V datových centrech je stále potenciál pro další zelenání

O aktuálních trendech v oblasti zelených datacenter jsme pohovořili se Stephanem Bhendem, jenž pracuje jako SPL Leader Site and Facilities Services CEEMEA v IBM Switzerland, při jeho návštěvě Prahy.


Co si myslíte o významu metrik pro měření efektivity v datových centrech?
Měření a řízení patří ke klíčovým disciplínám efektivního řízení provozu datového centra. Co nelze měřit, nelze účinně řídit. Konkrétně význam PUE vidím v tom, že funguje jako zjednodušený ukazatel k prokázání energetické efektivity datového centra a k jeho porovnání s jinými datacentry ve stejném odvětví a ve stejných podmínkách prostředí..

EPA nabízí hodnocení energetické náročnosti desktopů a serverů – myslíte, že lze čekat podobné hodnocení i pro další prvky v datových centrech, jako jsou síťové komponenty, storage atd.?
Ano, to očekávám. V současnosti máme hodnocení na úrovni komponent infrastruktury a dále existují poměrně oblíbené certifikáty jako UI, LEED, TIA atd.

Jak by podle vás zavedení takových hodnocení ovlivnilo rozhodování nákupních manažerů?
Při rozhodování o nákupu pozorujeme silný posun od orientace na kapitálové výdaje směrem k provozním, přestože porovnání celkových nákladů na vlastnictví v praxi zatím není příliš běžné. Jedná se totiž o drastickou změnu postupu zadávání zakázek. Čím dál více firem ale zohledňuje kritéria, jako jsou certifikace, uhlíkové emise, šedá energie, etický sourcing atd. Spolehlivá hodnocení energetické účinnosti jsou důležitá, ale jak již bylo řečeno, jen v kombinaci s mnoha dalšími, která utvářejí ucelený obraz.

Někteří analytici tvrdí, že je nejlepší stavět datová centra v odlehlých oblastech, kde dochází k tzv. free coolingu. Problém ale je, že to je většinou mimo velká průmyslová centra. Vidíte to jako správnou cestu?
V určitých případech to tak může být. Free cooling je při výběru umístění datového centra jen jedním kritériem. Dalšími jsou pak ceny a dostupnost energie, politická stabilita, bezpečnost, přístup k vysoce kvalifikovaným lidským zdrojům, logistika atd. Pozorujeme, že výběr správného místa je čím dál důležitější podobně jako projekty přemístění a konsolidace.

Jak se díváte na názor zástupců Greenpeace, že cloud computing je velmi nebezpečný z hlediska produkce oxidu uhličitého?
Je to právě naopak. Slyším to poprvé a tento argumentační řetězec je pro mě nepochopitelný. Cloud omezuje redundanci. Ano, cloud je čím dál větší a datová centra plně vybavená, například blade servery, spotřebovávají spoustu energie. Zároveň ale dochází k významnému a dramatickému omezení velikosti dalších datových center, protože společnosti přesouvají své pracovní úlohy do cloudu.

Spolu s nástupem nízkoenergetických procesorů typu Intel Atom či Via Nano se začalo uvažovat, že by mohly tyto čipy nalézt uplatnění i v serverech s minimální produkcí tepla. Vidíte tento směr z hlediska budoucích perspektiv jako životaschopný?
Je to pravděpodobně prozatímní řešení a dopad i efektivitu je třeba pečlivě posoudit podle jednotlivých komponent. Jednou z nadějných technologií se zdá být mikroarchitektura. Osobně přisuzuji velký potenciál technologii přímého chlazení čipů kapalinou. Předpokládám, že v příštích letech uslyšíme o spoustě dalších inovací a vylepšení v této oblasti.Komentáře