Přínosné IT experimenty s nízkým rizikem (1)

Přinášíme vám přehled pěti technických oblastí, kde může experimentování pomoci zlepšit vnímání postavení IT pro rozvoj byznysu.


Rozdělení práce ohledně podpory IT podnikovým procesům je ve většině firem nastaveno takto: Oddělení rozvoje obchodu prozradí své nejvýznamnější myšlenky a IT divize tyto koncepty transformuje do funkčního softwaru. Pokud je brán význam IT v organizaci vážně, nemůže zůstat tok těchto nápadů pouze jednosměrný. Ve skutečnosti IT, které záměrně hraje roli toho, kdo jen plní příkazy, zvyšuje riziko, že bude jeho činnost realizována prostřednictvím outsourcingu.

Naštěstí pro IT platí, že její přítomnost v předních liniích nových technologií má své výhody. Přistupujte k tomu podnikavým způsobem a IT může uplatnit nový vztah s mateřskou firmou pomocí zavádění nových cenově ne příliš náročných experimentů zaměřených na zjišťování nových příležitostí, které si však osoby s malou znalostí současných vyspělých technik nedokážou vůbec představit.

Aby však bylo IT bráno nejvyššími manažery vážně, musí se dostat až za hranici obyčejného vrtání se v technice. Musí docházet k účelově zaměřenému testování a výsledkem musí být ověřené výstupy, které pomohou firemnímu týmu vytvořit plán, jenž bude svým rozsahem odpovídat skutečnosti. To je klíč k překonání stigmatu „obyčejného provozovatele“ a budete potom schopni organizaci ukázat důmyslnost vámi provozovaných IT systémů.

Samozřejmě že vytvoření smysluplného prototypu vyžaduje více než jen pochopení základní technologie. Zahrnuje to jistou úroveň analýzy nákladů a přínosů a také pochopení nových trhů pro uskutečnění dostatečného obratu, což nemusí být tak triviální, jak si oddělení IT může myslet.

Konec konců vyvážení protichůdných zájmů zákazníků a dodavatelů je stejně tak komplikované jako vyvážení zátěže serverové farmy. Zde vám mohou ambice pomoci dostat ze sebe maximum. Chcete-li předejít fiasku, použijte jako klíčový nástroj nízkorizikový experimentátorský přístup v malém měřítku.

Zde je pět technických oblastí, kde může experimentování pomoci zlepšit vnímání postavení IT pro rozvoj byznysu. Je to jen pár příkladů, jak mohou IT oddělení růst nad oblast udržování správného blikání serverových indikátorů LED a jak mohou ukázat manažerům, že jsou cenným partnerem v oblasti zahajování projektů zaměřených na zvyšování obratu.

Zjistěte si, pro jaké možnosti jsou ve vašem podniku dveře dokořán:
IT experiment č. 1: Rozhraní API
IT experiment č. 2: Sociální sítě
IT experiment č. 3: Mobilní aplikace
IT experiment č. 4: Využívání informací o geografické poloze
IT experiment č. 5: NoSQL

Rozhraní API
Ačkoli musí být určitá data uchovávána v tajnosti, většina informací zvyšuje svou hodnotu, je-li široce dostupná. Pravdou je, že mnoho webových firem tvrdí, že některá svá nejcennější data sdílejí s ostatními, a to dokonce i s konkurenty. Je to otázka správného volání jejich rozhraní API.

I ti nejzaostalejší úředníci mohou těžit z uvolnění správné kombinace informací prostřednictvím API. Jde jen o schopnost identifikovat informace, které uživatelé hledají nejčastěji, a vytvořit aplikační rozhraní, které poskytne správná data oprávněným lidem ve vhodnou chvíli.

Ve většině případů jsou tyto informace již poskytovány prostřednictvím webového rozhraní. Rozhraní API by mohlo stejnou informaci zabalit do nějakého programátorsky přívětivého formátu jako třeba XML a JSON. Například formulář na vašem webu může být přepracován jako volání API pro odeslání dat.

Takové interface by mohly umožnit vašim obchodním partnerům automatizovat proces vyplňování a odesílání tohoto formuláře, díky čemuž by poskytovaly těsnější vazbu mezi vaším a jejich webem.

Řekněme, že vaše firma vyžaduje registraci nových zákazníků. Transformace do podoby API by umožnila vašim partnerům registrovat zákazníky automaticky. Tito klienti mohou poté dostat přístup ke službám obou firem, zatímco oba kooperující subjekty získají rozšířenou zákaznickou základnu pouhou vzájemnou spoluprací s využitím popisovaného rozhraní API.

Otevření funkcí, jako je registrace, je snadné, ale další datové zdroje vyžadují určitou péči, protože automatizace přestává být významnou pomocí, pokud otevírá dveře spammerům, botům a dalším kombinacím méně či více významných podvodných aktivit.

Mnoho API omezuje každodenní počet požadavků, které může partner zaslat – je to jednoduchá bariéra, která může pomoci zajistit vzájemně prospěšný vztah. Firmy jako například Mashery.com se snaží zjednodušit mnoho problémů, které se mohou vyskytnout, když vystavíte informace v podobě rozhraní API – používají k tomu jednoduché „přiškrcení“ a autentizaci.

Nalezení nejlepší cesty ke spolupráci s dalšími organizacemi prostřednictvím API je oblast, kde může pomoci tým IT pro rozvoj byznysu. Jakmile oddělení IT prověří možné funkce API, začne obchodní tým analyzovat vliv projektu, aby se zajistilo, že z tohoto režimu otevření datových skladů partnerům firma získá maximální užitek.

API například může firmě ušetřit významné náklady na vývoj v případě propojení informací – výsledkem bude přenesení zátěže vývojářské práce na partnery. Navíc pokud je třeba organizace závislá při dosahování obratu prostřednictvím zvýšené účasti zákazníků i na hustotě síťového provozu, může maximalizovat své výsledky zavedením nejvyššího možného počtu nových uživatelů prostřednictvím API.

Otevření registrace usnadňuje partnerům sdílet zákazníky. Pokud je cílem obrat vyvolávaný uživateli, potom by se je mohlo API snažit konvertovat na platící zákazníky řekněme omezením množství informací, které jsou jim dostupné bezplatně.

Související výhoda je, že samotná volání API produkují mnoho užitečných dat, která lze zkoumat, a podporovat tak celkový hospodářský výsledek. I když jsou bezplatná, mohou se vzorce žádostí ukázat jako velmi cenné. Společně s IT iniciativou NoSQL (viz příště)  mohou data shromažďovaná z volání API odhalit nebývalé příležitosti ke zvýšení obratu.

Všechny tyto interakce začínají aktivitou technického týmu a končí vyleštěním výsledku obchodní skupinou. Jedni zahajují tok informací a druzí rozhodují, jak moc dveře otevřít.

Sociální sítě
Většina obchodních manažerů již mučí své mozky snahou vymyslet způsob, jak využít potenciál sociálních sítí. Vaše organizace pravděpodobně nebude výjimkou. Plány těchto pracovníků jsou často komplikované a zahrnují rozsáhlé programování, ale přitom to nemusí vždy tak dopadnout. Existují určitá jednoduchá řešení, která lze nasadit s využitím několika málo tagů HTML navíc.

Například Twitter usnadňuje linkování vašeho obsahu do tweetů pomocí jednoduché adresy URL: www.twitter.com/home?status=MESSAGE. Do této adresy URL může být připojena jakákoli zpráva, takže lze třeba snadno přidat tlačítko, které uživatelům umožní sdílet obsah vašeho webu nebo například anotovat nedávný nákup těchto lidí u vás jejich následovníkům.

Facebook nabízí podobnou možnost pro adresy URL, které vypadají takto: www.facebooks.com/sharer.php?u=URL= MESSAGE. Nahrazením klíčových slov URL a MESSAGE za příslušné hodnoty propojíte svůj web s Facebookem.

Tyto finty vám pomohou vyhnout se složitějším možnostem nabízených sociálními sítěmi. Pokud uživatel na tyto odkazy klikne, přesměruje ho to na příslušný web sociální sítě, kde se zkontroluje, zda je přihlášen. Pokud tomu tak nebude, požádá jej web, aby se přihlásil dříve, než mu umožní editaci zprávy. Jinými slovy – web obstará autentizaci a sejme z vás příslušnou zodpovědnost.

Důmyslnější možnosti, jako je například ověřování identity uživatele protokolem nazývaným Oauth, nabízejí detailnější integraci a mohou být vhodné pro komplexnější účely. Na začátku však nejsou nezbytné. Pokud první kolo experimentu prokáže užitečnost propojení obou světů, potom může další rozšiřování dávat smysl. Opět začněte s málem, potvrďte si vše na vzorovém případu a přizvěte tým pro rozvoj byznysu, aby přispěl se svými nápady, jakmile budou výsledky vypadat slibně.

Až přidáte tato jednoduchá tlačítka pro sdílení na své současné webové stránky, může se vyplatit analyzovat propagaci těchto zpráv přes sociální sítě vašich uživatelů. Takový rozbor se může ukázat jako užitečný při návrhu marketingových kampaní atd. Pochopením toho, jak se uživatelé seskupují kolem konkrétního obsahu, zboží či služeb zobrazených na vašem webu, získá vaše firma lepší schopnost využívat tyto skupiny lidí ke zvýšení expozice vaší nabídky směrem k širšímu publiku nebo dokonce k prohloubení náklonnosti dosavadních uživatelů k nabídkám vaší společnosti.

Naneštěstí vám však použití těchto jednoduchých odkazů uvedených výše nezanechá žádné informace o tom, jak se tyto odkazy dále pohybují v sociálních sítích. Toto omezení ale můžete u Facebooku obejít přidáním unikátních parametrů ke každé adrese URL před jejím předáním Facebooku. Potom budou vaše soubory protokolů obsahovat sledovatelné informace o unikátních adresách URL.

Příště se podrobněji podíváme na zbývající tři experimenty a poradíme, co dál…

Vyšlo v Computerworldu 6/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %


Komentáře