Videokonference pro efektivnější komunikaci a spolupráci

Dnes se podíváme detailněji na oblast videokonferencí a na nejzajímavější posuny v hlasových službách, které jsou do velké míry spojeny také s rostoucí nabídkou v cloudu.


Nárůst videoobsahu
Stále samozřejmější přítomnost širokopásmového internetového připojení v organizacích všeho druhu je vyloženě výzvou k nasazení videokonferencí, které se během posledních let rychle vyvinuly do relativně vyspělé podoby s podporou vysokého rozlišení. Výraznou roli v tom má také využití kodeku H.264 SVC pro škálovatelné video, který díky svému konceptu vrstev dokáže přizpůsobit přenášený obraz aktuálním možnostem sítě, a redukovat tak dříve nechvalně známé trhání a výpadky v přenosu. Tento kodek vychází ze standardu H.264 AVC, ale současně klade důraz na vysokou škálovatelnost a dynamické změny pro rozlišení, počet snímků za sekundu a kvalitu přenášeného obsahu. V hlavní vrstvě je přenášen základní stream a další vrstvy jej pak v případě dostupného přenosového pásma dále vylepšují co do kvality, počtu snímků a rozlišení (viz obrázek). Díky tomu lze videokonference mnohem lépe provozovat nejen na vysokorychlostních ethernetových sítích, ale i na mobilních zařízeních připojených prostřednictvím Wi-Fi či 3G sítí. Zejména přístroje s operační systémy Android a iOS v poslední době výrazně zlepšily uživatelské zkušenosti při mobilních videokonferencích.

S dostupností odpovídajícího připojení a výkonných mobilních přístrojů se tak odbourává bariéra, aby se mohl de facto každý zaměstnanec jak v kanceláři, tak v terénu či ve své „home office“ zapojovat do konferenčních hovorů, a řešit tak aktuální problémy či získat instrukce pro svoji další práci, a to mnohem přirozenější formou než prostřednictvím textových sdělení. S tímto posunem dochází samozřejmě i k výrazné změně provozu na internetu a např. společnost Cisco předpovídá, že v roce 2014 budou nejrůznější typy videa (TV, video na vyžádání, internetové video a P2P) tvořit dohromady celých 91 % z celkového globálního internetového provozu. Od roku 2009 do roku 2014 se pak objem dat z firemních videokonferenčních řešení zvýší desetinásobně, u webových videokonferencí pak dojde dokonce ke 180násobnému nárůstu. Také HD rozlišení má v roce 2014 činit již 57 %  objemu dat firemních videokonferencí. Poměry jednotlivých typů přenášených dat najdete v grafu (na protější stránce).

Analytici Gartneru v této souvislosti předpokládají, že v roce 2015 bude využívat na svých desktopech firmami dodaná videokonferenční řešení již více než 200 milionů pracovníků po celém světě. Toto číslo dále poroste ve snaze korporací zlepšit svoji týmovou spolupráci, snížit uhlíkovou stopu, zefektivnit firemní jednání či zvýšit čas trávený tváří v tvář se zákazníky. Hovoří se také o možnosti proniknout na nové trhy díky využívání teleprezenčních řešení.

Nasazení videokonferencí paradoxně urychlila recese v minulých letech a podle analytiků společnosti Zacks Investment Research lze v blízké budoucnosti očekávat růst využití hlavně ve velkých korporacích, vládních organizacích či ve vzdělávacích institucích. Společnost Infonetics pak ve své poslední studii předpokládá, že v roce 2015 dosáhne globální videokonferenční trh objemu 5 miliard dolarů oproti loňským 2,2 miliardy. Gartner  odhaduje ve zmíněném roce nárůst dokonce na 8,6 miliardy. Současné zlepšování ekonomické situace pak analytici označují za impulz k intenzivním investicím do podnikové síťové infrastruktury pro zvládnutí rostoucích datových nároků aplikací, mezi které patří i videokonferenční řešení.

VoIP trendy
Intenzivní vývoj prodělala také technologie přenosu hlasu po IP protokolu, označovaná někdy také jako internetová telefonie a v současnosti lze za nejzajímavější trendy označit mobilní VoIP, které se stává výrazným zejména datovými paušály. K dispozici jsou dva základní typy implementace – buď mobilní telefon funguje jako standardní SIP klient, což vyžaduje u přístroje podporu tohoto protokolu, anebo jsou využívány SIP brány, kdy mobil pracuje i nadále tradičním způsobem, ale je kontrolován speciálním serverem, který pro takový telefon poskytuje potřebné služby.

Podle předpovědi společnosti Juniper bude v roce 2012 již více než 100 milionů uživatelů mobilního VoIP a podle InStatu by to v roce 2013 mělo být dokonce 288 milionů. Hlavním motorem využívání těchto služeb jsou prvoplánové a snadno vyčíslitelné úspory za hovory, i když další efekty z hlediska zvýšení produktivity zde již nelze očekávat.

Spolu s nabídkou cloud computingových služeb roste také výběr hostovaných VoIP řešení, která jsou zajímavá zejména pro malé a střední firmy, jež nemají prostředky či dostatečně kvalifikované zaměstnance, aby se vlastními silami staraly o toto řešení. Poskytovatel převezme starost o všechny komponenty firemního telefonního systému, takže zákazník nemusí kupovat žádný drahý hardware ani software. Jediné, co potřebuje, jsou telefony a rychlé síťové připojení. Jde tedy čistě o externí zajištění hlasových služeb. Vzhledem k tomu, že jsou nabízeny z cloudu s využitím PBX (Private Branch eXchange) poskytovatele, mohou být přístupné kdykoliv přes internet. Možnou alternativou jsou pak spravované VoIP služby, které jdou ještě dále a poskytovatel zajistí pro klienty vše potřebné včetně veškeré výbavy a technické expertizy. Součástí jsou také obvykle návrh, nasazení, údržba a správa jak dosavadního telefonního řešení, tak nově nasazeného systému.

Velké korporace pak obvykle preferují vlastní (on-premise) VoIP řešení, které vyžaduje nákup veškerého vybavení a jeho stálou údržbu IT pracovníky, výhodami jsou ale možná vysoká kustomizace a modifikace podle potřeb firmy a také kompletní kontrola nad takovýmto systémem. Veškeré aktualizace mohou být prováděny okamžitě interně a také náklady na vlastnictví jsou obvykle z dlouhodobého hlediska příznivé. Naopak je ale potřeba počítat s vysokou jednorázovou investicí.

Vyšlo v Computerworldu 8/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %


Komentáře