Vlastním datovým centrům začíná docházet dech

Virtualizace, cloudy a SaaS usnadňují přesun infrastruktury IT na poskytovatele služeb.

Vlastním datovým centrům začíná docházet dech


Velké společnosti konsolidovaly svá data centra poslední desetiletí a i vlády rušily stovky datacenter a serveroven umístěných v jednotlivých budovách. Ale tyto korporace a instituce svůj provoz infrastruktury optimalizují, ale nechávají si jej pod kontrolou. Současný trend týkajících se malých datových center je odlišný. Virtualizace, služby cloudu a software-as-a-service (SaaS) umožňují se zcela vzdát některých funkcí a přesunout je na třetí strany.

Mimo jiné to znamená zásadní změny pro plánování kariéry. Nejlepší zaměstnání dnes mohou být u poskytovatelů služeb, kde je potenciál pro další růst, což je v kontrastu k situaci v malých až středně velkých data centrech, provozovaných přímo v prostorách společností. Růsty poskytovatelů služeb je vidět například na společnosti Rackspace, která hodlá přijmout během následujících dvou let na 1 000 nových zaměstnanců. Uvedla to ve své roční zprávě, kterou za rok 2012 vydala tento měsíc. Potřeba roste především proto, že většina malých společností nemá dostatek schopného personálu IT, který by zvládal jejich provoz, a nechce investovat do nového vybavení.

Právě nedostatek expertů byl jedním z důvodů, proč se Gene Berry, výkonný ředitel pojišťovny OneAmerica Companies, rozhodl přesunout provoz svých datových center k externímu provozovateli. Jeho datové centrum zabíralo 2 000 čtverečních metrů, jedno patro mrakodrapu. Okolo června by měl být dokončen přesun většiny funkcí k T-Systems North America a datové centrum se zmenší na 200 čtverečních metrů převážně síťového vybavení a jeho správa bude ponechána externí firmě.

Společnost původně zaměstnávala okolo 65 lidí, kteří se starali o datové centrum a asi 18 různých technologií. V některých případech se byla nucena spoléhat na jednoho nebo dva pracovníky, kteří měli know-how, jak konkrétní specializovanou technologii provozovat. „Dělalo nám to starosti, nemohli jsme pro tyto technické platformy získat možnost zástupu“ říká Gene Berry.

T Systems vytvořil privátní model služeb, cloudového typu, který je schopen pružně navyšovat kapacitu. Pokud Berry využije méně prostoru nebo služeb, cena se sníží. Většina zaměstnanců firemního data centra opustila společnost a oddělení IT se soustředilo na vývoj aplikací a spolupráci s obchodní divizí.

Podobně bude postupovat i Univerzita v Kentucky, která chce zmenšit svá datová centra, která se již rozrostla na 1 400 čtverečních metrů. Vince Kellen, ředitel pro informatiku univerzity, popisuje jejich první ocenění přesunu většiny jejich služeb do cloudových služeb Amazon Web Services. „Cena byla prostě obscénně vysoká. O návratu investic se nedalo mluvit, a to ani kdybychom investovali do nového datového centra v našem kampusu.“ Ale Kellen věří, že většina služeb je provozovatelná v cloudovém prostředí, jen se ceny musí ještě snížit. Pro nejbližší dobu předpokládá postupnou migraci k poskytovatelům služeb SaaS, na platformy jako je Service Now a clustery VMware.

Úvodní foto: © Fernando Madeira - Fotolia.com


Komentáře