Řešení Microsoftu kontra Linux, aneb jak si stojí ve srovnání nákladů

V mnoha analýzách, které porovnávají řešení založené na softwaru Microsoftu a na Linuxu, se vyskytuje argument, že ačkoli je MS Server v první fázi (nákup, instalace) náročnější na investice, v delším časovém horizontu se tento výdaj oproti linuxovému řešení smazává – a to především díky technickému řešení a nižším personálním nákladům na správu systému. Zabývejme se právě otázkou nákladů na správu, konkrétně náklady na vyškolení IT specialisty z pohledu školicího střediska.V mnoha analýzách, které porovnávají řešení založené na softwaru Microsoftu a na Linuxu, se vyskytuje argument, že ačkoli je MS Server v první fázi (nákup, instalace) náročnější na investice, v delším časovém horizontu se tento výdaj oproti linuxovému řešení smazává – a to především díky technickému řešení a nižším personálním nákladům na správu systému. Zabývejme se právě otázkou nákladů na správu, konkrétně náklady na vyškolení IT specialisty z pohledu školicího střediska.

Nejprve se pojďme podívat na možnosti vzdělávání – jaký vzdělávací systém je zde připraven pro platformu Microsoft a Linux. Mnohdy slyšíme, že právě vzdělávání linuxových správců je problém, nejsou připraveny kurzy či studijní materiály a zaměstnanci jsou odkázání na samostudium. Společnost Microsoft má vytvořen propracovaný a léty prověřený systém vzdělávání. Základem jsou kurzy tzv. „Official Microsoft Learning Products“ (OMLP), které jsou charakteristické svými pevně danými osnovami, originální literaturou (v angličtině) a návaznými certifikacemi.

V případě vzdělávání na linuxovou platformu se nám nabízejí vzdělávací systémy, které jsou vytvořeny společnostmi stojícími za svými linuxovými distribucemi. Nalezneme nabídku autorizovaných kurzů společnosti Novell (střediska NAEC) pro Novell SuSE Linux či další distribuce Red Hat Linux. Klientovi je vždy předložen systém návazných kurzů s možností mezinárodní certifikace.

Nelehké porovnávání

Pro případné srovnání zde narážíme na standardní problém – Linux není jen Novell či Red Hat, ale spousta dalších distribucí (Ubuntu, Fedora, Debian apod.). Zatímco zaměstnanec s certifikací Microsoft se může prokázat jednoznačným certifikátem ke konkrétnímu produktu společnosti Microsoft, správce s certifikátem kupříkladu od Novell SuSE Linux již nemusí být přijímán ve společnosti, kde používají třeba linuxovou distribuci Red Hat či Ubuntu. Z tohoto důvodu zde funguje nezávislá mezinárodní společnosti Linux Professional Institute – Lpi.org.

Vzdělávací systém Lpi.org je stejně jako systémy vedoucích společností založen na kurzech s pevně danou osnovou, školicí materiály jsou opět certifikované v angličtině. Je k dispozici systém návazných certifikačních zkoušek, které se skládají u Thomson Prometric či VUE podobně jako u Microsoftu.

Co říkají čísla

Společně s našimi certifikovanými lektory (Linux a Microsoft) jsme srovnali vybranou látku, která se probírá jak v kurzech Linuxu, tak v kurzech Microsoftu (viz tabulka). Tato vzorová látka pokrývá zhruba certifikaci Microsoft Certified Administrator či Intermediate Level Administration u Lpi.org, můžeme tedy její obsah brát jako know-how značně pokročilého IT specialisty.

Pečlivým porovnáním jednotlivých témat jsme zjistili, že zaměstnavatel investuje zhruba stejnou částku do vzdělání, ať se jedná o specialistu zaměřeného na Linux nebo na Microsoft. Toto rovnítko můžeme dát jak mezi náklady na školení (47 000 Kč) , tak i náklady na studijní literaturu (19 500 Kč) či délku školení (20 dní), po kterou musí být zaměstnanec přítomen na výuce.
Linux
Microsoft
LPI 101: Úvod do administrace Linuxu – instalace, konfigurace, souborový systém, zálohování a obnova OMLP2272: Implementace a podpora Microsoft Windows XP Professional
LPI102: Základní administrace Linuxu-administrační nástroje, správa uživatelů, tiskárny, vzdálená správa, poštovní služby OMLP2273: Správa a podpora prostředí Microsoft Windows Server 2003
LPI201: Administrace Linuxu -souborový systém,RAID a LVM, řešení systémů OMLP2276: Implementace síťové infrastruktury Microsoft Windows Server 2003: Síťoví klienti
LPI202: Pokročilá administrace - síťová komunikace, Mail & News, webové služby, bezpečné služby, síťové problémy OMLP2277: Implementace síťové infrastruktury Microsoft Windows Server 2003: Síťové služby
OMLP2694: Microsoft Internet Information Services 6.0 - doplnění znalostí správy webových služeb
celkem 20 dní celkem 19 dní
náklady na školení: 47 960 Kč náklady na školení: 46 150 Kč
náklady na studijní literaturu: 19 960 Kč náklady na studijní literaturu: 19 850 Kč
celkem školení+manuály: 67 920 Kč celkem školení+manuály: 66 000 Kč
Cenové údaje jsou uvedeny Kč bez DPH.


Komentáře