SOS otestoval internetové obchody

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) si vyzkoušelo internetové obchody a podle jejich průzkumu plných 71 % z nich nedodržuje podmínky dané jim občanským zákoníkem. Při zkoumání stránek internetových obchodů bylo například zjištěno, že zdaleka ne všechny plní povinnosti o informování spotřebitelů, 6 % procent obchodníků má nedostatky v uvedení svého sídla a 14 % nezveřejňuje svoje identifikační číslo.
Komentáře