Software pro řízení projektu je nezbytným pomocníkem profesionálů (3.)

Softwarové nástroje pro řízení projektu se od sebe významně liší mimo jiné svou složitostí nebo rozsahem propojení s dalšími IT nástroji.


Dokončení včerejšího článku...

Tenrox
I produkt tohoto dodavatele vyhovuje požadavkům Sarbanes Oxley. Kromě toho odpovídá požadavkům metodiky Six Sigma. Aplikace nabízí sledování velkého množství vzájemných závislostí jednotlivých položek a subsystémů v řízení projektu včetně automatizace generování hlášení. Aplikace nabízí integraci s MS Projectem. Zobrazuje např. Ganttův diagram, harmonogram, stavové diagramy, plánování a řízení finančních toků a zdrojů, nastavitelné pro různé měny a různé daňové a jiné legislativní parametry. Může spolupracovat se SAPem, ERP od Oracle a PeopleSoftu. Partnerem mu může být i Microsoft Dynamics CRM a SharePoint. Využívá MS Workflow Foundation. Pracuje s SQL Serverem a technologií .NET.

Genius Project
Produkt švýcarské firmy Genius Inside nabízí řízení projektu, portfolia, zdrojů, rizik, pracovních sil, správu a úložiště dokumentů, plánování projektů (Ganttův diagram a další), tvoření a distribuce zpráv a výkazů, export do MS Excelu, spolupráci mezi týmy. Funguje buď jako služba na vyžádání (SaaS), anebo ve variantě Enterprise pracuje na serveru uživatele. Harmonizuje a automatizuje zúčastněné procesy. Zahrnuje také integraci s MS Projectem, aplikace Genius Project Domino pak spolupracuje s Lotus Notes. Systém nabízí také automatizovanou generaci e-mailů pro nastavitelné události.

CA Clarity
Program pro řízení projektů firmy Computer Associates běží jako služba na požádání, SaaS. Dodává se ve dvou verzích, Standard a Enterprise. Obě obsahují řízení projektů, zdrojů, poptávky, financí a správu portfolií. Produkt nabízí i integraci s MS Projectem a Open Source programem Open WorkBench.
Verze Enterprise má navíc správu IT portfolia, IT financí, řízení vztahů s obchodem (Business Relations), plánování požadavků, řízení získané hodnoty a integraci s předními aplikacemi IT managementu.

J.K.R
Příbramská společnost J.K.R. je autorem jediného tuzemského zástupce v tomto přehledu softwaru pro projektové řízení.

Její řešení softwaru pro podnikové řízení (ERP) s názvem Byznys VR obsahuje i modul Projektové řízení. Ten umožňuje sledování termínů, řízení kapacit zdrojů a plánování financí. Mezi nabízenými funkcemi jsou tvorba a plánování projektu, stavový, finanční a Ganttův diagram, generace úkolů a kalendářových záznamů odpovědným uživatelům, sledování kolizí činností a zdrojů.

Software je postavený na technologii .NET a je optimalizován pro Windows Vista. Komunikuje i s MS Office 2007.

Project Insight
Projektové řízení této firmy běží na uživatelově serveru. Podle tvrzení dodavatele má malé nároky na hardware i software serveru. Podobně jako většina řešení jiných firem využívá Web 2.0 s technologií Ajax, navíc pracuje i s technologií .NET. Funguje nad databází Microsoft SQL Server. Pro zvýšení bezpečnosti lze webové klienty připojovat přes zajištěný SSL kanál. Aplikace se dodává ve dvou verzích, menší a omezenější Workgroups a větší a úplnější Enterprise. V obou případech nabízí inteligentní plánování a řízení projektu, správu zdrojů, týmovou spolupráci a správu dokumentů, správu schvalování, tvorbu a správu hlášení a výkazů, sledování a správu odpracovaného času a nákladů, tvoří vzory projektů a projektovou metodologii, obsahuje i tvorbu a správu rozpočtu a výdajů. Má plnou integraci s MS Projectem (jen verze Enterprise), spolupracuje s MS Outlookem (import e-mailů) a balíkem MS Office. Projektový plán lze exportovat do MS Excelu. Jako zajímavost je možné uvést i přenos videa nebo audia k uživatelským webovým klientům. Zvláštností této aplikace je také možnost zákaznických úprav, např. tvorba nových formulářů a přidávání nových polí k projektu a úkolům.

Seavus Project Planner
Seavus Project Planner je produkt společnosti Seavus DOOEL. Běží jako lokální aplikace na počítači uživatele. Může být rovněž instalován na prezentačním serveru Citrix. Podle výrobce jsou náklady na tuto aplikaci jen desetinou výdajů za Microsoft Project. Produkt nabízí řízení projektu běžnými způsoby (harmonogram, Ganttův diagram), testování scénářů „co kdyby“, správu zdrojů, správu a sledování nákladů a spolupráci s jinými projekty přes Google Apps. Umožňuje rovněž import a export s MS Excelem. Navíc dokáže dělat také import souborů XML. V programu je také zabudována integrace s MS Projectem. Obsahuje otevřené aplikační rozhraní (API) pro začlenění do jiných systémů uživatele.

3. Kategorie Open Source
Zatímco všechny výše uvedené produkty byly dodavateli licencované mimo jiného i podle množství uživatelů, řešení z oblasti Open Source jsou nezávisle na počtu uživatelů zdarma, nanejvýš se u některých produktů poskytují dodatečné zpoplatněné služby jako zákaznický servis, školení a podobně. Software je často dostupný ke stažení z internetu, a jak z názvu plyne, na rozdíl od proprietárních softwarů firem z výše uvedených dvou skupin, lze tento software také doplňovat a upravovat podle požadavků uživatele.

dotProject
Tento produkt z kategorie Open Source umožňuje bezplatné používání. Běží nad databází MySQL. Poskytuje funkcionalitu běžného řízení projektu, tj. jeho vytvoření, zobrazení stavu pomocí běžných metod, generaci a posílání e-mailů, kalendář. Přestože je poskytovaný jako Open Source, existuje k němu na webu krátké on-line školení pro uživatele.

Open Workbench
Podle tvůrců je Open Workbench bezplatnou alternativou k MS Projectu. Software běží lokálně na počítači uživatele. Zajímavostí tohoto řešení je, že umožňuje plnou obousměrnou integraci s produktem Clarity firmy Computer Associates, přes XML soubory pak dovoluje import z MS Projectu.

Jeho náplní je běžná funkcionalita programů tohoto typu, jako plánování projektů, řízení projektů a zdrojů, sledování stavu projektů. Program k tomu účelu nabízí harmonogramy, Ganttovy diagramy, sledování zdrojů a pracovních sil.

Project.net
Produkt je k mání zdarma podle licence GNU, za podporu při jeho používání se ovšem již platí. Jeho základní funkcionalita obsahuje běžné řízení projektu, jako např. práce se zdroji, s náklady, komunikace mezi členy týmu.

Používá tzv. osobní blog ke komunikaci s ostatními účastníky projektu. Údaje pro řízení projektu je možné sdružit do různých sestav, podle zamýšleného zpracování stavu anebo události. Project.net také používá pro práci uživatelů moderní koncept Wiki (např. http://wiki.org/wiki.cgi?WhatIsWiki), uživatelsky konfigurovatelnou on line databázi. Software Project.net běží na serveru uživatele (obsahuje i databázi Oracle, SMTP server a webový server Apache Tomcat).Komentáře