Trendy v ukládání dat: Efektivita na prvním místě

Oproti minulosti má dnes IT oddělení v podniku daleko větší význam, neboť umožňuje nejen zpracování informací, ale jeho úkolem je včas poskytnou kvalitně připravená data pro operativní a manažerské rozhodování.


Z těchto důvodů je proto kladen velký důraz i na spolehlivou a bezpečnou infrastrukturu včetně zařízení pro ukládání dat. Jedním z hlavních trendů dneška je koncept Business Continuity pro zachování dostupnosti dat, který definuje, jak nasadit infrastrukturu a jaká pravidla dodržovat, aby data byla dostupná v době, kdy jsou potřeba. Business Continuity se někdy přirovnává k pojištění. S investicí do něj váháte, ale když jej nemáte a přijdete o důležitá data, v tu chvíli by jste za něj dali cokoli. Jak plyne z našich zkušeností, řada společností si již uvědomila, že data jsou to nejcennější, co mají.

Požadavky na dostupnost dat však nejsou to jediné, co by IT oddělení každé firmy mělo být schopné zajistit, ale je také nutné jasně definovat důležitost dat z pohledu četnosti užívání a rychlosti jejich dostupnosti. Data, která jsou určena k dlouhodobému uchování a nejsou již firmou často využívána, je vhodné postupně odsouvat na levnější prostředky, jako jsou disky typu SATA či páskové technologie. Naopak data, která jsou pro firmu z každodenního pohledu strategická a musejí být téměř okamžitě k dispozici, se čím dál častěji ukládají na nejnovější diskovou technologii SSD poskytující až stonásobnou rychlost IOPS proti Fibre Channel diskům.

Jedním ze stávajících trendů v IT je virtualizace. Je vhodným řešením v místech, kde jsou problémy s optimální využitelností hardwaru, a uplatňuje se také tam, kde je nutné efektivně přenášet data mezi jednotlivými zařízeními na základě jejich hodnoty a využitelnosti. V oblasti zálohování dat se začíná uplatňovat virtualizace pásek. Hlavními důvody pro nasazení tohoto řešení je úspora času u zálohování a ještě více u obnovy dat.

S efektivním zálohováním je úzce spojen i nejnovější trend, který řeší otázku velkého objemu zálohovaných dat, a tím je deduplikace. V každé firmě se nachází velké množství dat, která bývají uložena dvakrát, třikrát i vícekrát. Vznikl tedy software pro zálohování dat a posléze k němu i hardwarová řešení, která jsou schopna tyto duplicity najít a eliminovat. Proces probíhá za plného provozu, kdy na diskové pole, které se chová jako virtualizovaná páska, jsou ukládána data jen jednou. Pokud se vyskytuje jejich duplicita, uloží se už jen odkaz na primárně pořízená data. Na základě analýz provedených u zákazníků z různých oblastí se zjistilo, že nasazením konceptu deduplikace dochází k výrazným úsporám, a to až ke 22násobnému snížení kapacity potřebné pro zálohování dat.

Přestože hlavním cílem zařízení pro ukládání dat je bezpečně uchovat podniková data, zajistit jejich optimální dostupnost a efektivní zacházení s nimi, je stejně tak jako v ostatních oblastech IT důležité čím dál více zohledňovat požadavky na úsporu elektrické energie a snižování tepelného výkonu. Jde o nezadržitelný vývoj, kterým se ubírá dnešní trh.

Autor pracuje jako obchodní specialista na řešení pro ukládání dat ve firmě IBM ČR.Komentáře