Rozhovor: Na tisku ve firmách se dá mnoho ušetřit

O tom, jakým způsobem se díky recesi změnilo chování firem v jejich přístupu k tisku s námi hovořil Martin Januš, ředitel a jednatel společnosti Janus.


Jak ovlivnila ekonomická krize chování firem při využívání a nákupu tiskáren?
Pokud srovnáme meziroční vývoj trhu tiskových zařízení za uplynulé pololetí, zdroj IDC uvádí v ČR až 30% pokles. To ovlivňuje několik faktorů. Dlouhodobě se zejména u větších zákazníků projevuje přechod od lokálních tiskáren k podstatně úspornějším a výkonnějším koridorovým strojům. Trendem posledních let je zavádění systémů pro elektronický oběh a správu dokumentů, faxy se tak stávají již minulostí a firmy začínají omezovat tisk rutinních dokumentů, jakými jsou např. faktury.

Někteří k tomu sice řeší vážné existenční potíže, ale většina své nákupy spíše z opatrnosti odkládá. Na druhou stranu krize pozitivně akcelerovala u řady firem hledání alternativních zdrojů úspor a v tiskové branži upřela větší pozornost na provozní náklady. Zákazníci si konečně začínají vybírat tiskové produkty na podobném principu, jako je nákup automobilu, kde nás automaticky zajímá jeho spotřeba, pořizovací cena, poruchovost a účel, více než jeho maximální rychlost a barva.

Dá se říci, že české firmy z důvodu úspor např. i méně tisknou?
Jak jsem již naznačil, řada firem se snaží zredukovat objem tisku. Musí se však postupovat s rozvahou a systémově.

Ne každá může skoncovat např. s papírovou formou faktur, protože na to její zákazníci nejsou ještě dostatečně vybaveni. Všichni ale mohou začít svůj tiskový objem okamžitě řídit, snažit se ho rozdělit na skupinu, která má své opodstatnění, tu efektivně vytisknout vhodnými tiskovými zařízeními a zbytek eliminovat. Do popředí se tak více dostává specializovaný software, který byl dříve cenově dostupný jen pro úzký okruh firem. Stále častěji tak slýcháme pojmy tiskové řešení, zabezpečení tisku, monitoring a reporty. Jejich úlohou je najít a odstranit zbytečné tisky, nevhodně používaná nebo chybně zvolená tisková zařízení a dále poukázat na neukázněné uživatele či zaměstnance.

Zavedením dohledu a pravidel tisku, třeba vynucením oboustranného tisku pro úsporu papíru či restrikcí barevného tisku, lze ihned ušetřit i více jak 30 % tiskových nákladů a dalších 20 % úspor přináší pozdější obměna tiskových zařízení díky novým a detailním informacím o jejich využití. Určitě potěší, že ceny tiskových řešení výrazně poklesly a na českém trhu se navíc konečně objevil i software úplně zdarma pod názvem MyQ Free.

Jak se díváte na tzv. servisní smlouvy a pronájmy tiskových zařízení?
Tyto služby nepatří mezi revoluční novinky a v různých formách se používají i desítky let. Z mého pohledu mohou při správném nastavení ušetřit čas a ochránit před nečekanými výdaji. Zákazník si také může pořídit dražší zařízení, které ho díky úspornějšímu provozu vyjde i se splátkami levněji než méně výkonný a cenově dostupnější stroj. Konečný přínos je však nutné hodnotit komplexně včetně všech ušetřených starostí a nároků na kapitál.

Rozhodně je potřeba vždy spočítat, zda-li se pro daný případ smlouva skutečně vyplatí, a nesmí se podcenit zejména doba a podmínky vypověditelnosti.Komentáře