Stavíme Centrum sdílených služeb: Poslední míle

Centrum už je postavené, zbývá jen vybalit krabice s hardwarem a začít nabízet služby.

Stavíme Centrum sdílených služeb: Poslední míle


Pokud jste četli minulé díly našeho seriálu pozorně, může se zdát, že nás již čekají jen příjemné povinnosti, které má každý z IT oboru rád. Nový hardware, nové služby, vše moderní, hezké, bez vazby na minulost, beze strachu z migrací dat atd.

Jakmile byly dokončeny stavba a podpůrné technologie pro chod a bezpečnost centra, naskladněny krabice s novým hardwarem, získal jsem pocit, který mají závodníci vbíhající do poslední míle či kola závodu. Cíl je blízko, teď už jen konečné kolo. Jak už to ale bývá, tento úsek je hodně dlouhý.

Krizové scénáře a testy
Dříve, než jsme začali s osazováním serverů a diskových polí do studené uličky, bylo potřeba udělat velké množství testů, které by odhalily případné budoucí problémy při chodu centra. S dodavateli jsme velmi pozorně vyzkoušeli:

  • výpadky cest a zdrojů napájení,
  • testy UPS a diesel agregátu,
  • testy požární signalizace, plynového zhášení,
  • testy vzduchotechniky,
  • testy nouzového osvětlení atd.


Naše Centrum sdílených služeb využívá dnes již léty osvědčený scénář v případě výpadku napájení. Krátkodobé výpadky jsou pokryty z redundantních UPS, po první minutě výpadku startuje dieselagregát, který se po ustálení otáček na 1 500 ot./min připojuje do sítě centra.

Po obnovení napájení je dieselagregát odpojen od sítě a po vychladnutí vypnut. Proces je plně automatický a může se opakovat několikrát za sebou, například v případě výpadků proudu v průběhu bouřky. V krátkém chodu pouze na UPS jsou krátkodobě odpojeny klimatizační jednotky a část osvětlení. Označení nouzových východů a část světel jsou však stále v činnosti stejně jako všechny bezpečnostní systémy a dohled centra.

Osazení IT technologiemi
Po prvním nadšení z ucelené dodávky hardwaru přišla otázka: „Kam s ním?“ a „Odkud začít“. Celá dodávka obsahovala mnoho set krabic různých velikostí a váhy. Dnes již jsou zařízení pevně umístěna v rackových skříních, kdy jedna strana zrcadlově kopíruje protější řadu pro snazší orientaci mezi produkčními a záložními zařízeními.

Volné pozice jsou též již uzavřeny záslepkami, abychom zabránili mísení studeného a teplého vzduchu. V průběhu chladnějších měsíců můžeme dochlazovat prostory mimo uličku systémem vzduchotechniky.

Stejně jako samotná budova i IT technologie potřebují důkladné otestování pro případ výpadku systému či jeho části.

Tato součást testů nás čeká v následujících dnech a jsme velmi zvědaví, jak se naše architektura bez zjevných slabých míst projeví. Kritické systémy jsou navrženy pro 99,999% dostupnost.Úvodní foto: © rukanoga - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 14/2012
Celé toto vydání lze zkoupit elektronicky
Komentáře