Vědci umí přenést data bez baterie a vysílače

Systém by mohl tvořit základ komunikace mezi nositelnou elektronikou.

Vědci umí přenést data bez baterie a vysílače


Tým vědců z Washingtonské univerzity přišel na způsob, jak na krátké vzdálenosti přenášet data prostřednictvím zařízení, která neobsahují žádný napájecí zdroj ani nepřenáší žádné signály.

Pro názornou demonstraci vědci vytvořili dvojici zařízení, mezi kterými se jim povedlo přenášet informace rychlostí až 10 kb/s na maximální vzdálenost 1 metru. Velký přínos by nová technologie mohla mít zejména pro rozvoj tzv. nositelné elektroniky a senzorů používaných ve stavebnictví a zemědělství.

Tajemství neobvyklé komunikační metody spočívá ve využití všudypřítomných televizních signálů. Tyto signály patří mezi vůbec ty nejsilnější, přesto může být jejich příjem narušen tím, jak odrazy od budov, stromů či dokonce letadel ovlivňují úroveň signálu, který obdrží anténa. Vědci tak ve svém systému „pouze“ využili rozdílů, které odrážením signálů nutně vznikají.

Již zmíněná dvojice experimentálních zařízení tak spolu komunikuje pouhým odrážením nebo absorbováním televizních signálů.

„Obě zařízení jsou nastavena pro práci na kanálech 22 až 29 televizního UHF pásma. Televizní signály jsou přitom používány ve dvou směrech,“ popsal princip systému jeden z jeho spoluautorů Joshua Smith.

Zatímco jedno ze zařízení odráží nebo absorbuje signál, druhý sleduje změny v úrovni přijímaného televizního signálu. Když první zařízení signál odráží, úroveň signálu přijímaného na druhém zařízení by měla být vyšší. Naopak když první zařízení absorbuje, úroveň přijímaného signálu klesá. Rozpoznáváním rozdílu mezi těmito dvěma stavy získává systém základ pro binární přenos dat.

Pomocí televizních signálů je současně možné dosáhnout výkonu o několika desetinách nebo setinách mikrowattu a ten pak využít pro napájení malého kondenzátoru, který se chová jako baterie pro jednoduché obvody.

Maximální přenosové rychlosti 10 kb/s je dosahováno v situaci, kdy jsou od sebe obě zařízení asi půl metru daleko. Při metrové vzdálenosti rychlost klesá na 100 b/s. Vědci však věří, že by mělo být možné rychlost i vzdálenost zvýšit použitím nástroje pro rozpoznávání chyb.

 

Úvodní foto: © MTomicic - Fotolia.com


Komentáře