SOA ve službách obchodních procesů (1.)

Adopce architektury SOA, integrační řešení i obchodní procesy vyžadují úzkou týmovou spolupraci byznysu a IT, přičemž se osvědčuje postupovat co nejjednodušeji, ale s jasnými cíli a strategií.


Principy SOA mohou pomoci byznysu díky flexibilitě a rychlosti, kterou přinášejí při zprovozňování obchodních procesů na úrovni IT aplikací, a možnostem měnit chování těchto procesů dle okamžité potřeby.

SOA však není produkt ani technologie, ale velmi přirozený architektonický přístup používaný při designu a implementaci aplikací. Základní myšlenka spočívá ve vytváření aplikačních komponent, jež nabízejí a využívají služby, neboli jasně popsané a technicky dostupné funkčnosti, které lze vzdáleně volat a integrovat dle aktuální potřeby. To je velmi důležité právě pro obchodní procesy popsané dále.

Byznys se dnes již běžně dívá na své fungování prostřednictvím obchodních procesů a přitom pro ně potřebuje podporu na úrovni IT aplikací, resp. obchodní část firmy je často na nich  zcela závislá. Je zde tedy jasná potřeba mít k dispozici řešení pro zmíněné procesy na úrovni IT.

SOA a obchodní procesy
V posledních letech došlo k významným posunům v obou zmiňovaných oblastech. Ten první spočívá v možnostech řešení pro obchodní procesy (Business Process Management, BPM), které je tak možné  nejen modelovat, ale dle navrženého modelu i fyzicky zprovoznit, sledovat jejich běh v reálném čase, dle situace okamžitě reagovat a optimalizovat je. Druhý výrazný posun se zakládá na  dostupnosti integračních technologií, které umožňují rychle integrovat aplikace a procesy v souladu s principy SOA.

Potenciál spočívá právě v kombinaci řešení BPM a možností integrace. Byznys pociťuje často velmi výraznou mezeru mezi svými potřebami a jejich podporou na straně IT aplikací, a proto potřebuje zprovozňování svých procesů a provádění změn v jejich rámci na úrovni IT urychlit.Díky možnosti rychlé integrace a možnosti nad integrovanými službami zrealizovat procesy, jejichž chování lze okamžitě měnit, může obchodní část dostat přesně tu podporu, kterou nezbytně potřebuje, tedy flexibilní řešení IT pro svoje potřeby.


Integrační pojetí tohoto řešení má svůj důvod. Data a funkčnosti, se kterými je zapotřebí v průběhu činnosti procesu pracovat, se typicky nacházejí nikoli v jedné, ale v celé řadě aplikací. Budovat jedinou univerzální monolitickou aplikaci není reálné, tyto je naopak  zapotřebí způsobem do procesů zapojit neboli integrovat.

Diskuse o SOA je v současnosti především ve znamení flexibility obchodních procesů pro byznys. Ty do konceptu SOA ideálně zapadají, protože každý z nich je opět službou. Principy SOA získávají stále více na významu a podporují i další trendy jako například BPM, Web 2.0, software jako služba (SaaS), cloud computing apod.

Řešení pro integraci
Jako integrační platforma se často používá tzv. Enterprise Service Bus (ESB, sběrnice služeb). Jedná se o architektonický koncept reprezentovaný systémem umístěným mezi integrované aplikace, které nekomunikují napřímo, nýbrž jim interakci zprostředkuje právě ESB, a to v reálném čase.

Mezi hlavní přínosy ESB patří zrychlení integrace, provádění změn při integraci nových systémů, nahrazování systémů atd. Koncovým aplikacím stačí jediné komunikační rozhraní. Řešení technické nekompatibility mezi aplikacemi je přeneseno na ESB, kde ji lze řešit centralizovaně, rychle a velmi efektivně.

Stále důležitější je ale role standardů a jejich praktického využití či podpory ze strany dodavatelů aplikací. Integraci systémů například prostřednictvím webových služeb lze technicky realizovat během minut či hodin. Je ale samozřejmě nutno počítat s navazujícími projektovými postupy, testováním apod.

Díky integračním adaptérům lze formou služeb poměrně rychle zpřístupnit i technologie, které se na první pohled mohou zdát pro SOA nepřipravené, jako například operace se soubory, s daty v databázi apod. ESB navíc přináší další možnosti například v oblastech bezpečnosti, monitoringu nebo managementu.

Na úrovni ESB však není nutné zprostředkovávat formou služeb zdaleka všechny funkčnosti dostupné na technické úrovni aplikací. Plně může postačovat zpřístupnění několika služeb, které mají z pohledu byznysu věcný význam. Často takové služby reprezentují každodenní činnosti uvnitř společnosti, přičemž jejich velmi dobrou charakteristikou je opakovaná použitelnost, třeba právě v obchodních procesech.

Pokračování článku vám přineseme zítra...

Autor pracuje jako specialista na integraci aplikací a BPM ve firmě IBM Česká republika.Komentáře