SOA ve službách obchodních procesů (2.)

Adopce architektury SOA, integrační řešení i obchodní procesy vyžadují úzkou týmovou spolupraci byznysu a IT, přičemž se osvědčuje postupovat co nejjednodušeji, ale s jasnými cíli a strategií.


Dnes vám přinášíme dokončení včerejšího článku...

Řešení pro obchodní procesy
Důvodem vzniku integračně zaměřených řešení pro obchodní procesy bylo jednostranné zaměření klasických monolitických workflow systémů a systémů pro dokumentově orientované procesy. Takto koncipovaná řešení prošla v posledních několika letech bouřlivým vývojem a aktuálně patří mezi nejrychleji rostoucí a nejperspektivnější oblasti softwaru obecně.

Obchodní procesy je možné nejen modelovat, ale podle navrženého modelu i fyzicky zprovoznit, v reálném čase jejich běh sledovat a dle situace okamžitě potřebným způsobem reagovat. To zajišťuje plné pokrytí jejich životního cyklu na úrovni softwarového řešení, neboli přesně to, co si byznys od řešení pro své potřeby žádá.

Procesy mají jasně definovanou strukturu a jsou maximálně automatizované, přesto je však klíčové efektivně zapojit do procesů lidskou interakci (například schvalování), což procesní platforma velmi dobře umožňuje.

Díky možnosti definovat a měřit kritéria typu KPI (klíčové ukazatele výkonu) je možné provádět průběžnou optimalizaci procesů a tím také měřitelně podložit přínos projektů BPM. Změny se dají do procesů velmi rychle zapracovávat, protože struktura každého z nich se tvoří vizualizovaným způsobem. Je tak možné postupovat v souladu například s tzv. Six Sigma. Procesy mají jasně definovanou a čitelnou strukturu, což je důležité pro nejrůznější audity a splnění legislativních či oborových požadavků. Organizace tak může zavést jednotnou platformu a uniformní způsob pro modelování, implementaci, integraci, sledování a optimalizaci procesů. V návaznosti na možnosti integrace se jedná o velmi silný nástroj.

Klíčový přínos je však v rychlosti nasazení procesů a ve flexibilitě při provádění změn. Logika není rozmělněna v kódech nejrůznějších aplikací, ale je soustředěna v jednom konzistentním systému, který je pro tento účel určen.

Řešení pro obchodní pravidla
V praxi nebývá zapotřebí dramaticky měnit strukturu existujících procesů, ale je důležité flexibilně měnit logiku a parametry, dle kterých se procesy či jiné aplikace „rozhodují“, co a jak budou dělat.

Z tohoto důvodu vznikly specializované systémy pro tzv. obchodní pravidla, které umožňují flexibilní provádění změn v rozhodovací logice, jež je popsána formou tzv. obchodních pravidel. Důležité je, že takovéto zásahy v této logice a v jejích parametrech nevyžadují programování, ale mohou je provádět přímo lidé z byznysu prostřednictvím komfortního webového rozhraní, a to zcela bez odpovídajícího zásahu IT oddělení.

Uživatelská rozhraní
K velkému posunu došlo i na poli uživatelských rozhraní. Díky moderním dynamickým webovým technologiím a trendu technologií označovaných jako Web 2.0 je možné jednoduše provozovat rychlá a dynamická uživatelská rozhraní v běžném webovém prohlížeči. I zde je patrný vliv a přínos SOA, protože řešení Web 2.0 potřebují pro svoji činnost na straně serverů právě zmiňované služby.

Byznys tak může využívat integrované webové aplikace, které jednotným způsobem dovolují podílet se na obchodních procesech, přenastavovat jejich parametry  podle okamžité potřeby, v reálném čase sledovat jejich činnost, klíčové ukazatele výkonu (KPI) a proaktivně reagovat na okamžitou situaci.

SOA ve víru peněz

V praxi se osvědčuje adopce principů SOA spolu s konkrétními projekty, které mají pro produkční část organizace hmatatelný věcný přínos v rychlosti implementace a ve flexibilitě. Právě obchodní procesy jsou k tomuto účelu ideální.

Procesně orientované projekty se ve většině případů implementují proto, aby zabránily zbytečně unikajícím nákladům nebo zpřístupnily nevyužité příležitosti zisku. Možnosti zvýšení profitu a redukce nákladů bývají přitom mnohem větší, lépe měřitelné a rychleji dosažitelné na rovině byznysu než na úrovni IT. Je tedy možné vstupní náklady na adopci SOA (integrační platforma, BPM platforma apod.) zahrnout k danému projektu či projektům, které z principu integraci a řešení procesů vyžadují. Bez adopce principů SOA lze jen stěží udržet nebo vůbec realizovat dlouhodobý rozvoj při větším počtu aplikací. SOA představuje řešení postavené na designu a strategickém kontinuálním rozvoji.

Zcela běžně však lze narazit na nekoncepční přístup v podobě izolovaných projektů bez kontinuity a znovupoužitelnosti. Nicméně tato situace se začíná měnit a celá řada společností si už uvědomuje nejen na úrovni IT, ale především byznysu, že pro integraci a obchodní procesy potřebuje strategický přístup podpořený uceleným produktovým portfoliem.

Závěrem
V praxi se u organizací velmi osvědčuje zavedení tzv. kompetenčních center, která zajišťují kontinuitu rozvoje v souladu se stanovenou strategií a aplikují principy SOA Governance.

Integračně zaměřená BPM řešení nabízejí spolu s principy SOA široké možnosti díky flexibilitě a efektivní spolupráci s jinými systémy. Klíčem k úspěchu je schopnost vidět možnosti popsaného řešení, potřeba zlepšovat a ochota spolupracovat. Osvědčuje se postupovat co nejjednodušeji, ale s jasnými cíli a strategií. Při nasazení je vhodné využít technologie a zkušenosti silného dodavatele s ucelenou vizí a s konzistentním produktovým portfoliem. Technické možnosti tu jsou. Pokud jsou vhodně a chytře použity, mohou znamenat zásadní přínos pro obchod i pro IT.

Autor pracuje jako specialista na integraci aplikací a BPM ve firmě IBM Česká republika.Komentáře