Šest stupňů odloučení se bude testovat i na Facebooku

Šest stupňů odloučení (six degrees of separation) je označení pro teorii, která tvrdí, že pokud pomineme izolované populace někde v pralese, prakticky jakékoliv dva lidi bychom mohli propojit přes řetězec 6 lidí, v jehož rámci se všichni osobně znají.


S tvrzením tohoto typu přišel zřejmě poprvé v roce 1929 maďarský spisovatel Fringyes Karinthy, použil ho ovšem v povídce. V 60. letech pak psycholog Stanley Milgram zkusil tvrzení ověřit. (Poznámka: Za autora teorie šesti stupňů se někdy pokládá právě on, kdo poprvé termín použil známo ale asi není. V Karinthyho povídce měl řetěz, mimochodem, článků 5.)
Pro USA Milgramovi průměrná vzdálenost dvou lidí vyšla na 5,2 článků řetězce, jenže experiment nebyl ve skutečnosti příliš přesvědčivý; asi pětinu článků řetězce se propojit vůbec nepodařilo. To samozřejmě nemuselo znamenat jen existenci izolovaných skupin („ostrovů"), ale prostě to, že lidé účastnící se experimentu se na vše vykašlali, testovací dopisy se ztratily poštou apod. Nicméně logická je i možnost, že oněch „šest stupňů odloučení" je ve skutečnosti blud, který od sebe různí autoři jen stále přebírají. Nebyl by to první případ tohoto typu.
Na newyorské Cornellově univerzitě se asi před pěti lety uskutečnil podobný výzkum zaměřený na propojování uživatelů e-mailu. Zde vyšla skutečně vzdálenost 6 stupňů, což ale naopak nelze pokládat zrovna za potvrzení původní teorie – mimo e-mail by pak těch článků, zdá se, mělo být mnohem víc.
Nyní existuje možnost použít k další variantě tohoto experimentu sociální sítě. Na Facebooku již existuje aplikace Six Degree, která má 5,8 milionu uživatelů.
Do experimentu se však nyní hodlá zapojit také Yahoo, které přichází s projektem SmallWorld. Funguje tak, že zájemci je přiřazen náhodně vybraný člověk „na druhém konci řetězu". Nyní si původní uživatel vybere jednoho ze svých přátel na Facebooku, o němž předpokládá, že by mohl k cílové osobě mít nejblíže. Onen člověk by si ze svých přátel na Facebooku měl vybrat podle stejných kritérií – a tak dále. Pak stačí jen spočítat průměrný nebo maximální počet propojení. (Podobně byl konstruován Milgramův i „e-mailový" experiment, kdy uživatelé znali cílovou osobu a mezi svými známými měli zprávu vždy posílat tak, aby se řetězec maximálně zkrátil.)
Dalo by se předpokládat, že cenově dostupné cestování a komunikační technologie dělají svět stále menším. Ať už byl v minulosti počet spojovacích článků jakýkoliv, nyní by to mělo být podstatně méně.
Samozřejmě ale ani výsledky z Facebooku nebudou jednoznačné. Předně většina lidí, statisticky těch méně propojených, účet na Facebooku vůbec nemá. Za druhé „přátelé" z Facebooku mohou být hromady lidí, které člověk nikdy neviděl a jen odklikl, naopak mezi přáteli na Facebooku vůbec mít nemusí své nejbližší přátele či příbuzné.
Duncan Watts, který experiment na Yahoo vede, ale uvádí, že Facebook má i tak 750 milionů lidí, větší vzorek na jediné platformě bychom dnes pro experiment prostě nesehnali. Navíc uživatelé zde mají v průměru 130 přátel. To se zase moc neliší od psychologických výzkumů, které vedou k závěru, že lidé mohou mít do stovky osobních známých, ve větším počtu kontaktů se utopí a začnou si lidi plést (jména, tváře... Onen maximální počet se někdy dává do souvislosti s evoluční minulostí lidské psychiky, respektive s velikostí pravěkých populací.).

Zdroj: New Scientist a další

Poznámka: Problém s tvrzením Six Degrees of Separation je i v jeho (ne)přesné formulaci. Šest stupňů se někdy chápe jako průměrná vzdálenost mezi dvěma náhodnými lidmi, někdy jako maximální vzdálenost mezi většinou lidí apod.Komentáře