Test: Pobočkové ústředny VoIP (1)

Na trhu IP pobočkových ústředen došlo v posledních letech k poměrně významnému posunu: Dnes se tu setkáte s poměrně slušnou nabídkou řešení, jež za přijatelné ceny nabízejí i velmi sofistikované možnosti.


K dispozici tak jsou funkce pokročilého směrování a třídění hovorů, brány pro GSM i analogová zařízení nebo funkce síťového routeru a firewallu s VPN.

Realita v menších firmách nebyla vždy nejrůžovější, neboť jim dostupné telefonní systémy v ještě ne tak dávných dobách znatelně zaostávaly za těmi, které využívaly velké podniky a organizace. Tento handicap pociťovali jak samotní zaměstnanci, tak – což je ještě horší – často i klienti volající zvenčí. Přitom jsou to právě pracovníci malých či středních společností, kteří v rámci svých pracovních pozic nezřídka zastávají více funkcí, kdo vyspělejší a inteligentnější funkce ocení mnohdy i více než zaměstnanci velkých korporací. To je však obvykle v rozporu s omezenými zdroji, kterými tyto subjekty disponují a jež se stávají limitujícím faktorem při volbě vhodných produktů.

Jestliže však na trhu IP pobočkových ústředen došlo v posledních letech k nějakému posunu, pak zejména k tomu, že dnes na trhu najdete poměrně slušnou nabídku VoIP řešení, jež za přijatelné ceny nabízejí často velmi sofistikované funkce. Nabídka sahá od produktů založených na open source systému Asterisk, které mnozí z výrobců prodávají jako levné základní řešení ve vlastním šasi nebo k němu poskytují placenou podporu, až po plnohodnotné ústředny, které sice nabízejí podporu menšího počtu účastníků a omezenou škálovatelnost, jinak ale disponují srovnatelnou funkcionalitou jako vyšší řady produktů určené pro velké podniky.

Jak naznačuje i škála produktů zařazených v tomto testu, nabídka trhu je v mnoha směrech dosti různorodá. Adekvátní systém zajistí nejen základní možnosti směrování a třídění hovorů, ale zpravidla i nejrůznější další funkce, jako jsou síťový router, firewall a VPN, brána pro analogová zařízení, případně napojení na GSM atd.

K základním kritériím při volbě PBX patří zejména maximální počet podporovaných poboček a podpora komunikačních kanálů, s čímž souvisí vybavenost porty komunikačních rozhraní pro analogové linky, digitální telefonii (TDM) či ISDN (BRI). Mnohé z produktů jsou k dispozici v různých konfiguracích a můžete si tedy vybrat takovou, která odpovídá vašim potřebám. Ty vyplývají z toho, zda hodláte PBX připojit do státní linky či zda využíváte služeb VoIP operátora, nebo jestli požadujete přímo od samotné PBX podporu nezbytného GSM (dostupnou většinou po adekvátním volitelném rozšíření pomocí GSM brány či speciální karty u vyspělejších systémů).

Ústředna je obvykle zapojena do vaší stávající LAN, v jejímž rámci probíhá vnitrofiremní hlasová komunikace, a stejně tak přes ni procházejí i veškeré hovory zvenčí či směřující ven. Už jen to vám může ušetřit peníze za infrastrukturu. Vedle toho pak zajišťuje veškeré související telefonní funkce. Kromě základního směrování hovorů na účastníky a výběru nejvhodnějšího (nejlevnějšího) komunikačního kanálu při odchozích hovorech podle nastaveného číslovacího plánu obvykle například umožňuje ukládat příchozí volání do hlasové pošty, můžete si nastavit hlasové výzvy, které volající nasměrují na různá oddělení, či přesměrování hovorů na jiná čísla – a to dokonce i na mobilní telefon. K dalším funkcím patří -e-mailová upozornění na hlasovou poštu a v případě pokročilejších řešení třeba i možnost zpětného volání přímo z Outlooku.

Zastoupení v testu
V našem testu si představíme celkem čtyři zařízení určená pro menší či střední firmy. Tři z nich, produkty firem 2N, Epigy a Well, představují relativně jednoduchá a cenově dostupná, avšak funkčně zajímavá řešení spíše pro menší firmy, zatímco další, systém 3Com, ačkoliv jej lze stále charakterizovat jako relativně levné řešení, už reprezentuje plnokrevné ústředny, které mohou najít uplatnění v menší firmě s většími nároky na telefonii, ale představují už dobré a dostatečně škálovatelné řešení i pro středně velké firmy.

Každý produkt je v nějakém směru specifický a jedinečný, tudíž je lze přímo srovnávat jen s obtížemi, dobře však ilustrují možnosti, jaké dnešní trh nabízí. Ústředny 2N, Epigy a Well podporují protokol SIP, což dovoluje využít celou škálu běžně dostupných koncových zařízení různých značek podle vašich požadavků. Ústředna 3Com sice rovněž podporuje SIP, je však možné – a v mnoha směrech i výhodné – provozovat ji v proprietárním režimu, kdy lze využívat pouze telefony téže značky. To výrobci i přes rostoucí popularitu SIP doporučují typicky kvůli využití některých pokročilých funkcí či lepším možnostem diagnostiky při řešení problémů apod.

Podpora koncových zařízení a jejich volba by měla být jedním z klíčových faktorů pro volbu ústředny, a to zejména pokud se budeme bavit o firmách s několika desítkami či stovkami uživatelů, neboť tam mají v konečném důsledku samotné koncové přístroje na celkových nákladech nezanedbatelný či dokonce dominantní podíl. Provoz v proprietárním režimu zároveň znamená, že je vaše komunikační prostředí vázáno pouze na jednoho dodavatele, to však nemusí být nutně handicap. Například 3Com, jehož se to v rámci tohoto testu týká, totiž nabízí širokou škálu variant od levných a jednoduchých te-lefonů až po dražší, funkčně výborně vybavená zařízení nebo Wi-Fi a softwarové telefony, takže lze náklady rozložit volbou přístrojů adekvátních pro potřeby různých uživatelů.

V případě produktů 2N, Epigy a Well jsou pořizovací náklady na ústřednu v podstatě jednoznačné, neboť jsou určeny cenou PBX s tím, že se jedná o jednoduchá zařízení, která si mnozí zákazníci budou schopni nainstalovat sami. To je samozřejmě možné i v případě produktu 3Comu, avšak vstupují zde do hry i další faktory (zejména licencování telefonů).

2N VoiceBlue Enterprise

Zařízení VoiceBlue Enterprise českého výrobce 2N z řady testovaných systémů tak trochu vybočuje. Samotný výrobce jej označuje jako VoIP GSM bránu, což naznačuje, že její hlavní odlišností je přímé napojení na síť GSM. To může být pro mnohé menší či střední firmy lákavé, neboť mnoho z nich dnes GSM brány běžně využívá jako jeden z klíčových nástrojů pro úsporu -komunikačních nákladů.

Coby GSM brána pak může být VoiceBlue Enterprise využita buďto ve spojení s jinou SIP či H.323 ústřednou, nebo může sama sloužit jako jednoduchá PBX s podporou pro maximálně 40 účastníků, neboť obsahuje i jednoduchou SIP proxy, překladač mezi protokoly H.323 a SIP i SIP a H.323 klienty. Podporuje přitom až osm VoIP kanálů, tedy současně probíhajících hovorů. Kromě toho zařízení umožňuje také datové přenosy přes GPRS.
 
Díky těmto vlastnostem můžete kromě běžných GSM či VoIP volání také přímo přesměrovat příchozí VoIP hovory na mobilní telefony uživatelů, aniž byste museli investovat do dodatečné infrastruktury, nebo naopak z mobilního telefonu využít některé funkce ústředny.

Testovaný model obsahoval dva sloty pro SIM karty, nicméně pokud jich vyžadujete více, dražší verze GSM brány podporuje až čtyři GSM kanály. Tyto možnosti oceníte ve spolupráci tzv. šetřícím automatem, který zajišťuje automatický výběr nejlevnější dostupné komunikační cesty pro konkrétní volané číslo – ať už prostřednictvím VoIP nebo sítě jednoho ze dvou (čtyř) GSM operátorů. Děje se tak samozřejmě po adekvátním nastavení automatu, jež provádíte sami. Protože nastavení automatu pro hledání nejlevnější cesty nemusí být zcela triviální, nabízí výrobce také nástroj pro jeho snadné testování prostřednictvím webového rozhraní, v němž zadáte libovolné číslo a můžete si sami překontrolovat, zda brána zvolí správný kanál. Pozitivní je schopnost brát v potaz volné minuty, jež jsou v danou chvíli k dispozici pro každou z použitých SIM karet, a samozřejmě i denní dobu. Můžete očekávat běžné funkce, jako je automatická spojovatelka či hlasová schránka, navíc však máte k dispozici také možnost odesílání či příjmu SMS přes webové rozhraní.
 
Správu administrátor provádí primárně přes webové rozhraní v prohlížeči, které je na rozdíl od ostatních produktů (které zpravidla umožňují alespoň lokalizaci hlasových zpráv apod.) kompletně lokalizováno do češtiny (nebo do slovenštiny). To může usnadnit život zejména těm, kdo nejsou v oblasti VoIP úplnými experty.

Pokud hledáte jednoduchou ústřednu pro VoIP, cena tohoto produktu se vám zřejmě nebude zdát nejnižší a jeho možnosti jsou oproti jiným produktům v tomto směru omezenější. Avšak pro zákazníky, kteří bez příliš vysokých nároků na nadstandardní funkce chtějí využívat internetovou telefonii v kombinaci s GSM branou s podporou více operátorů, se VoiceBlue Enterprise může jevit jako velmi výhodná volba.


Epigy Quadro4x
Další testovaný produkt už představuje klasickou IP ústřednu vhodnou pro firmy ze segmentu SMB – poskytne ucelenou sadu možností a nástrojů, které jsou potřeba ke snadnému zprovoznění IP telefonie ve firmě s menším počtem účastníků. Vedle základní funkcionality PBX obsahuje zároveň i síťový router, DHCP a DNS server, VPN umožňující bezpečné propojení firemních poboček, SPI firewall pro ochranu sítě či podporu ověřování volajících a účtování přes Radius.

Na straně VoIP podporuje Quadro4x v základu 30 poboček s tím, že si můžete dokoupit licenční klíč pro rozšíření o dalších 16 poboček; tyto softwarové klíče lze pro jednu ústřednu Quadro zakoupit až dva, což znamená, že maximum podporovaných VoIP poboček činí 62. Jelikož je ústředna vybavena čtveřicí FXS portů, můžete k ní dále přímo připojit čtyři analogové telefony nebo faxy (podporující standard T.38). Pokud tedy nehodláte používat větší počet analogových přístrojů, obejdete se bez zbytečné investice do VoIP brány. Testovaný model dále obsahoval dva FXO porty dovolující připojení k veřejné telefonní síti.


Co se týká funkcí pro telefonii, nechybí nic, co běžný zákazník očekává – PBX umožňuje využít tzv. vícestupňovou automatickou spojovatelku a interaktivní hlasový systém (IVR), playback hudby během čekání, podporuje parkování, blokování, přidržení i přesměrování hovorů nebo skupinové vyzvánění a telekonference atd. E-mailový klient zajišťuje distribuci hlasové, potažmo i faxové pošty do schránek registrovaných účastníků, což je u menších ústředen této kategorie běžné. Slot USB můžete využít pro připojení přídavné paměti pro ukládání hlasových zpráv.

Správa je realizována přes webové rozhraní, které je navrženo poměrně dobře. Vzhledem k množství funkcí a možností jsou některá nastavení složitější a ne zcela intuitivní, to je však nutná daň za flexibilitu. Dobré možnosti nabízí také dial plan, resp. směrování hovorů, s nímž lze nastavit pravidla pro volbu nejlevnějších cest pro každý hovor. V ústředně lze přitom nastavit podle výrobce neomezený počet trunků pro VoIP operátory.

Zmíněné síťové a bezpečnostní funkce jsou dostatečně pružné na to, aby uspokojily běžné požadavky menších zákazníků a zařízení tak může poskytnout řešení typu vše v jednom, díky němuž můžete ušetřit za nákup a instalaci dodatečné infrastruktury. PBX je schopna pracovat s jakýmkoliv SIP telefonem, přitom ale v případě produktů Cisco, Polycom a několika dalších podporuje také automatickou konfiguraci pomocí TFTP serveru.

IP ústředna Epigy má šanci uspokojit mnohé z menších firem zejména díky široké a ucelené paletě funkcí, které eliminují potřebu použít množství samostatných produktů v síti, a relativně snadné správě. Pokud jsou vaše nároky na počet podporovaných poboček nižší, v nabídce výrobce je levnější systém Quadro2x, zatímco model Quadro16x disponuje stejnými možnostmi jako „4x“ s tím, že nabízí 16 FXS portů pro analogové koncové přístroje, ale můžete si zvolit i verze s podporou ISDN atd.


Pokračování testu vám přineseme zítraKomentáře