Robotů se nebojte, mají potenciál změnit svět

Robotická automatizace pracovních procesů není o nahrazení lidské pracovní síly, ale naopak o vytvoření potenciálu pro zaměstnance, kteří se budou moci soustředit na důležitější, významnější činnosti.

Robotů se nebojte, mají potenciál změnit svět


Nová studie napovídá, že IT automatizace v podnicích přebírá pouze konkrétní úkony, nikoli pracovní pozice.

Implementace robotické automatizace procesů (RPA) umožní podnikům vykonávat svou činnost pětkrát až desetkrát rychleji a v průměru utratit o 37 % méně zdrojů – alespoň to napovídá studie vydaná společností Information Services Group (ISG). Nárůst produktivity však nemusí nutně vést k masivnímu propouštění pracovníků, ale spíše k jejich přeřazení k hodnotnější práci a ve výsledku k vykonání většího množství práce, věří ISG.

„Automatizace výrazně mění způsob, jakým se práce vykonává,“ říká partner ISG Craig Nelson. „Zatímco v minulosti lidé technologii využívali jakožto oporu své činnosti, nyní vidíme přesun do pozice, kdy naopak lidé pouze podporují technologii. Tato změna eliminuje mnoho z nudné, rutinní pracovní náplně zaměstnanců.“

První reakce na automatizaci jsou obvykle pozitivní, a to díky tomu, jak technologie převezme některou část zaměstnancovi pracovní náplně, často tu nepříjemnou nebo náročnou, popisuje Nelson. Pak však nastoupí nervozita. Odstranění některých úkonů může vést zároveň k odstranění nižších pozic ve firmě – ostatně, původní obchodní idea stojící za automatizací byla založena na možnosti obejít se bez pracovníků na plný úvazek.

„S tím, jak lídři a manažeři získali více zkušeností, zjistili, že roboti jsou dobří na automatizaci specifických úkolů – ale nikoli celé pracovní náplně zaměstnance,“ vysvětluje dále Nelson. „Kapacita navíc generovaná automatizací přispívá k možnosti vykonat více práce nebo vykonat práci hodnotnější.“

Jak IT ředitelé a další vysocí manažeři získávají více zkušenosti s RPA, berou automatizaci spíše jako širší součást digitální transformace. „To zahrnuje pochopení toho, jak RPA může podpořit digitální páteř organizace a pak také pochopení prediktivní analýzy, kterou automatizace přináší. To firmám umožňuje lépe porozumět jiným podnikům, zákazníkům i produktům,“ dodává Nelson.

Automatizace také jistojistě povede k vytvoření nových pracovních míst. „Z dlouhodobého hlediska je dobrou cestou pro pracovníky přijmout proměnu klíčových pracovních schopností a pěstovat ty, pomocí kterých mohou podporovat automatizační technologie,“ pokračuje dále Nelson.

Nové pozice mohou zahrnovat kupříkladu podnikovou digitalizaci, podporu nastavení automatizace nebo třeba redesign procesů. IT úkony typu psaní skriptů, monitorování infrastruktury a aplikací nebo poskytování podpory desktopům sice pravděpodobně roboti převezmou, avšak díky tomu bude více práce v oblasti nastavování a udržování automatizace, změn ovládání nebo třeba monitoringu servisních strategií.

„Porozuměni širším souvislostem cesty digitální transformace a přemýšlení o míře lidské interakce, která nutně nastane ve chvíli, kdy firma začne se zákazníkem jednat v digitálním prostoru, staví RPA a otázku pracovních míst do úplně jiného světla,“ pokračuje Nelson. „Možnosti vytvoření nových pracovních míst v této oblasti ještě nejsou úplně jasné, ale rozhodně přibydou nová místa a nové úkoly, o nichž se nám zatím ani nesnilo.“

V současnosti se společnosti zaměřují primárně na lákadlo snížených nákladů, které RPA slibuje díky nižší závislosti na outsourcingu a externí práci. Proto chtějí někteří manažeři odstranit mnohé procesy a pracovní místa co nejrychleji. To je ale krátkozraký přístup, věří Nelson.

„Dlouhodobým dopadům udržení talentovaných pracovníků a osobnostního i pracovního rozvoje zaměstnanců se nedostává takové pozornosti, jaké by mělo, a nesmyslná honba za snížením nákladů má často prioritu nad tím, jaký má automatizace dopad na firemní kulturu a nebere v úvahu další faktory, které provází posun společnosti směrem k digitálnímu podnikání.“

RPA běžně do firem nasazují ředitelé a manažeři, kteří nepatří do IT sféry a kteří vidí jen jednoduchou cestu k snížení nákladů a zvýšení rychlosti či přesnosti. A protože není potřeba tyto roboty programovat, IT je, co se týče procesu rozhodování, často zahrnuto jen v provisioningu infrastruktury a zajištění, že vybrané řešení bude nasazeno s využitím vhodné architektury.

IT ředitelé, kteří chtějí zůstat relevantní během období automatizace, budou v organizaci pomáhat pracovníkům s naučením důležitých automatizačních znalostí a schopností, říká Nelson.

„Lepší bude zaměření na agilní nasazení automatizace spolu s podnikovou skupinou manažerů namísto toho, aby IT sloužilo jen jako určité technologické kontrolní centrum pro nasazované technologie.“

IT samo je však stále více automatizováno. Podle ISG průzkumu naznačilo 43 % IT ředitelů, že automatizace operací bude mít největší dopad na útraty v IT sféře během roku 2019. Přibližně 7 z 10 IT a obchodních ředitelů cítí, že IT bude podpůrnou firemní sekcí nejvíce zasaženou automatizací do roku 2019.

Velmi dobrý nápad pro každého ředitele či manažera je vysvětlit zaměstnancům výhody automatizace, promluvit s nimi o jejich přirozených obavách a vysvětlit jakékoli mýty, které o automatizaci panují.

„Automatizace je o odstranění robota, které se v každém zaměstnanci nachází – tedy zajištění, že nebude muset dělat standardizovanou, rutinní práci,“ pokračuje Nelson. RPA může zaměstnancům poskytnout více časů k řešení problémů, které zvládne pouze člověk. Může také zvýšit přesnost a rychlost v oblastech, kde je nasazeno; automatizace připraví cestu novým pracovním místům zaměřeným specificky na digitální transformaci a analytiku.

RPA také může „redukovat míru outsourcingu a offshoringu, neboť dokáže přivést práci zpět do firmy, aby lidé skrze rozhraní zacházeli s digitální pracovní silou,“ dodává Nelson.

Organizace, které si během období automatizace chtějí udržet své klíčové zaměstnance, by měly následovat tyto čtyři body:

  • Identifikovat ty zaměstnance, kteří chtějí a mohou převzít nové pozice.
  • Vytvořit školení a jiné možnosti zaučení, aby zaměstnanci přijali a podpořili digitální operativní modely a technologie.
  • Spolupracovat se středními a vysokými školami na definování nových potřebných pracovních znalostí.
  • Vytvořit malé vnitropodnikové skupiny, kde zaměstnanci budou moci brainstormovat a vytvářet nové možnosti uplatnění, které společnosti přinesou hodnotné poznatky.

„IT a obchodní ředitelé musí pomoci zaměstnancům s přeorientováním se na využívání a správu automatizačních technologií, čímž ušetří podniku jak práci, tak náklady investovatelné do transformace organizace na nový operativní, digitální model,“ zakončuje Nelson.

Úvodní foto: © AlienCat - Fotolia.com


Komentáře