Technologie jsou běžná věc. Je na nás všech, abychom je přeměnili na mimořádnou sílu, která bude sloužit dobré věci

Vývoj světové populace se nám může jevit jako dlouhodobý trvalý vzestup, ale ve skutečnosti v posledních pěti desetiletích došlo k prudkému nárůstu počtu obyvatel planety a střední délky života. To pro 7,6 miliardy lidí představuje závažnou výzvu: již tak křehký ekosystém je vystavený rostoucímu tlaku, aby zajistil obživu všem dnes i do budoucna.

Technologie jsou běžná věc. Je na nás všech, abychom je přeměnili na mimořádnou sílu, která bude sloužit dobré věci


Chceme poskytovat vzdělání, zdravotní péči, bydlení, potravu a bezpečí všem na planetě, ale vyčerpáváme zdroje takovým tempem, že jich začíná být ve stále více oblastech nedostatek.

Připočteme-li dopady klimatických změn, politickou nestabilitu, nárůst chudoby a rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými, zjistíme, že ohrožujeme budoucnost lidstva na planetě, která je naším domovem. Podle odhadů například klimatické změny do roku 2030 uvrhnou do extrémní chudoby přes 100 milionů lidí.

Nezačneme-li ihned jednat a tyto problémy řešit, jejich dopad by mohl být nevratný. Moc k tomu máme ve svých rukou, ale jak varoval Papež František: „Lidstvo ještě nikdy nedosáhlo takové moci samo nad sebou, ale nic nezaručuje, že bude užívána moudře“.

Výzvy, například jak zajistit bezpečnou střechu nad hlavou pro 900 milionů lidí žijících dnes ve slumech bez přístupu k nezávadné vodě a ve strašlivých hygienických podmínkách nebo jak poskytnout zdravotní péči více než polovině populace, kterým se nedostávají patřičné lékařské služby, ještě nebyly naléhavější. Potřebujeme nalézt způsob, jak využít nesmírnou moc, kterou máme, pro dobro všech.

Máme tedy příležitost pracovat na pozitivní změně. Může se to zdát jako náročný úkol, ale v dnešní době je dosažitelnější než kdykoli dříve. A práce již dokonce začala. OSN si například stanovilo 12 cílů trvale udržitelného rozvoje, včetně odstranění hladu, vytvoření bezpečných, udržitelných měst a boje s klimatickými změnami. Tyto cíle představují jakýsi hrubý plán na dosažený lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny obyvatele planety Země.

Abychom mohli podle tohoto plánu postupovat, musíme na maximum využít možností dostupných technologií. Už jenom virtualizací infrastruktury dokázala společnost VMware v roce 2017 ušetřit emise CO2 v objemu odpovídajícím provozu více než 18 milionů osobních automobilů, které by najezdily přes 320 miliard kilometrů.

Uvědomujeme si však, že toto je pouze jedna část problému. Žádná firma nemůže změnit vše sama, pouze přispět svým dílem. K naplnění cílů vytyčených OSN je nutný pevný základ.

Za poslední čtyři desetiletí jsme dosáhli úžasných pokroků ve vývoji a využití technologií – položili jsme základy, díky nimž můžeme udělat více a rychleji. Na těchto základech můžeme stavět nástroje, které potřebujeme k budování spravedlivějšího, zdravějšího a udržitelnějšího světa. O tom, co dokáží technologie – v dobrém i špatném – není pochyb, ale stále důležitější povinností technologických firem je zajistit, aby jejich produkty sloužily dobré věci.

A v tom spočívá kouzlo technologií. Nemají ambice konat velké skutky, o nic neusilují. To je na nás všech – jak využít technologie, které kdysi bývaly dostupné jen několika vyvoleným, pro blaho všech lidí.

Může se jednat o mobilní bankovnictví, které podporuje ekonomickou soběstačnost žen ve venkovských oblastech, pumpy na solární pohon, které dodávají čistou, bezpečnou vodu vesnicím, nebo využití blockchainu ke zvýšení efektivity programů vakcinace v nejchudších oblastech světa.

Je naší povinností využít dostupné možnosti a aplikovat je tam, kde jsou nejpotřebnější.

Technologie podvědomě spojujeme s pokrokem – obecně se lidé domnívají, že „lepší, rychlejší a chytřejší“ znamená zkvalitnění, úsporu a větší hodnotu. A toto přesvědčení nám pomáhá přicházet na nové nápady, skutečně brilantní nápady, které dokáží změnit svět. Taková velká změna je blíže a dosažitelnější, než se může zdát. V roce 2020 může provedení úplné genetické analýzy stát méně než šálek kávy a investice do zdravotnických systémů mohou do roku 2030 předejít 97 milionům předčasných úmrtí. Dopad na dobu dožití a kvalitu života nelze podceňovat.

Dnes máme k dispozici čtyři „superhrdiny“ mezi technologiemi, které nám pomohou uskutečňovat pozitivní změny ve světě:

  • Mobilita – poskytuje bezprecedentní dosah
  • Cloud – nabízí dříve nepředstavitelné neomezené výpočetní zdroje
  • Umělá inteligence – umožňuje analyzovat ohromné objemy dat v reálném čase a získané poznatky využívat k vytváření zcela nových obchodní modelů
  • Okraj sítě/internet věcí – propojuje fyzický a digitální svět způsobem, jaký dosud nebyl možný – přináší technologie do každé dimenze lidského pokroku

Každá z těchto technologií je sama o sobě výrazným přínosem. Společně ale dokáží změnit každý aspekt života společnosti a zlepšit kvalitu života na celém světě.

Dokonce se tak již děje. Technologie pomohly zajistit alternativní, ekologicky šetrnější zdroje energie, podporují převratné objevy v lékařské vědě, propojují místní komunity v odlehlých oblastech, vytváří pracovní příležitosti a čistí oceány. Stále jsme však pouze na začátku a musíme nadále ukazovat, čeho nám technologie dokáží pomoci dosáhnout.

Po celém světě probíhá celá řada úžasných projektů a iniciativ, jimiž se můžeme inspirovat. Od manchesterského institutu The Christie, který se specializuje na výzkum a léčbu rakoviny, po Mezinárodní výbor Červeného kříže chránící životy a důstojnost obětí ozbrojených konfliktů.

Co může udělat společnost jako celek?

Při správném využití nabízí technologie široké možnosti. Bez nás jsou neutrální silou. V našich rukou dokáží úžasné věci. Ale k tomu musíme přispět všichni. Musíme přispět svými hodnotami a oddaností našim rodinám, naše bližním a našim společenstvím, naší láskou ke každé lidské bytosti na Zemi, abychom stvořili lepší budoucnost.

Tváří v tvář dnešním problémům nejsme bezmocní. Máme prostředky k jejich řešení. Žádná generace před námi nebyla lépe vybavená než my dnes a žádná generace před námi měla možnost měnit svět kolem sebe rychleji. Tempo pokroku dramaticky zrychlilo. S pomocí zmíněných „superhrdinských“ technologií má každý jedinec nástroje, potenciál a možnost budovat lepší svět.

Všichni máme podíl na směrování kurzu technických inovací a na tom, zda bude maximálně využit jejich potenciál. Když Milton Freeman řekl: „jediný důvod existence podniku je generovat zisk“, myslím, že neuvažoval o možnostech a příležitostech, které mohou technologie nabídnout společnosti. Naší povinností je usilovat o prosperitu stejnou měrou jako konat dobro.

Svým budoucím já bychom měli vzkázat: „není nic, co bychom nedokázali“. A technologie k tomu významně přispívají. Doufejme, že ještě není pozdě, abychom svět přeměnili na lepší místo k životu, než byl před námi.

 

Autor je Vice President and Chief Technology Officer, VMware EMEA

Úvodní foto: Fotolia © pixeltrap


Komentáře