V digitální době odlišují vítěze od poražených data

Podíváme-li se na hlavní trendy, na něž se dnes mnoho podniků zaměřuje – využití velkých dat a jejich analýzu, zavádění internetu věcí, investice do umělé inteligence – zjistíme, že všechny mají společný základ. Data.

V digitální době odlišují vítěze od poražených data


Data jsou hnací silou digitální transformace a digitální ekonomiky. Nejlepší předpoklad k úspěchu v této datové éře mají ti, kdo mají promyšlenou strategii shromažďování dat a efektivního využití jejich potenciálu.

Za růstem objemu dat stojí nestrukturovaná data

Značná část tohoto růstu připadá na nestrukturovaná data. Analytici společnosti Gartner odhadují, že téměř 80 % podnikových dat má nestrukturovanou podobu a že objem těchto nestrukturovaných dat ukládaných jako soubory nebo objekty se oproti roku 2019 ztrojnásobí. Situaci dále komplikuje skutečnost, že růst objemu nestrukturovaných dat není omezen na datová centra, ale odehrává se v geograficky rozptýlených a okrajových prostředích. Podle výzkumu společnosti Gartner bude v roce 2022 více než 50 % dat vznikajících v podniku generováno a zpracováváno mimo datové centrum a cloud, oproti méně než 10 % v roce 2019.

Výsledkem je rostoucí, komplikovaný a stále více fragmentovaný datový prostor, který je nutné spravovat se spíše stagnujícími rozpočty na IT. Tato realita zpomaluje tempo inovací a omezuje schopnost týmů vzájemně spolupracovat. Primárním úkolem se totiž stává udržet vše alespoň v chodu, namísto zvyšování obchodních přínosů. 

PowerScale a DataIQ: Moderní infrastruktura pro datovou éru

Proto přichází nová řada úložných systémů pro nestrukturovaná data Dell EMC PowerScale, které staví na úspěchu síťového úložiště Isilon s operačním systémem OneFS. Úložiště PowerScale je možné nasadit ve vzdálených, centrálních i cloudových prostředích, kde umožní ukládat a zpracovávat data ve velkém rozsahu bez ohledu na to, kde vznikají. Ale samotné úložiště nestrukturovaných dat k realizaci datově orientované strategie nestačí. Skutečné řešení nastíněného problému vyžaduje také nástroje, které podniku pomohou získat o veškerých porůznu rozptýlených nestrukturovaných datech podrobný přehled, pochopit jejich povahu a na základě nových poznatků urychlit životní cyklus dat a optimalizovat celé prostředí.

Na scénu tak přichází také Dell EMC DataIQ. Jde o víceúčelový software pro správu souborů dat, který nabízí jedinečný způsob správy nestrukturovaných dat uložených na různých nesourodých souborových a objektových úložných platformách, a to lokálních i cloudových. Tato platforma pro prohledávání, indexování, klasifikaci a rychlé vyhledávání v pokročilých souborových systémech poskytuje centralizovaný přehled o veškerých nestrukturovaných datech, nad nimiž má podnik kontrolu. To zahrnuje produkty pro ukládání nestrukturovaných dat Dell EMC, jako je nová řada PowerScale (vč. zařízení Isilon), ECS, PowerStore a Unity. Dokáže také poskytovat komplexní pohled na data uložená na jiné infrastruktuře a ve veřejných cloudových prostředích.

Řízení životního cyklu dat a urychlení jejich zpracování pro praktické využití

Software DataIQ pomáhá řídit životní cyklus dat tím, že jak IT, tak uživatelům poskytuje nástroje, které umožňují sledovat data po celou dobu jejich životnosti, zajišťovat, že bude vždy známé jejich umístění, ověřovat, zda jsou uložená na správné platformě, a zjišťovat, zda k nim mají přístup správní uživatelé. S pomocí funkce vlastního označování, tzv. tagování, mohou uživatelé logicky seskupovat data z různých systémů a spravovat je podle příslušného byznysového kontextu.

Tato schopnost je užitečná ke sdružování souvisejících složek a souborů, které mohou být uložené na různých diskových oddílech nebo na různých platformách, podle toho, jak jsou uspořádané projektové týmy. Následně lze sestavovat souhrnné reporty zobrazující celkovou spotřebu úložné kapacity podle názvu projektu, týmu nebo dokonce fáze projektu namísto reportů omezených na jednoduché přípony souborů.

DataIQ uživatelům také umožňuje na vyžádání přesouvat data mezi jednotlivými datovými úložišti a dále rozšiřovat funkcionality řešení prostřednictvím ekosystému zásuvných modulů. To dává podnikovému IT a tvůrcům obsahu možnost přesouvat data na správnou úložnou platformu s odpovídajícím výkonem, a tím zlepšovat spolupráci a naplňovat cílové hodnoty celkových nákladů na vlastnictví.

Díky tomu, že zaměstnanci mohou rychle vyhledat data, uspořádat je na základě příslušného kontextu a přesouvat je podle potřeby, může podnik získávat důležité informace rychleji a chytřeji rozhodovat o tom, jak s daty nakládat v průběhu jejich životního cyklu. DataIQ urychluje realizaci užitku z dat v každé fázi – od jejich vzniku přes import a analýzu až po odstranění.

S pomocí DataIQ mohou podniky propojovat datová sila, informovaněji rozhodovat o datech ve svém vlastnictví, urychlit správu datových souborů a využít potenciál skrytý v nestrukturovaných datech.

Martin Lenk, Specialist Senior Systems Engineer, CEE & SEE region, Dell Technologies

Úvodní foto: Dell


Komentáře