Trendy v oblasti ukládání dat

Virtualizace je trend a je na místě se ptát po jejím smyslu. Je to dosažení vyššího výkonu, dostupnosti či flexibility? – Popravdě řečeno, pravý smysl virtualizace leží jinde...

Trendy v oblasti ukládání dat


(PR článek)

3S.czSpolečnost 3S.cz se etabluje na trhu bezmála deset let a za rok 2012 dosáhla obratu přes 140 mil. Kč. Centrála společ- nosti je v Brně, sesterská společnost 3S.sk působí na Slovensku. Působnost zahrnuje širokou oblast storage řešení – od primárního úložiště, virtualizace, zálohování a archivace dat po management software. Specializuje se na dospělá řešení, pro která je typická vysoká spolehlivost a technická vyspělost. Produktově je společnost orientována na značku Hitachi Data Systems (HDS), kde dosáhla nejvyšší možné úrovně – HDS Platinum Partner, a je zároveň Autorizovaným Servisním Partnerem (ASP) pro CZ a SK.

Virtualizace

Trendem v oblasti diskových systémů je disková virtualizace. Jde o novu disciplínu, která umožňuje efektivně konsolidovat datová úložiště a vychází vstříc potřebám jak virtuálních prostředí (VMware, Hyper-V atd.), tak fyzických. Virtualizace je trend a je na místě se ptát po jejím smyslu. Je to dosažení vyššího výkonu, dostupnosti či flexibility? – Popravdě řečeno, pravý smysl virtualizace leží jinde a je jím dosažení úspor.

Co je to disková virtualizace?

Disková virtualizace je přístup, který umožňuje zkonsolidovat a připojit řadu diskových systémů pod centrální správu úložiště se schopností virtualizace. Lze pak pracovat s kapacitou jak na interních discích, tak na externích úložištích. Významně se tak zjednodušuje správa heterogenních prostředí, zvlášť když jsou složena z diskových polí různých výrobců. Tím ale kouzlo diskové virtualizace teprve začíná.

Významným benefitem je schopnost propůjčit inteligenci diskového virtualizačního systému (replikace napříč lokalitami, tiering, provisioning, snapshoty, klony a další) i diskovým polím, která tyto funkcionality nemají. Zejména nedocenitelným benefitem pro IT manažery je pak přechod z morálně zastaralého hardwaru na nový, což je u běžných diskových polí zdlouhavý proces provázený řadou problémů a odstávek.

V případě diskového systému se schopností virtualizace je tento přechod on-line (či jen s krátkodobým výpadkem) nezávisle na objemu migrovaných dat. A právě tato flexibilita často znamená nižší celkové náklady.

Hitachi Data Systems (HDS) a disková virtualizace

HitachiHDS je dlouholetým specialistou v oblasti enterprise diskových systémů. Disková virtualizace je základním stavebním kamenem enterprise diskových polí VSP a HUS-VM a jde o prověřenou technologii, kterou HDS používá už v několika generacích. Enterprise systémy vynikají mimořádnou škálovatelností: on-line lze přidávat porty, diskové kapacity, cache, procesory. Zcela jiná architektura na rozdíl od běžných diskových polí umožňuje garantovat 100% dostupnost dat.

Nicméně technologie s tak mimořádnou spolehlivostí, výkonností a rozšiřitelností vyvolává v představách IT manažerů obavu z nákladů bez ohledu na výrobce. Hitachi a moderní technologie však mění i toto dogma.

Hitachi HUS-VM

V závěru loňského roku Hitachi představilo nový diskový systém HUS VM patřící do rodiny produktů Hitachi Unified Storage (HUS). Tento systém je kategorie enterprise a spojuje to nejlepší z technologií enterprise a midrange diskových polí.Konkrétně konstrukce vychází z enterprise systémů (včetně firmwaru), avšak použití nových čipů s vyšším stupněm integrace a rozšiřování expanzními policemi známými z třídy modulárních diskových polí, umožnilo zásadně snížit cenu a zpřístupnit tuto technologii nejen velkým firmám.

Diskovou kapacitu lze rozšiřovat hned dvěma způsoby – interní a externí kapacitou. Interně lze osadit až 3,38 PB (SSD, SAS a NL-SAS), externě pak lze připojit až 64 PB. Technicky vzato architektura enterprise diskových systémů připomíná spíše výpočetní matici (která snese až výpadek 50 % komponent) na rozdíl od běžných diskových polí používajících dva izolované controllery.

Enterprise systémy a zkušenosti

Zákazníkem dlouhodobě provozujícím diskové systémy Hitachi je jedna z největších stavebních společností – OHL ŽS. Společnost provozovala řádově desítky TB dat na midrange úložišti Hitachi. Jakkoli za sedm let provozu nedošlo k žádné nedostupnosti či ztrátě dat, další provozování diskového systému management považoval za rizikové. Vzhledem k tomu, že některé kritické systémy nejsou virtualizované, nebylo možné použít např. nástroje pro migraci dat spojené s VMware. Situaci komplikovala skutečnost, že odstávky přesahující řádově jednotky hodin nebyly akceptovatelné.

V této situaci se management OHL ŽS rozhodl pro enterprise technologii Hitachi HUS-VM. Po instalaci HUS-VM bylo původní diskové pole virtualizováno, tedy připojeno pod správu jako externí storage. Servery a aplikace měly svá data kontinuálně dostupná, přičemž samotná migrace velkých objemů dat probíhala za provozu a pro servery zcela transparentně.

Účast značky AVG ve světové elitě zajišťují týmy stovek analytiků a programátorů nejen v centrále v Brně, ale i v Praze a na řadě míst na světě. Úspěch tkví především ve schopnosti v kriticky krátkém čase analyzovat on-line hrozby šířící se po internetu a udržovat u více než sta milionů instalací aktuální antivirovou bázi.

To vše klade takřka bezkonkurenční nároky na práci s daty a rychlost jejich zpracování. V roce 2012 přesáhly definitivně potřeby AVG hranici možností diskových polí kategorie midrange, proto se AVG rozhodlo svěřit důvěru společnosti 3S.cz a diskovým systémům VSP (Virtual Storage Platform) společnosti HITACHI.

Potřeby vývoje AVG jsou opravdu mimořádné, ve třech datových centrech probíhá transakční provoz v mnoha stovkách tisíc IOPs při datových tocích až 10 GBs a požadavku na velmi nízké latence.

Závěr

Jsme svědky prorůstání informačních technologií do struktury firem. Být v oblasti IT flexibilní a výkonný znamená konkurenční výhodu. Řada společností, se kterými dlouhodobě řešíme jejich IT potřeby (zejména z hlediska datových úložišť), se ve svém vývoji propracovala k dilematu.

Jsou v situaci, kdy klasický koncept modulárních diskových polí již jejich potřebám nestačí, ale vyšší stupeň úložiště kategorie enterprise – dosud nebylo cenově akceptovatelné. Nové diskové systémy Hitachi přepisují tato zakořeněná klišé a činí moderní technologie široce dostupné.

Autorem je ing. Jiří Dražil, obchodní ředitel společnosti 3S.cz

Úvodní foto: © animind - Fotolia.com


Komentáře