Záložní zdroje napájení pro malé organizace (2)

Počítačová síť bez proudu je jako bytost bez života. Výpadek elektrického proudu je k zlosti, neboť se tak nepsaným zákonem zlomyslnosti stává zpravidla ve chvílích, kdy rozpracované dokumenty nejsou zálohovány. I kvůli tomu se u počítačů používají zálohovací zdroje napájení – známé i pod zkratkou UPS (Uninterruptible Power Supplies).


Dnes vám přinášíme dokončení včerejšího článku...


Průmyslové jednotky UPS
Záložní zdroje se dříve využívaly především ve výpočetní technice, zejména při zálohování velkých datových center. V této oblasti je také současná nabídka nejvíce propracována. Díky stoupajícím požadavkům na kvalitu a dodávku elektrické energie se však použití UPS postupně rozšířilo do dalších segmentů trhu, jakými jsou telekomunikace, nové kancelářské budovy či automatizace v průmyslu.

Dnešní technologické linky jsou totiž velmi citlivé na mikrovýpadky elektrické energie nebo na spínací podpětí. Zcela ojediněle se využívá UPS pro napájení celé technologické linky, hlavně v provozech, kde hrozí velké finanční ztráty při zatuhnutí nějakého media v zařízení, například skelné nebo umělohmotné taveniny, případně určitého výlisku. Pro tyto výjimečné případy jsou vyvinuty UPS s výkony v řádu i stovek kVA.

V nabídce pro průmysl jsou však také UPS malých výkonů na zálohování řídicího počítače nebo programovatelných automatů pro řízení složitých technologických linek. V případě mikrovýpadku sítě a případně delšího výpadku je tak zabezpečeno zachování všech dat a uložených programů. Zálohováním těchto automatů se dá předejít velkým provozním ztrátám z výpadku výroby.

 

Podceňované riziko výpadku napájení
Podle průzkumu Stavu informační bezpečnosti v ČR 2007, provedeném společností Ernst & Young od května do července loňského roku, výpadky proudu zůstávají u nás nejčastějším bezpečnostním incidentem. Přitom pětina organizací nikdy neprovedla analýzu rizik informačních systémů. Naprostá většina (80 %) firem nemá na informační bezpečnost vyhrazen finanční rozpočet.

Přesto, že se tato situace v České republice rok od roku zlepšuje – například organizací, které nikdy neprováděly analýzu rizik, s každým dalším ročníkem průzkumu ubývá – není toto zjištění podle analytiků nijak povzbudivé.

I nejjednodušší UPS obsahují ochranu telefonní sítě, ve které se vyskytují relativně vysoká (rozhodně vyšší než bezpečná) napětí (při vyzvánění dosahují až 60 V, a to i tehdy, funguje-li telefonní síť správně a není na ní přepětí). Ochrana se týká samozřejmě i lokálních počítačových sítí využívajících metalickou kabeláž s konektory RJ-45.

Nebezpečí telefonních a datových sítí spočívá zejména v nedostatečně odstíněné kabeláži a indukci vyššího než povoleného napětí, což může mít za následek poškození počítače. Toto ohrožení je obzvláště zřetelné tam, kde kabeláž vede venkovními prostory, což je u telefonního vedení mimo velká města celkem běžné.
Navíc tato vedení bývají přiváděna přímo na slaboproudé obvody připojené bezprostředně k základní desce počítače. Vliv případného přepětí se tedy projevuje přímo, narozdíl od přepětí v elektrorozvodné síti, které vstupuje do počítače přes napájecí zdroj s transformátorem, elektronickými převodníky a se stabilizačními obvody.

UPS u notebooků?
To je otázka, kterou si uživatelé často pokládají – a existuje k ní názorná paralela. Proč používat pásy, když máte v autě čtyři airbagy? A skutečně, při nárazu v malých rychlostech mohou airbagy stačit. Náraz ve vyšší rychlosti však stejně cestující vymrští ze sedadla.

Proč tedy používat UPS, když notebook přece vlastní baterie již má? UPS totiž ani zdaleka nejsou jen baterie. S podpětím si notebooky dokáží poměrně úspěšně poradit samy, ale nedokáží se vyrovnat s přepěťovými špičkami a trvalým přepětím. Problematická je zejména přepěťová ochrana datové a telefonní sítě. Pokud v kanceláři či doma používáte notebook připojený k některé z těchto sítí, určitě nebude od věci napájet ho z domácí či firemní UPS.

Při cestách s notebookem se lehce může stát, že ho bude zapotřebí nabít či připojit k počítačové síti či telefonní síti i v místě, kde není o kvalitě napájecí sítě moc informací, a v takových případech je ochrana, kterou notebooku poskytuje UPS, nepochybně vítaná. V současnosti už existují speciální přenosné přepěťové ochrany pro notebooky, které odstraní jak přepěťové špičky, tak trvalé přepětí, případně na existenci přepětí aspoň včas upozorní. Ochrana silové, datové a telefonní kabeláže je u některých výrobců přímo spojena v jednom zařízení.

Někteří výrobci pro situace, kdy uživatel dlouho cestuje autem nebo letadlem a notebook potřebuje dobít, dodávají speciální invertory pro napájení notebooku z autozapalovače či 12V zásuvky v letadle. Tento invertor má výhodu zejména v tom, že zároveň obsahuje přepěťovou ochranu a kvalitní střídač. Pokud by tedy napětí ze zásuvky v autě či letadle nebylo zrovna 12 V anebo by kolísalo, notebooku to vadit nebude.
Co má mít uživatel na zřeteli při koupi UPS

Závěrem

UPS je jako dětská autosedačka, přilba na koni nebo na kole. Když ji nemáte, třeba se nic nestane. Když se něco stane, bylo by mnohem lepší, kdybyste ji měli. Převedeno do řeči peněz: Ve firemním použití velmi často náklady spojené s odstraněním následků prvního vážného výpadku energie převyšují pořizovací náklady na UPS.

I když se dnes dají systémy UPS různých provedení i výrobců už koupit i v méně specializovaných prodejnách, je dobré se při výběru vhodného zařízení obrátit přímo na distributora či na jeho webové stránky. Někteří výrobci nabízejí možnost výběru UPS přímo na webu pomocí konfigurátoru.

Při volbě UPS by měl uživatel mít na zřeteli tyto souvislosti:

Možnosti připojení UPS

K UPS je třeba připojit všechna zařízení citlivá na napájení (obvykle tedy počítače) a všechna zařízení, která byste rádi provozovali s počítačem i při výpadku napájení (například externí disky, IP či bezdrátové telefony, telefonní ústřednu atd.). Pokud uživatel potřebuje připojit třífázové spotřebiče, výběr se zúží na několik typů třífázových on-line UPS.

Příkon všech připojených zařízení
Každé elektrické zařízení má štítek s informacemi o potřebném příkonu (údaj ve wattech). U monitorů, tiskáren, skenerů – za předpokladu, že budou využívány i při chodu na akumulátory – by měly být brány v potaz jejich maximální příkony.

Potřebná doba zálohy

Tímto krokem lze obvykle zjistit, zda vůbec a případně kolik přídavných baterií bude potřeba. Doba zálohy se většinou uvažuje taková, která je potřebná na dokončení nějaké kritické nebo relativně často prováděné akce, jako je vypálení CD, dokončení měření, ukončení běhu celého systému apod.

Kapacita přívodu elektrické energie
Na tento krok se mnohdy zapomíná a uživatel je pak po instalaci překvapen, když zapojí zátěž na UPS přes jistič, který neustále vypadává třeba jen proto, že nemá dostatečný jmenovitý proud. U UPS s velkým výkonem nezapomeňte ani na to, že na dané zatížení musí být přirozeně dimenzována také silová kabeláž.

Autor je Country Manager APC by Schneider Electric pro ČR, SR a Polsko. Komentáře