizuální a zvuková výstraha vyzve řidiče, aby si udělal přestávku.

Tento systém doplňuje funkce sledování pozornosti řidiče. Díky kameře umístěné v horní části předního skla vůz analyzuje svou trasu. Systém hodnotí pozornost řidiče na základě vyhodnocování odchylek trasy vzhledem k pozemnímu značení. Spustit se může několik stupňů zvukové a vizuální výstrahy (například „Buďte ostražití“ nebo „Udělejte si pauzu“).

Kamera umístěná v horní části předního skla analyzuje intenzitu světla a v závislosti na světelných podmínkách a dopravní situaci automaticky přepíná dálková a potkávací světla. Doba, po níž v průběhu jízdy zůstávají rozsvícena dálková světla, je tedy optimalizována, takže nedochází k oslňování řidičů ostatních vozů.

Kamera umístěná v horní části předního skla umožňuje detekovat a snímat značky upozorňující na začátek nebo konec úseku s omezenou rychlostí, informuje o nich na přístrojové desce. Systém také zohledňuje informace o omezení rychlosti uvedené v mapách navigačního systému. Specifická omezení rychlosti (určená např. pro kamiony) se nezobrazují. Tuto funkci doplňuje možnost nastavení automatického přizpůsobování rychlosti vozu: Stisknutím tlačítka MEM na ovladači tempomatu/omezovače rychlosti, může řidič nastavit automatické přizpůsobování rychlosti vozu rychlostním omezením, jež snímá kamera.

Vůz má uprostřed předního nárazníku zabudovaný radar s maximálním dosahem 150 metrů. Adaptivní tempomat zajišťuje dvě funkce:

 • automaticky udržuje rychlost vozu na hodnotě nastavené řidičem;
 • automaticky udržuje vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu.

 

Systém detekuje vozidlo, které jede před ním ve stejném směru. Pomocí brzdění motorem a brzdového systému automaticky přizpůsobuje rychlost vozu rychlosti vpředu jedoucího vozidla.

 • Pokud je rychlost vpředu jedoucího vozidla nižší, systém vůz zpomalí, nebo dokonce zcela zastaví funkcí Stop;
 • Pokud vůz vpředu zrychlí nebo přejede do jiného pruhu, tempomat začne postupně zvyšovat rychlost, dokud se nedostane na nastavenou hodnotu;
 • Pokud řidič zapne směrovku kvůli předjíždění pomalejšího vozu, systém mu umožní, aby se k danému vozu dočasně přiblížil, než ho předjede; zároveň dbá, aby během předjíždění nedošlo k překročení nastavené rychlosti.

 

S funkcí Stop dojde k úplnému zastavení vozu a tempomat se přepne do režimu Pauza.

Pokud s funkcí 30 km/h při brzdění dojde ke snížení rychlosti o více než 30 km/h, tempomat se přepne do režimu Pauza, takže řidič musí ručně podřadit a brzdit, dokud se vůz nezastaví. Funkce je aktivní do 180 km/h.

Při rychlosti mezi 12 km/h a 140 km/h upozorňuje tento systém řidiče, na přítomnost vozidla v prostoru slepého úhlu. Upozornění dostává řidič díky kontrolce, která se rozsvítí ve zpětném zrcátku na té straně, kde došlo k detekci nějakého vozu (automobilu, kamionu, motocyklu nebo kola). Tento systém spolupracuje s aktivním systémem výstrahy při neúmyslném opuštění pruhu: Kromě nepřerušovaného rozsvícení kontrolky ve zpětném zrcátku na té straně, kde došlo k detekci vozu, bude provedena korekce trasy vozu se zapnutou směrovou svítilnou, aby se řidič vyhnul srážce.

Vůz disponuje 180° kamerou, která je umístěná na zadních výklopných dveřích. Díky této kameře je možné snímat okolí vozu a zobrazovat ho na dotykovém displeji. Data pořízená z horní části vozu doplňují senzory parkovacího asistenta. Zobrazení pohledu shora na vůz a jeho okolí se neustále aktualizuje v reálném čase podle manévrování vozu. Zobrazení umožňuje pohled do všech stran. Zobrazením všech překážek v dosahu tato funkce usnadňuje parkování.

Tento systém přináší prostřednictvím ultrazvukových postranních snímačů aktivní pomoc při parkování:

 • senzory zabudované do předního a zadního nárazníku vyhodnocují vhodné parkovací místo podle rozměrů vozu;
 • řídicí jednotka pomáhá v tomto prostoru zaparkovat.

U manuální převodovky musí řidič při parkování ovládat plyn, brzdu, řadicí páku a spojku. U automatické převodovky EAT8 se řidič stará pouze o brzdu. Za účelem bezpečného zaparkování podává systém řidiči při vjezdu a výjezdu na parkovací místo vizuální informace a zvukové signály. Kontrolu nad vozem může řidič převzít kdykoli jednoduše tím, že uchopí volant. Funkce Park Assist poskytuje pomoc při podélném (při vjezdu i výjezdu na parkovací místo) i při příčném parkován

Úvodní foto: Peugeot

Galerie

Komentáře