Špaček z HPE: Zákazníci požadují flexibilitu. Díky GreenLake jim ji dokážeme poskytnout

V posledních letech nabývá na popularitě poskytování datové infrastruktury formou služby. Takový obchodní model nabízí na českém trhu také jeden z předních poskytovatelů informační infrastruktury, společnost HPE. Trendy v této oblasti a službu HPE GreenLake komentuje Martin Špaček, který působí jako obchodní manažer této jednotky.

Špaček z HPE: Zákazníci požadují flexibilitu. Díky GreenLake jim ji dokážeme poskytnout


Jaké nejdůležitější trendy v IT nás čekají v blízké budoucnosti?

Trendem v oblasti infrastruktury informačních technologií není ani tak představování technologických novinek, ale změna způsobu jejich nákupu. Na základě zdrojů poskytnutých společnostmi IDC a Gartner bude do roku 2022 nakupováno zhruba 14 % IT infrastruktury u poskytovatelů veřejných cloudů, 28 % infrastruktury se bude nadále kupovat do vlastnictví a 58 % se bude nakupovat do vlastních datových center, ale formou služby. Řada firem tedy svou výpočetní kapacitu, datová úložiště a sítě nebude vlastnit, ale budou flexibilně platit za využitou kapacitu. Do roku 2022 bude mít společnost HPE veškeré portfolio produktů dostupné formou služby.

Které produkty a služby ze segmentu ukládání a zálohování jdou aktuálně nejvíce na odbyt?

V současné době nestojí v popředí zájmu ani tak jednotlivé produkty, ale již zmiňovaná služba. Touto službou je HPE GreenLake, která transformuje vlastnictví výpočetní kapacity do formátu užívání IT infrastruktury jako služby, tedy s kýženou flexibilitou cloudu, nicméně však s infrastrukturou umístěnou v datovém centru zákazníka, plně pod jeho správou a kontrolou.

Zkuste službu GreenLake trochu představit. Jak v České republice funguje?

V České republice má tato služba historii od roku 2008. Název HPE GreenLake je označením celého obchodního modelu a trendu prodeje veškerého portfolia „as-a-service“ – jako služby. Momentálně máme v České republice již několik desítek zákazníků, kterým touto formou poskytujeme infrastrukturu. Zároveň v současnosti poskytujeme službu, která nahradila IT assety v hodnotě téměř jedné miliardy, které si zákazníci nenakoupili do vlastnictví, ale čerpají jejich kapacitu a IT úlohy, které na nich běží, formou HPE GreenLake.

Můžete tuto formu nákupu porovnat s leasingem?

Pokud v nějaké firmě dochází k plánovanému nákupu infrastruktury nebo k nějaké velké technologické obnově, tak několik měsíců celé IT oddělení připravuje budoucí potřeby. Přemýšlí tedy, kolik toho bude potřeba během následujících několika let, jaké budou funkcionality a výkon a musí zohlednit také vývoj nových aplikací. To vše dávají do kritérií výběrového řízení a mohou si určit, zda na to mají ihned finanční prostředky k dispozici, nebo jestli využijí nějakou leasingovou společnost. My se snažíme zákazníkovi ukázat, že nepotřebuje odhadnout několik let vývoje hned na začátku. Zkusíme pro něj vydefinovat, co je důležité a na základě toho dokážeme provozovat službu daleko efektivněji. Můžeme reagovat na technologie, které dnes třeba ještě nejsou k dispozici, a jsme schopni parametry poskytované služby přizpůsobovat na základě konkrétní potřeby.

Jak je to s bezpečností dat?

Řeknu to obecně, pokud zákazník nemá žádné nadstandardní požadavky, co se týče rozsahu poskytované služby, tak se bezpečnost dat příliš neliší od varianty, kdy zákazník nakupuje infrastrukturu do svého majetku. I přes to, že služba HPE GreenLake může obsahovat také služby správy systémů, většina zákazníků v České republice preferuje čerpání služby GreenLake formou „infrastructure-as-a-service“ a administraci systémů, včetně správy dat.

HPE má také nastavené procesy, které zajišťují certifikované smazání dat ještě před odvozem daných zařízení od původního zákazníka, stejně tak v rámci přípravy na případné následné využití. Tyto procesy jsou upraveny i smluvně.

Jak to funguje v případě neočekávaných situací, jako byla například pandemie koronaviru?

Řada firem na tuto situaci nebyla připravena. Výhody služby HPE GreenLake se ale projevují zejména v takovýchto situacích, a tak tato pandemie přinesla zvýšený zájem a nárůst služeb HPE GreenLake. Příkladem výhod HPE GreenLake může být prakticky okamžitě navýšení kapacity infrastruktury dostupné pro zákazníka za účelem zajištění kapacity při skokovém rozšíření práce z domova, tak aby byly firmy schopny zachovat svůj provoz.

Poslední otázka směřuje k financím. Kolik tato služba stojí a jak ji účtujete?

Pokud se služba správně navrhne, tak zákazníkovi bude přinášet lepší kvalitu za docela významné úspory, jejichž výše je celosvětově deklarovaná okolo 30 %. Typické účtování funguje na základě reálné konzumace. Zákazníci v našem portálu mohou každý den sledovat údaje o reálném využití kapacity a na konci měsíce jim spotřebovanou kapacitu vyúčtujeme.

Úvodní foto: HPE


Komentáře