Vědci slibují software pro zelenější výpočetní techniku

Výzkumníci z australské univerzity v Sydney vyvinuli nový plánovací algoritmus, jehož cílem je snížit spotřebu energie datového centra, aniž by byl nějakým způsobem narušen jeho provoz.


Algoritmus, pojmenovaný jako Energy Conscious Scheduling (ECS), si patentovali Young Choon Lee a Albert Zomaya z univerzitního centra pro distribuovaný a vysoce výkonný computing. Lee a Zomaya nyní vyvíjejí prototyp algoritmu ECS, přičemž počítají s komercionalizací výzkumu do konce roku 2010.

Jak uvádí Zomaya, software ESC bude sadou algoritmů (napsaných v programovacích jazycích C a C++), působících jako “middleware,“ který bude dohlížet na operační systém a hardware a rozhodovat o tom, co udělá s různými úkoly. „Myšlenka je taková, že nemusíte měnit svůj hardware, jen použijete middleware vrstvu, která je přenosná.“

ECS využívá dynamického napěťového škálování (DVS) pro snížení celkové času výpočetních úloh a spotřeby jejich energie. "Výpočty se obvykle skládají ze vzájemně závislých úkolů, takže potřeba čekání na dokončení mateřského úkolu se může projevit na zbytečném plýtvání energií“ řekl Zomaya.

Podle výzkumníků ECS dokáže snížit energii, spotřebovávanou procesory v datových centrech, více než na polovinu. „Je možné dosáhnout energetické úspory v rozmezí 10 až 60 procent“ uvádí Zomaya.

Lee a Zomaya otestovali ECS na řadu benchmarků, které “odráží chování mnoha aplikací“. „Například jsme použili ECS pro řešení rovnic a jiných výpočetně náročných aplikací. Čerpali jsme z reálných příkladů“ řekl Zomaya.

Zomaya si myslí, že rostoucí popularita cloud computingu by mohla pomoci IT manažerům snížit náklady na energii pro datová centra. Předtím však prý musí být dokončeno ještě mnoho výzkumů, než budou moci společnosti bez obav svěřit svá cenná data do této technologie.

Výzkumníci se také zabývají situacemi, kde by ECS mohl být použit pro řízení spotřeby energie v skladovacích a síťových zařízeních a nabídnout tak kompletní řešení pro datová centra. „Uvedení ECS do tohoto modelu bude však obsáhlejší“ řekl Zomaya.

Tým výzkumníků doufá, že prototyp softwaru bude připraven do začátku příštího roku. Jako produkt by pak měl být k dispozici do konce roku 2010.Komentáře