SSD disky lze plně využít jen s odpovídajícím softwarem

Ačkoliv flash úložiště jsou nyní asi nejlepším způsobem ukládání dat pro IT administrátory, kteří požadují rychlý přístup k často využívaným datům, teprve nyní se začínají hlavní výrobci pamětí zabývat vývojem softwaru, který plně využije výhody těchto zařízení.


Flash úložiště dat jako jsou například SSD disky dokáží poskytovat data rychleji než klasické hard disky, jelikož nepotřebují rozhýbat žádné mechanické součásti. Ačkoliv jsou mnohem rychlejší při čtení dat, zápis není o tolik rychlejší než u HDD a hlavním mínusem je vysoká cena za bit. Díky tomu se neočekává, že by SSD disky plně nahradily klasické disky, ale jsou dobré k uložení určitého druhu dat.

Jsou dvě hlavní možnosti, jak využívat flash paměť, jde jen o to, co společnost potřebuje. Obě varianty ale potřebují méně prostoru a energie než kterékoliv jiné řešení pro rychlé ukládání relativně malého množství dat za krátkou dobu.

Pokud je flash paměť instalována přímo do serveru, může pracovat jako sekundární vyrovnávající paměť pod DRAM, toto zapojení bude automaticky ukládat nejvyužívanější bity dokud se nepřestanou používat a neuloží se na hard disk. Ve formě SSD disku se pak flash paměť stává klasickým úložištěm systémových dat.

SSD disky vykazují nejlepší výsledky pokud jsou využity pro uložení dat, která jsou často čtena, například databáze nebo oblíbené multimediální soubory. Bohužel se nedá pevně určit, jaká data jsou nejvíce využívaná a oblíbená, jelikož se tato skutečnost může časem měnit a tak se všechna data v LUN (logical unit number) nedají kvalifikovat. Kvůli tomuto problému se výrobci pamětí začínají zabývat tím, jak zjistit, která data jsou nejvíce využívaná a tím pádem by bylo dobré je přesunout na flash paměti.

Představitelé společnosti IBM minulý týden odhalili část plánů zabývající se tímto problémem. Firma vyvíjí systém pojmenovaný Automatic Data Relocation, jenž by měl dokázat identifikovat nejvíce využívaná data z LUN a přesunout je na flash paměti a ostatní pak zapsat na hard disk. Tento software by měl být k dispozici pro zařízení DS8000 od IBM, jež vyjde v první polovině příštího roku a pro Storage Virtualization Center platformu, která vyjde v druhé polovině roku 2010, prozradil Chris Saul, marketingový manažer oblasti Storage Virtualization společnosti IBM.

Společnost EMC vyvíjí svůj vlastní systém na třídění dat pojmenovaný FAST (Fully Automated Storage Tiering), jež by měl dorazit na pulty obchodů na konci tohoto roku a dostat podporu sub-LUN analýzy v polovině příštího roku. Průkopníkem v této oblasti je ovšem firma Compellent Technologies, která již svůj vlastní systém se schopností sub-LUN třídění nabízí.Komentáře