Virtuální desktopy dokonalejší než fyzické

Jak udělat technologii virtuálních desktopů pro uživatele stejně dobrou, jako fyzické desktopy – a dokonce lepší?


Je pochopitelné, že virtualizace desktopů, přístup většinou zkráceně nazývaný virtuální desktopová infrastruktura (VDI), kde jsou fyzické desktopy nahrazeny pomocí jejich dálkově zpřístupňovaných virtualizovaných verzí hostovaných v datovém centru, vzbuzuje nadšení nejednoho IT oddělení. Dřívější VDI aktivity se většinou zaměřovaly na schopnosti VDI vycházet vstříc prioritám IT oddělení a firem – například lepší efektivitě, bezpečnosti, kontinuitě provozu a úsporám nákladů. Zdůrazňování těchto prvků však může v běžných uživatelích vyvolávat otázku, co to přinese jim – a oprávněně. Pokud výsledné technické parametry nevyhovují jejich potřebám nebo neznámé aplikační prostředí podkopává jejich produktivitu, je na tom organizace opravdu lépe?

Virtualizace desktopů samozřejmě skutečně přináší významné výhody pro uživatele, od větší flexibility přes lepší produktivitu až po rychleji reagující IT podporu. Pokud na to půjdete správnou cestou, můžete uživatelům poskytnout pracovní prostředí, které je nejen tak dobré jako fyzický desktop, ale dokonce lepší, a uživatelé to budou vnímat jako přínos – nikoli jako zhoršení.

VDI bývá v důsledku cílené reklamy ve spojení s jinou špičkovou virtualizační technologií v pozadí obecně chápána jako nástroj (pouhého) přenesení obsahu fyzického desktopu do datového centra. Tento přístup kromě jiného často vyústí do nedůsledného odlišení „VDI“ a „Virtual desktop“. V případě VDI jde výhradně o desktopy centrálně provozované na virtuálních strojích. V druhém případě se jedná o řešení podstatně flexibilnější, které poskytuje virtuální desktopy nejen z centralizovaných virtuálních strojů, ale i desktopy streamované, desktopy terminálových serverů a fyzické blade PC umístěné v serverovnách. Maximálně efektivní je jejich kombinace s poskytováním aplikací, které jsou virtualizované na serveru nebo streamované do virtuálního nebo fyzického desktopu. Široká plejáda nabízených možností však vyžaduje volbu partnera, který je umožní plně rozvinout a dokáže se přitom vypořádat se všemi nástrahami.

Jak udělat technologii virtuálních desktopů stejně dobrou, jako fyzické desktopy
Prvním krokem úspěšných projektů virtualizace desktopů je zmapovat stávající různé typy uživatelů ve vaší organizaci a zajistit, aby tito uživatelé mohli dělat i nadále vše, co dělali dosud, alespoň stejně dobře jako předtím. Lze začít s jednoduchými uživatelskými případy, které vám umožní, abyste se dobře seznámili se základy virtuálních desktopů, než přejdete na náročnější oblasti. Firemní personální a provozní činnosti, jako jsou řízení lidských zdrojů (HR), účetnictví, nebo služby zákazníkům, nabízejí dobrý startovací bod s relativně standardními pracovními aplikacemi, jejichž základem je práce s textem, a s předvídatelnými úkoly.  Tento typ uživatelů je také nejčastějším cílem redukovaných řešení virtualizace desktopů, výše zmíněných VDI řešení.

Zaměstnanci v oblastech, jako je marketing, školení a vizualizace dat, kteří ke své práci potřebují 3D grafiku a bohatý mediální obsah se spoustou obrázků, již představují mnohem náročnější případ využití. Pro tyto uživatele je důležité zajistit opravdu špičkové „high-definition“ pracovní prostředí s ohledem na existující šířku pásma a dobu odezvy – jinak mohou zasekávající se streamy, dlouhé doby načítání a nepřesné posunování obsahu obrazovky způsobit dojem, že se používání virtuálních desktopů a bohatého obsahu navzájem vylučují. Avšak správně zvolená technologie podpoří všechny dostupné zdroje tak, aby obsloužily jakýkoli typ obsahu, a to i v prostředích s velkou dobou odezvy a malou šířkou pásma. Taková technologie bude automaticky detekovat dostupné provozní kapacity datového centra, sítě a zařízení koncového uživatele, a dynamicky přidělovat pracovní úkoly napříč celým poskytovacím systémem. Přesně tak to dělá technologie Citrix HDX – využívá výpočetní výkon na základě dynamicky detekovaných stavů v datovém centru, v síti i v koncovém bodu, aby poskytla uživatelům stejné pracovní podmínky, jako kdyby pracovali s aplikacemi běžícími přímo na PC.

„Velkou výhodou tohoto řešení v podání společnosti Citrix je skutečnost, že pokud uživatelé právě nemají v dosahu internetové připojení, mohou díky funkcionalitě „streaming“ využívat plně funkční aplikace i v režimu off-line,“ zdůrazňuje Pavel Buček ze společnosti Arrow ECS, kde pracuje na pozici Business Development Manager.

Pro všechny typy uživatelů platí, že pro vytvoření pozitivního prvního dojmu při používání technologií virtuálních desktopů je důležité zachovat osobní nastavení uživatele – personalizaci desktopu. Nestačí jen poskytnout přístup ke stejným aplikacím – pokud uživatelé jako první věc po přihlášení do svého nového virtuálního desktopu uvidí zcela neznámou obrazovku, může to pro ně být důvod pro potvrzení jejich nedůvěry vůči tomuto řešení. Naopak, řešení virtualizace desktopů, které dokáže přenést kompletní profily uživatelů z jejich lokálního PC do virtuálního desktopu, umožňuje uživatelům pokračovat okamžitě v práci v důvěrně známém prostředí – od tapety na pozadí pracovní plochy po cookies, hesla, soubory a struktury složek, ikony a zástupce programů – pro skutečně hladký přechod.

Jak ji udělat ještě lepší
Stejně jako u jiných virtualizačních technologií není smyslem virtualizace desktopů pouze replikovat existující možnosti a funkce – virtualizovaný desktop by měl nabídnout jedinečné výhody oproti svému fyzickému protějšku.

„Jednou z nejzřetelnějších výhod uživatele virtuálních desktopů je možnost zajít k libovolnému zařízení ve firmě a přihlásit se do stejného personalizovaného desktopu,“ přibližuje praktické aspekty použití této technologie Pavel Buček a obratem dodává: „Když uživatelé musí používat náhradu za svoje obvyklé zařízení, které je třeba zrovna v servisu, mohou stále používat stejné konzistentní pracovní prostředí, stejná data uložená totožným způsobem, stejné aplikace a konfigurace, stejné personální nastavení.“

Totéž platí pro pracovníky, kteří občas potřebují dokončit svoji práci večer či o víkendech nebo pracovat nějakou dobu z domu. Místo aby si museli pamatovat, na kterém zařízení je uložena nejnovější verze rozpracovaného dokumentu, nebo si marně přáli, aby měli doma přístup ke stejným aplikacím jako na pracovišti, mohou se uživatelé bezpečně přihlásit do svého virtuálního desktopu a pokračovat přesně tam, kde skončili v kanceláři. Podobně mohou mobilní pracovníci používat jakýkoli počítač – dokonce i vypůjčený nebo pronajatý – pro přístup ke svému kompletnímu desktopovému prostředí bez rizika, že po sobě někde zanechají nezabezpečená data.

Technologie virtualizace desktopů může i koncovým uživatelům přinášet další výhody také tím, že umožní výběr z širší nabídky uživatelského hardwaru – od klasických stolních počítačů, přes notebooky, stále více populární netbooky či dokonce PDA a smartphony až po využití například tenkých klientů. Zařízení tohoto typu byla dříve považována za málo výkonná a používala se například pro informační terminály. Dnešní tenké klienty nabízejí lepší vzhled a také větší funkčnost – mají tvar notebooku, vestavěné 3G karty, výkonnou grafiku a možnost připojení periferií. Uživatelé se dívají na svůj počítač po většinu pracovní doby. Namísto nahrazení jejich důvěrně známého PC nějakou nevzhlednou krabicí a monitorem jim výběr pracovní stanice s elegantnějším a modernějším vzhledem umožňuje lépe projevit vlastní vkus při zařizování pracoviště. A pokud může být část uspořených nákladů investována do dvojice monitorů pro uživatele, kteří potřebují opravdu velkou pracovní plochu, tím lépe.

Úplná změna pravidel hry
Kromě vylepšení typu „chytřejší-lepší-rychlejší“ virtualizace desktopů také umožňuje, aby IT oddělení zásadně přehodnotila způsob poskytování uživatelského hardwaru. Stále větší počet organizací zavádí program „přineste si vlastní počítač“ (Bring Your Own Computer – BYOC), který – jak ostatně říká jeho název – dovoluje lidem používat v kanceláři jejich vlastní osobní počítače. Stejně jako všudypřítomná konektivita a nepřetržitá komunikace smazaly tradiční hranice mezi pracovním a osobním životem, BYOC umožňuje uživatelům zabývat se osobními záležitostmi v kanceláři během pracovní přestávky nebo dokončit svoji práci doma. Uživatel, který používá pouze jediné prostředí pro personalizovaný a konzistentní přístup k oběma skupinám dat a aplikací z libovolného místa, bude efektivnější a produktivnější ve všem, co dělá – v práci i v soukromí.

Konkrétní příklad
BYOC funguje ve společnosti Citrix takto: Namísto obyčejného standardního notebooku dostanou zaměstnanci poukázku v hodnotě 2 100 dolarů na nákup a údržbu systému podle vlastní volby (elegantní lehký notebook Mac nebo špičkový herní PC – cokoli, co nejlépe vyhovuje jejich osobnosti, potřebám a životnímu stylu).

„Zaměstnanec se pak přihlásí do virtuálního desktopu XenDesktop a má okamžitý přístup ke všem datům a aplikacím, jaký by měl, kdyby dostal PC přímo od svého zaměstnavatele. Podle všech dostupných informací společnost Citrix zaznamenala nesmírně kladnou odezvu od uživatelů a výsledky zcela předčily očekávání,“ říká Pavel Buček ze společnosti Arrow ECS.

V minulosti by se tento scénář mohl stát noční můrou IT oddělení, protože by znemožnil zajištění efektivního zabezpečení nebo kontroly interakcí mezi soukromým a firemním pracovním prostorem. Nyní bude moci klientský hypervisor (tzv. XenClient), který běží samostatně přímo na hardwarové úrovni, udržovat dvě naprosto nezávislá prostředí se zcela oddělenými daty a aplikacemi na jednom fyzickém koncovém zařízení. Ve skutečnosti může BYOC představovat pro IT oddělení dokonce přínos, protože je zbavuje starostí s pořizováním a správou počítačů a umožňuje jim zaměřit se spíše na poskytování IT služeb. Zaměstnanci tedy mohou používat soukromé počítače pro firemní účely a naopak – a tímto způsobem to mohou dělat bez všech problémů s bezpečností, podporou a dalších komplikací, který by jinak mohly nastat.

Nezpochybnitelný přínos má technologie virtualizace desktopů pro správce IT

Při zavádění nových technologií v IT je vždy nesmírně důležité uvažovat nejen v kategoriích „finanční návratnosti“ či technologických „nul a jedniček“, ale také v kategorii psychologické – „jak nové řešení bude akceptováno uživateli“. Proto při zavádění technologie virtuálních desktopů je třeba vzít v potaz i ty aspekty, které byly zmíněny výše. Nespornou výhodu mají však technologie virtuálních desktopů v prvních dvou zmíněných kategoriích – finanční a technologické. Nesporný je přínos takového řešení, kde se správci IT starají vždy pouze o jeden obraz operačního systému, jeden obraz aplikace a jednotlivé uživatelské profily - namísto toho, aby se starali o desítky a tisíce jednotlivých koncových stanic a udržovali na nich celou platformu a všechny aplikace, a byli schopni je poskytnout či doručit kdykoliv, při libovolném typu připojení a na jakékoliv koncové zařízení.  Z hlediska výrazného snížení pracovního zatížení, a tím zvýšení efektivity IT správy, jsou přínosy zcela evidentní na první pohled.

A koncový uživatel? Tomu je s prominutím zcela jedno, jak má poskytnuty aplikace a data, která potřebuje ke své každodenní práci – musí je mít k dispozici kdykoliv je potřebuje. Je to podobné, jako u televizního diváka. Ten také nezohledňuje, jakým způsobem jsou mu televizní programy doručeny na jeho libovolný televizní přijímač. Zajímá jej pouze výsledek – mít možnost se kdekoliv dívat na svůj oblíbený TV program. A není důvod, proč by to u poskytování IT aplikací/softwaru mělo být jiné. Technologie virtusálních desktopů možnosti využití přístupu „SaaS – software jako služba“ přibližuje mílovými kroky.

 

Ondřej Marek, Regionální marketingový manažer pro východní Evropu, Citrix Systems
Ondrej.Marek@eu.citrix.com
Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.