Výběr správného firemního NAS

Volba vhodného NAS záleží na faktorech, jako jsou velikost firmy, primární využití úložiště, stupeň zabezpečení dat či snadnost nasazení a správy.


Produkty NAS původně začínaly jako jednoduché souborové servery připojené k Ethernetu, určené pro ukládání a zálohování dat v rámci pracovní skupiny. Cílem bylo snížit zatížení hlavního serveru přesunem práce se soubory jinam. Zařízení NAS se snadno provozují, ale jejich role a kapacity se časem významně rozšířily.

Hlavním faktorem rozkvětu NAS je vzdálený přístup. Pokročilejší varianty jsou vybaveny vyhrazeným grafickým webovým rozhraním, které umožní komukoliv a odkudkoliv vzdálenou správu a přístup k souborům. Dodavatelé jako Synology a Qnap dokonce nabízejí výhody jako webový server a připojení dohledových kamer (viz článek NAS jako dohledová platforma na str. 25). „Hloupé“ černé krabice jsou samozřejmě minulostí stejně jako myšlenka pouhých pracovních skupin.

Přibližme si některé scénáře použití NAS, přizpůsobené firmám různých velikostí.

Malá či domácí kancelář
Když si většina lidí představí kancelář typu SOHO, má tím na mysli několik počítačů, jednu nebo dvě multifunkční tiskárny a případně bezdrátovou síť peer-to-peer. I když je tato konfigurace samozřejmě životaschopná, je velmi vzdálena optimálnímu sdílení souborů a přístupu k nim. Data jsou roztroušena a přístup k nim z vnějšku místní sítě vyžaduje VPN nebo vzdálený přístup. Zálohování je v nejlepším případě rutina. NAS umístí všechna důležitá data do jednoho přístupného a snadno zálohovatelného místa, což dovoluje vypnout počítače, na nichž by byla původně umístěna. Zapomněli jste si vzít s sebou důležitou prezentaci? Stačí se jen přihlásit k zařízení NAS a stáhnout si ji.

Podobně je možné zálohovat veškerou práci, kterou uživatel provádí v terénu – pomocí přihlášení a odeslání souborů do zařízení NAS, které je automaticky zazálohuje spolu s ostatními daty. Většina produktů NAS poskytuje integrované zálohovací nástroje a porty USB pro připojení externích disků.

Pokud je pro někoho sdílení a přístup důležitější než samotné funkce úložiště, měl by promyslet použití hybridního zařízení, jež poskytuje on-line portál a lokální USB úložiště.

Rozlehlá pracovní skupina
Pokud uživatelé spolupracují s kolegy ze vzdálených míst, může být dostupnost konektivity pro síť WAN skvělým způsobem konsolidace a centralizace pracovní činnosti. Jako každý jiný spravovaný prostředek síťového úložiště umožňuje NAS uživatelům přístup jen k obsahu, který jim administrátor povolí. Lze tak vytvořit privátní i sdílené složky, přičemž většina produktů NAS umožňuje vyhradit prostor pro uživatele a složky podle jejich konkrétních požadavků.

Firma má například tři programátory pracující na jednom projektu a dva další spolupracující v jiné lokalitě. Navíc každý programátor také samostatně pracuje na nějakém vlastním projektu. Manažer chce být schopen denně zkontrolovat a kombinovat jimi vytvořený kód.

Pro toto uspořádání práce se jednoduše vytvoří složka pro každý projekt, programátorům se umožní přístup ke konkrétním folderům podle jejich potřeby, přičemž vedoucí získá přístup ke všem složkám. Programátoři se mohou přihlašovat pomocí protokolů FTP, HTTP, SFTP, HTTPS nebo WebDAV a ukládat své každodenní výsledky práce do příslušných folderů.

Nemá-li firma k dispozici statickou adresu IP ani doménu, pak stačí zaregistrovat si službu jako například DynDNS.org, vytvořit si proxy doménu a nastavit ji na svém úložišti. Většina NAS pravidelně kontaktuje službu DNS, aby udržela účet aktivní bez nutnosti vaší intervence.

Chránit a sloužit
Mnoho menších firem používá svůj hlavní server pro ukládání sdílených databází, což je ale zbytečně přetěžuje a navíc zapříčiňuje vysoké počáteční a provozní náklady. I když tento server již vlastní, lze zmíněnou databázi umístit na NAS, takže hlavní server se pak věnuje zpracování protokolu DHCP, údržbě domény a uživatelů, poskytování aplikací a zvládání dalších síťových úloh v malých firmách.

NAS je vhodný pro umístění prakticky libovolné databáze. Přesto však zde jsou některé potenciální nástrahy. Některé programy, jako starší verze ACT, trvají na tom, že jejich databáze musí být umístěna na lokálním počítači. Novější verze programu QuickBooks zase vyžadují při využívání více uživateli instalaci programu pracujícího jako „dopravní policista“. I pro tyto programy jde zařízení typu NAS použít, ale je potřeba takové, které jako svůj operační systém využívá MS Windows Home Server.

Velká kancelář
Pro velké kanceláře nebo více malých zajišťuje NAS svou základní roli jako úložiště pro pracovní skupinu a zálohovací zařízení, a to namísto vytváření jednoho velkého uzlu v serverovně na konci sítě nebo širokopásmového připojení.

NAS je také vhodné pro sdílení tiskáren přes porty USB, které má v podstatě každý model. Některá úložiště integrují další periferie, které mohou být sdíleny přes internet pomocí rozhraní iSCSI (Small Computer System Interface), jež využívá datové přenosy založené na protokolu IP.

NAS také ze služby Active Directory a podobných technologií automaticky zjistí uživatele pro rychlou konfiguraci. Například on-line zálohování prostřednictvím služby Amazon S3 je jednou z funkcí produktů jako QNAP TS-259 Pro, takže k lokálnímu zálohování nebo tomu realizovanému v rámci LAN jde navíc snadno nakonfigurovat backup mimo lokalitu firmy.

Tipy pro nákup
Zájemci by neměli kupovat podnikový NAS s jedním diskem. Pro kancelář typu SOHO síť by takový model sice mohl vystačit, ale větší firmy potřebují produkt minimálně se dvěma disky, aby je bylo možné zrcadlit (RAID 1). Toto uspořádání umožňuje nepřetržitý přístup i v době, kdy dojde k poruše jednoho z disků.

Využitelná kapacita NAS je dána velikostí disků vynásobená počtem disků (obvykle dva až pět) a vydělená koeficientem odpovídajícím použitému režimu RAID. Obvyklá kapacita jednotlivých disků je v současnosti 2 TB, takže lze mluvit až o 10 TB úložného místa v produktu vyšší kategorie pro segment SOHO.

Rychlost je dána vlastnostmi pevných disků, rychlostí procesoru a ethernetovým připojením. Lepší jsou samozřejmě rychlejší disky a vyšší frekvence procesoru. Téměř všechny produkty již nyní nabízejí vysokopropustný gigabitový Ethernet.

Pokročilejší zařízení také nabízejí vícenásobná ethernetová připojení. V některých případech je to jen z důvodu překonání případného výpadku prostřednictvím vícenásobných cest I/O (MPIO, Multiple Path I/O) – tato funkce předpokládá různá síťová připojení pro použití záložního připojení v případě, že má primární spojení poruchu.

Ještě propracovanější zařízení dosahují zvýšené rychlosti pomocí vícenásobných připojení pro relaci (MC/S, Multiple Connections per Session), kde jsou pro přenos zároveň využita obě připojení. Rychlost a přenosy v místní síti mohou být limitujícími faktory, takže v oblasti hardwaru není někdy vhodné volit přemrštěně výkonné modely NAS.

Vyšlo v Computerworldu 10/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %


Komentáře