Specializace databázových platforem je klíčem k úspěchu

O situaci na trhu s databázovými systémy, o trendech vývoje a změnách ve filozofii výrobců s námi při své návštěvě v ČR hovořil Jerry R. Keesee, který je ředitelem vývoje produktů Informix v IBM.


Dochází podle vás v současnosti v oblasti databázových systémů k nějaké výrazné proměně?

Podle mého názoru je dnes velmi důležitým trendem specializace platforem na určitou oblast, díky které jsou pak schopné co nejlépe odpovídat na potřeby zákazníků. Jako příklad bych uvedl dvě hlavní databázové platformy IBM – DB2 a Informix, které jsou vyvíjeny paralelně a díky své specializaci si prakticky nekonkurují, protože první z nich je zaměřena pro použití v oblasti aplikací datových skladů či při využití dokumentů typu XML, zatímco druhá je vhodná pro OLTP (On-Line Transaction Processing) aplikace vyžadující rychlé transakční zpracování se zajištěním vysoké dostupnosti.

Jaké funkce považují zákazníci za klíčové při svém rozhodování o výběru databázové platformy?

Zákazníci si samozřejmě vybírají podle ceny, ale velmi výraznou roli začíná hrát přidaná hodnota a také důvěra v budoucnost produktu. V naší společnosti vnímáme jako důležitý důraz na celý koncept produktu, jeho škálovatelnost, spolehlivost, výkon a dostupnost.

Čím je Informix specifický vůči konkurenčním řešením?


Databázová platforma Informix je charakteristická snadností použití i správou a dobře kontrolovatelnými provozními náklady. Její silnou stránkou je i replikace dat mezi databázovými uzly bez ohledu na geografickou topologii řešení. Informix je postaven na dynamicky škálovatelné vícevláknové architektuře, která využívá poskytované zdroje platformy, na níž je provozovaná. Tato architektura nám mimo jiné dovolila implementovat víceúrovňové řešení vysoké dostupnosti známé jako MACH-11.

Myslíte, že je reálné, aby se během nejbližších let objevila zcela nová databázová platforma, která by mohla úspěšně konkurovat těm stávajícím?


Ano, ta šance tu určitě je, jak jsem říkal v úvodu, vidím v současnosti velkou příležitost pro specializované databáze, které mohou pokrýt specifické požadavky zákazníků. Nicméně tímto směrem se budou samozřejmě snažit kráčet i existující systémy.

O jaké nové technologie plánujete Informix rozšiřovat?

V současné době integrujeme paměťovou databázi SolidDB, která pracuje jako front-end cache k našim databázovým platformám. Veškeré požadavky na rychlý transakční přístup k datům se vyřídí na straně front-end cache s tím, že případné změny se asynchronně replikují do back-end úložiště, kterým je Informix nebo DB2. Pracujeme dále na rozšiřování této funkcionality. Samozřejmě, že našimi prioritami je i integrace s Cognosem a dalšími IBM řešeními, jako například Optim a podobně. Plánujeme také rozšíření podpory Informix databází pro řešení datových skladů a plnou autonomnost provozu s minimálním požadavkem na administraci s nulovou nedostupností dat. Vycházíme tak vstříc našim zákazníkům, kteří si přejí budovat svůj datový sklad na platformě Informix. Prioritami je bezpečnost, výkonnost, jednoduchá administrovatelnost a spolehlivost provozu.Komentáře