Přenos hlasu ve vysokém rozlišení na vzestupu

Hlas ve vysokém rozlišení – poněkud rarita v dnešních firemních sítích – se začíná podle expertů v podnicích objevovat mnohem častěji, takže pro manažery telefonních systémů už dává smysl se jím seriózně zabývat.


Pokud chtějí, prodejci pobočkových ústředen založených na protokolu IP (IP PBX) mohou zpravidla bez větších potíží dát na trh modernizovaný software, který bude podporovat kvalitnější přenos zvuku, avšak upgrade koncových zařízení stejně jako podpora od příslušných poskytovatelů služeb (ti musejí koupit odpovídající zařízení) představuje mnohem komplexnější proces, který musí být náležitě promyšlen.

„Základní výhody, které poskytuje hlas ve vysokém rozlišení nebo zvuk s podporou širšího přenosového pásma, zahrnují především lepší srozumitelnost komunikace a také autentičtější přenos živého lidského hlasu – oba tyto rysy jsou základní součástí systémů pracujících na základě technologie telepresence. Ta vytváří u účastníků vzdálené konference iluzi toho, že sedí naproti sobě v jedné místnosti,“ tvrdí Jerry Knight, technologický šéf firmy Accessline, což je dceřiná organizace pro zvukové služby společnosti Telanetix (poskytovatel audiovizuálních řešení). „Video není při vytváření takového dojmu podle mne tak podstatné jako právě audio. To je naopak přinejmenším velmi důležité,“ dodává Knight.

Benefity plynoucí ze zvuku ve vysokém rozlišení nejsou tak zjevné, jestliže se pro komunikaci využívá hlas standardního mluvčího reprodukovaný ve sluchátkách telefonu . Ale rozdíl může být významný při využití stolního přístroje s hlasitým odposlechem nebo pokud hovoříte s člověkem se silným přízvukem – pak je každé i drobné vylepšení kvality přenosu důležitým pomocníkem,“ tvrdí Jeff Rodman, technologický šéf a spoluzakladatel firmy Polycom. „V takových případech potřebujeme všechny záchytné body, které je nám technika schopná poskytnout.“

Hlas ve vysokém rozlišení nabízí vyšší kvalitu, než jakou jsou vám schopny nabídnout prémiové služby poskytované v klasické přepojované telefonní síti. Pokročilé hlasové přenosy využívají frekvence ve vyšším spektru lidského hlasu, které jsou tradičními telefonními systémy z kapacitních důvodů potlačeny. Jinými slovy – budete schopni rozeznat rozdíl mezi slovy „pig“ a „fig“ , aniž byste se museli ptát, zda první písmeno je P jako Petr nebo F jako Frankenstein.

Vyšší frekvence
Širokopásmový hlas zvyšuje horní frekvenční hranici, kterou jsou schopny hlasové kodéry/dekodéry (kodeky) podporovat, z obvyklé hodnoty zhruba 4 KHz na vyšší hladinu, zpravidla 7 kHz, avšak teoreticky může pracovat s ještě širším spektrem – s 14 kHz nebo dokonce s 20 kHz. Jedním z viditelných důsledků práce s takto rozsáhlým frekvenčním pásmem je to, že lidský hlas je vzorkován během jediné sekundy mnohem častěji, takže je možné zachytit mnohem jemnější změny zvuku v průběhu proslovu - namísto obvyklých 8 000 vzorků za sekundu stoupne tato hodnota na až 48 000.

To znamená, že telefonní přístroje VoIP, jež podporují hlas ve vysokém rozlišení, musejí být zákonitě vybaveny mnohem výkonnějším hardwarem a také objemnější pamětí – oboje však stojí více, i když, při aplikaci Moorova zákona na tyto přístroje, u ceny nejde o vzestup přímo úměrný velikosti paměti či procesorovému výkonu.

Například telefon SoundPoint IP 501 firmy Polycom vybavený podporou pro technologii napájení přes ethernetový port (Power over Ethernet, PoE) a třemi vstupy, avšak bez podpory pro přenos hlasu ve vysokém rozlišení stojí zhruba  300 dolarů. Srovnatelný model SoundPoint IP 550 s vestaveným systémem pro pokročilý přenos zvuku však přijde zájemce jen přibližně o třetinu dráž. Dá se tedy předpokládat, že prodej přístrojů umožňujících komunikaci jen v základním pásmu bude postupně klesat a že je nahradí právě sofistikované modely.

Zatím jen vnitropodnikově
„Protože jak koncové přístroje, tak i síť, která je propojuje, musejí tuto funkcionalitu plně podporovat, naprostou většinu využití této technologie je možné vidět uvnitř samotných korporací, nikoliv však při jejich vzájemné komunikaci prostřednictvím vnějšího poskytovatele služeb,“ říká William Bumbernick, výkonný ředitel firmy Alteva, což je provider hostovaných služeb VoIP. „Možnost zavolat do dalšího podniku využívajícího jiného operátora VoIP a přitom se nemuset vzdát výhod přenosu hlasu ve vysokém rozlišení je na trhu stále žádanější. V současnosti je to  zatím spíše nepravděpodobné.“

Aby se širokopásmový přenos hlasu stal skutečností, je nezbytné, aby operátoři investovali do upgradu svých VoIP sítí – a to může trvat zhruba pět až deset let,“ tvrdí Knight. Rodman je oproti němu poněkud optimističtější – jeho odhady se pohybují v rozmezí tří až pěti let. Pokud by měla být sestavována volání ve vysokém rozlišení prostřednictvím protokolu SIP, musely by být sítě vybaveny inteligencí, která jim umožní, aby si koncové body domluvily použití příslušného kodeku.

Navzdory všem výhodám, které pokročilý přenos hlasu přináší, se nejedná o funkcionalitu, jež je určena pro všechny. „Organizace totiž v minulosti investovaly značné prostředky do VoIP infrastruktury podporující klasické metody volání a zřejmě budou chtít s modernizací svých systémů počkat na další cyklus upgradů,“ říká Bumbernick. Pokud v současnosti teprve přecházejí na podporu VoIP ve své infrastruktuře a mají pochyby, zda to jejich IP síť zvládne, velmi pravděpodobně budou investovat nejprve do modernizace této sítě.

„Avšak pro ty firmy, které už využívají nějakou formu VoIP a zajímají se o to, jak tento způsob komunikace dále obohatit, může zahrnutí podpory pro přenos zvuku ve vysokém rozlišení představovat poměrně rozumnou investici,“ dodává Bumbernick. „Jestliže je předpokládaná morální životnost nového hlasového systému v rozmezí osmi až deseti let, je smysluplné už nyní tuto podporu do svých produktů zahrnout.“

V případě, že IP pobočková ústředna podporuje širokopásmový přenos hlasu, organizace mohou modernizovat koncová zařízení postupně, dle své aktuální potřeby. Například manažeři mohou tuto funkcionalitu začít využívat hned (tedy v době, kdy jsou přístroje ještě relativně drahé), zatímco řadoví zaměstnanci prozatím zůstanou u svých aparátů, jež zmíněný pokročilý přenos zvuku nepodporují – upgrade jejich zařízení může následovat poté, co životnost jejich současných systémů skončí.

Podpora standardů
Pokud firmy chtějí funkci přenosu hlasu ve vysoké kvalitě využívat i při komunikaci se svými partnery, je nezbytné, aby byly důsledně dodržovány odpovídající standardy. Je jich několik – především G.722, G.722.1 a G.722.2. Všechny dovolují nastavit hlasovou komunikaci jako širokopásmovou, ale pro tuto činnost potřebují různý datový tok – jde o 64, respektive 24 a 10 Kb/s. Zmíněné kodeky mají rozdílné nároky i na výpočetní výkon – jde o hodnoty 14, respektive 5,5 a 38 MIPS. Na základě těchto parametrů pak výrobci vybírají nejvhodnější řešení pro své produkty a řídí se jimi i samotní uživatelé,“ říká Knight.

Kromě specifických prostředí, kde jsou potřeby dány jednoznačně, může přenos hlasu s vysokým rozlišením představovat něco jako luxusní zboží. Pokud ale budete mít na výběr mezi systémy v podobné cenové hladině, pak je širokopásmový zvuk něčím, co je určitě vhodné mít...

Pokročilý přenos hlasu v Česku
Telefonování ve vysokém rozlišení (HDSP, HD Voice) ve své síti teprve nedávno podle provozovatele jako první v ČR zavedla společnost Ipex - provozovatel veřejné telefonní sítě VoIPEX. V Česku je aktuálně v prodeji HDSP kompatibilní bezdrátový IP telefon Siemens A580IP, jež je zájemcům dostupný i jako dotovaný.Telefonování ve vysokém rozlišení má své využití a budoucnost zejména ve firemním prostředí.

„Kvalita zvuku je rozhodující především při dlouhých hovorech nebo telekonferencích – s běžně zkresleným zvukem z telefonního sluchátka můžete být jako účastník takové konference brzy unaveni, neboť lidský sluchový aparát a mozek se musejí vyrovnávat se zkreslením zvuku. Naopak s využitím technologie HDSP je zvuk čistý, bez šumu a bez výpadků, což může výrazně přispět k udržení lepší pozornosti,“ říká Dalibor Kaláb, šéf marketingu ve společnosti Ipex.

Rozdíl v kvalitě zvuku s běžným telefonem a s HDSP kompatibilním telefonem lze posoudit například na webové stránce www.hdsp.cz.Komentáře