Překážky v elektronizaci zdravotnictví

Využití IT ve zdravotnictví zjednodušuje a urychluje práci, přesto jeho zavádění není zdaleka bezproblémové. Naráží na to, že lékaři ani organizace nejsou připraveny elektronicky komunikovat, v některých případech chybí vhodná legislativa a také potřebný software.

Překážky v elektronizaci zdravotnictví


Prakticky v každé ordinaci je možné najít počítač, přesto přináší využití IT i problémy. Více než polovina ambulantních lékařů v České republice vidí hlavní překážku rozvoje elektronického zdravotnictví v nepřipravenosti zdravotnických subjektů, tedy nemocnic laboratoří apod.

V průzkumu společnosti CompuGroup Medical, poskytovatele informačních systémů pro zdravotnictví, to uvedlo 56 procent z 1 028 oslovených lékařů. Až 41 procent z nich vidí problém rozvoje ve složité legislativě, která proces elektronizace ztěžuje a zpomaluje.

Náklady na pořízení technického vybavení považuje za komplikaci 21 procent ambulantních lékařů. Asi třetina z nich spatřuje významný problém elektronické komunikace ve složitosti potřebného softwaru a 30 procent potom v nedostatku svého času. Jen 12 procent lékařů našlo jinou potíž pro elektronickou komunikaci.

O elektronickou komunikaci je zájem
„Nejčastěji jsou v kontaktu ambulantní lékaři s pojišťovnami, laboratořemi, nemocnicemi a okolními ambulancemi. Zdravotní pojišťovny v posledních letech sice aktivně podporovaly u těchto institucí rozvoj elektronické komunikace, chybějící legislativa však rozvoji podle průzkumu brání,“ řekla Lenka Volfová, vedoucí marketingového oddělení společnosti CompuGroup Medical. „Průzkum zároveň ukázal, že je mezi ambulantními lékaři o elektronickou komunikaci zájem. Jsou připraveni se aktivně podílet na projektech v rámci e-health, které považují za smysluplné,“ doplnila.

Výzkum probíhal mezi praktickými lékaři, ambulantními specialisty a stomatology v období od června do srpna 2012 v celé České republice. Cílem bylo získat názory a postoje lékařů a zmapovat současný stav elektronizace českého zdravotnictví. Na průzkumu se podílelo téměř 850 praktických lékařů a 180 stomatologů.

„Interní průzkum jsme uskutečnili pomocí jasně strukturovaných dotazníků, které jsme lékařům rozeslali elektronicky. Zjišťovali jsme, v čem spatřují problémy a v jakých procesech nejčastěji komunikují nebo v jakých by elektronizaci uvítali. Zároveň nás zajímalo, na které partnery by elektronickou komunikaci rádi rozšířili. Průzkum vyvrátil všeobecně rozšířenou domněnku, že lékaři jsou vůči elektronické komunikaci skeptičtí, naopak z něj vyplynulo, že je pro ně smysluplná modernizace zajímavá,“ řekl výkonný ředitel divize Ambulantní software společnosti CompuGroup Medical Jan Hlaváček. Firma patří k největším dodavatelům IT do zdravotnictví a poskytuje informační systémy 13 tisícům ambulantních lékařů v ČR.

S kým komunikovat
V průzkumu se rovněž zjišťovalo, s jakými partnery ve zdravotnictví chtějí lékaři komunikovat elektronickou cestou. Nejvíce ambulantních lékařů, 63 procent, chtělo elektronicky komunikovat se zdravotními pojišťovnami, s laboratořemi si přeje takto komunikovat 58 procent a s  nemocnicemi 57 procent. S okolními ambulancemi mělo zájem elektronicky komunikovat 54 procent lékařů a s radiologií 51 procent. O komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení stálo 46 procent ambulantních lékařů, s pacienty 43 procent a se zaměstnavateli 31 procent. O elektronickou komunikaci se životními (komerčními) pojišťovnami byl nejmenší zájem, projevilo jej jen 27 procent lékařů.

Úvodní foto: © Sergey Nivens - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 19/2012
Celý článek i toto vydání lze zkoupit elektronicky
Komentáře