Vědci využívají světlo z LED diod k bezdrátovému přenosu dat

Světlo produkované lampou ve vaší domácnosti by podle německých vědců mohlo být použito například k zakódování bezdrátového širokopásmového signálu.


Vědci z berlínského Fraunhofer Institute for Telecommunications (Heinrich-Hertz Institute) experimentují s využitím viditelného světla z komerčních LED diod k bezdrátovému přenosu dat o rychlosti až 230 Mbit/s. „Možnosti bezdrátové komunikace pomocí LED diod jsou sice zkoumány již několik let, nicméně rychlost 230Mbit za vteřinu lze považovat za rekordní" uvádí ve svém prohlášení organizace Optical Society of America (OSA), sdružující optiky, inženýry a výrobce optických přístrojů z 95 zemí světa. Podle ní by také mohlo jít o odpověď na četné stížnosti odborníků na nedostatek rádiového spektra.

Podle Jeleny Vucic, která je jedním z berlínských výzkumných pracovníků, tkví hlavní výhoda této technologie především v tom, že na rozdíl od Wi-Fi či jiných systémů již světlo v místnosti je. Spolu se svým týmem hodlá výsledky výzkumu podrobněji prezentovat 25. března na konferenci OFC/NFOEC v americkém San Diegu.

Signál z LED je generován slabým současným blikáním všech světel, milionkrát rychlejším, než jaké může lidské oko vůbec zachytit. Komerční LED diody mají pásmovou šířku omezenou na několik megahertzů, ovšem výzkumný tým Jeleny Vucic dokázal tuto hodnotu zvýšit až desetkrát. Vědci poté ve svých laboratořích vytvořili bezdrátový systém o rychlosti 100 Mbit/s. Podle Jeleny Vucic je však pomocí drobných úprav modulace možné dosáhnout až dvojnásobné hodnoty.

Technologie německých vědců má pochopitelně i jistá omezení. Datový přenos pomocí světla může probíhat pouze v jediném směru a jen v jedné místnosti. Nedisponuje tak takovými schopnostmi jako například Wi-Fi, u kterého je přenos obousměrný a může procházet i zdí. Přesto by tato technologie mohla mít velký význam pro další vývoj bezdrátového přenosu dat.Komentáře