Rostoucí segment M2M: mobilní technologie bez zásahu člověka

Aktuálním trendem je rozšiřování mobilních zařízení mimo použití člověkem, kdy jsou primárně využita jiným „strojem“...


Pokud budeme kategorii „mobilní zařízení“ definovat jako kategorii, do které spadají všechny zařízení typu mobilní telefon, PDA, MDA, tablet, navigace atd., ze které vyjmeme notebooky a netbooky, zůstane nám stále velké množství přístrojů, které jsou svým aktuálním výkonem a možnostmi na úrovni stolních počítačů před několika málo lety. Uživatelé jsou si tohoto faktu vědomi a vyžadují od těchto přístrojů „velké věci“, či dokonce mnohdy pomíjejí fakt, že možnosti těchto zařízení jsou limitovány zejména svou velikostí, a vyžadují stejné vlastnosti jako u běžných počítačů, avšak tato zařízení budou vždy svým výkonem o něco pozadu proti možnostem „velkých PC krabic“.

Nicméně výrobci mobilních zařízení a vývojáři softwaru do nich se snaží uživatelům jejich představy naplnit. Z obchodního hlediska je to pro ně ne-li zajímavější, pak určitě stejně zajímavá oblast, jako je oblast PC. Vezměme si na pomoc několik čísel, kdy průměrné stáří firemního počítače je 4,4 roku, průměrné stáří firemního mobilního telefonu je 2,2 roku, v Čechách je přibližně 55 % domácností vybaveno počítačem (v Evropské unii je na tom nejlépe Nizozemsko, kde je počítačem vybaveno přibližně 90 % domácností), kdežto na jednu domácnost připadají dva mobilní telefony, a v těchto číslech bychom mohli pokračovat.

Zajímavým trendem je i rozšiřování mobilních zařízení vně přímé/prvotní použití člověkem, kdy jsou mobilní zařízení primárně využita jiným „strojem“, této kategorii se říká M2M (Machine-to-Machine). Jedná se o kategorii, kde jsou do běžných přístrojů implementovány mobilní technologie či IT technologie obecně. Pravděpodobně nejvíce se rozvíjející oblastí v této kategorii je oblast automobilového průmyslu.

Mobilní technologie založené na M2M jsou dnes ve vozidle využívány zejména ve třech oblastech, za prvé v oblasti navigací, kdy si navigace prostřednictvím mobilní sítě stahují aktuální mapové podklady, za druhé v oblasti monitoringu a za třetí v oblasti logistiky. Všechny tyto tři oblasti se samozřejmě prolínají. Je jistě možné mít samostatně jednotku pro monitoring a hlídání vozidla či navigaci, nicméně v současnosti je velkým trendem integrace těchto funkcí do jednoho zařízení.

Tato zařízení vyžadují zejména dopravní společnosti, které požadují od těchto přístrojů i logistické funkce s propojením do centrálního informačního systému s dispečinkem, možnostmi sledování a plánování dopravy atd. Na českém trhu je v této oblasti nejdále systém CarControl se svým mobilním zařízením CarTerminal, jehož provozovatelem a dodavatelem je společnost Telefónica O2. Díky tomuto přístroji mají dopravci přehled o aktuálních polohách svých vozidel, mohou pro ně plánovat zakázky s možností optimalizace tras a vytížení, v reálném čase komunikovat s řidiči, ti potom mohou využívat např. možností navigace atd. Bude jistě zajímavé sledovat, kam se bude svět v této oblasti ubírat, ale je jisté, že mobilní zařízení, resp. zařízení obsahující mobilní technologie, nás budou obklopovat stále více.

Autor pracuje jako ředitel společnosti Kaktus Software.Komentáře