RFID se prosazuje v mnoha oblastech

Technologie RFID vznikla pro zjednodušení identifikace zboží ve skladech. Měla doplnit a případně postupně nahradit systém čárových kódů. Ten se však díky levnému provozu i dobré funkčnosti stále široce využívá a RFID se uplatňuje v oblastech, se kterými se původně nepočítalo.

RFID se prosazuje v mnoha oblastech


Radio Frequency Identification (identifikace na rádiové frekvenci, RFID) bylo původně navrženo hlavně k identifikaci zboží. Navazovalo na systém čárových kódů a mělo sloužit k identifikaci a bezkontaktní komunikaci na krátkou vzdálenost. V původně zamýšlené oblasti se však prosazuje pomalu a objevuje se častěji v jiných oborech, než byl původní záměr, tedy ve sledování zboží. Ukázalo se totiž, že čárové kódy jsou dostatečně přesné, a přitom je jejich tisk podstatně lacinější než využívání RFID.

Změna uplatnění
Názor na RFID se od jejího zavádění změnil. Nyní má vyšší cíle než jen přesnou lokalizaci položky. Trh však má stále technologii spojenou hlavně s maloobchodem, kde se ale zatím neprosadila. Computerworld se ptal, zda se RFID využívá v ČR v řetězcích Albert a Tesco. V obou případech byla odpověď záporná. Řetězce vystačí s levnějšími čárovými kódy. RFID je také možné využívat i pro ochranu dražšího zboží před krádežemi, Tesco však ani tuto možnost nasazení nevyužívá, má jiný magnetický systém.

RFID nemá nahradit čárové kódy, ale spíše je doplnit o další možnosti. V mnoha případech je nejvýhodnější použít kombinaci těchto dvou technologií. Jedním z hlavních rozdílů oproti čárovým kódům je možnost aktualizovat a doplňovat informace dříve zapsané v RFID tagu (při použití read/write RFID tagů). Další výhodou je, že není nutná přímá viditelnost při čtení ani při zapisování.

Zajímavá je i možnost čtení více RFID tagů v jednom okamžiku, což urychluje snímání dat. Další výhodou je odolnost vůči větší teplotě, vlhkosti a dalším vlivům okolního prostředí. Oproti běžným čárovým kódům umožňuje RFID uchovávat více dat přímo v RFID tagu. Je tak možná i koncepce systémů využívajících RFID bez návaznosti na databázi podnikového IS.

Racionalizace práce
Použití řešení RFID uvnitř továrny může změnit způsob, jak funguje výroba. Na předních místech v zavádění RFID jsou výrobci automobilů, elektroniky, letadel a zbrojařské společnosti. Minimalizují se tak předělávky, redukují odstávky linek a lze přesně doplňovat materiály pro výrobní linky. Štítky a čtečky RFID mohou automatizovat procesy montážních linek, což pomáhá redukovat nejen pracovní síly, ale také náklady a chyby ve výrobě.
Pomocí štítků a čteček RFID je možné také automaticky detekovat potřeby nástrojů a dalších prostředků, a tím zvýšit efektivitu výroby. Lze tak zlepšit dopravu materiálu, aby byl na správném místě ve správný čas. To může zvýšit flexibilitu montážní linky, což zjednodušuje objednávky zákazníků.

Značení majetku a inventarizace
Technologii RFID je možné využít pro označení majetku a následnou inventarizaci. Dodávají se RFID identifikátory podle charakteru a objemu majetku. K dispozici jsou tiskárny, které identifikátory potisknou textem, logem apod. Při inventuře již není nutné vyhledávat štítky, a díky rychlému načtení i několika identifikátorů najednou se zrychlí celý průběh. Software potom umožní inventarizaci rychle dokončit.

Přístupový systém
Na RFID technologii jsou založeny rovněž přístupové systémy. Je vhodné je využívat při požadavku kontroly a identifikace osob při vstupu a výstupu z objektu. Využívají se hardwarové prvky, které byly vytvořeny přímo pro specifické potřeby kontroly přístupu do budov ať již administrativních či obytných.

Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 19/2012
Celý článek i toto vydání lze zkoupit elektronicky
Komentáře