Test: Pobočkové ústředny VoIP (2)

Na trhu IP pobočkových ústředen došlo v posledních letech k poměrně významnému posunu: Dnes se tu setkáte s poměrně slušnou nabídkou řešení, jež za přijatelné ceny nabízejí i velmi sofistikované možnosti.


K dispozici tak jsou funkce pokročilého směrování a třídění hovorů, brány pro GSM i analogová zařízení nebo funkce síťového routeru a firewallu s VPN. Dnes vám přinášíme dokončení našeho testu...

Well ePBX-100
Body za nejkompaktnější provedení získává v rámci testu zařízení značky Well, a to zcela bezkonkurenčně. Ústředna je vestavěna do miniaturní krabičky o rozměrech 17 × 12 × 3cm a její jednoduchost bude vítanou vlastností pro malé firmy vyžadující obsluhu až 100 účastníků, jež požadují především základní funkcionalitu. Pro ty může být zajímavým, levným a zcela dostačujícím řešením a mnohým může její přímočarost přijít vhod. Na šasi tohoto produktu najdete pouze sadu stavových LED na předním panelu a konektory LAN a WAN na tom zadním. Budete-li vyžadovat připojení k veřejné telefonní síti (PSTN) nebo využití analogových přístrojů, budete muset ústřednu doplnit o příslušnou bránu.

Za pozornost stojí nízká cena pohybující se kolem 10 tisíc Kč (bez DPH), což je vzhledem k maximu 100 poboček velice příznivý údaj. V tzv. průchozím (Routed) režimu však systém podporuje jen 13 současných hovorů, což může být pro firmy či call centra, pro něž je hlasová komunikace klíčovým kanálem pro kontakt se zákazníky, trochu svazující. V tzv. Direct módu (pro peer-to-peer komunikaci mezi účastníky) podporuje až 30 hovorů zároveň, nicméně tento režim má svá omezení, neboť jej výrobce nedoporučuje využívat, pokud se komunikující strany nacházejí v různých subsítích atd. Průchozí mód je automaticky použit, pokud je pro zařízení příslušné klapky spuštěna funkce NAT Traversal (tj. když se zařízení nachází za firewallem či routerem provádějícím překlad adres).

Správa je řešena typickým způsobem, tedy přes webové rozhraní, komunikace ale není šifrována, takže by PBX měla být umístěna za firewallem. Možnosti nastavení nejsou tak široké, jako u jiných, větších a dražších produktů, to se však přinejmenším pozitivně odráží v jednoduchosti nastavení. Pro volání interních účastníků do sítě PSTN můžete nastavit až 20 trunků a případně u každého omezit počet současně probíhajících hovorů. Možné je také propojení s další ústřednou pomocí vestavěného SIP klienta. Pro každou předvolbu uvedenou v číslovacím plánu pak můžete nastavit tři trunky a jejich prioritu při odchozím volání pro případ selhání některého z nich. Můžete si vytvořit i více číslovacích plánů pro různé uživatele, a tak také definovat jejich práva pro využití různých komunikačních cest či rozsahu volaných předvoleb.

Samozřejmou a očekávanou funkcí je hlasová schránka – ta v tomto případě vyžaduje zadat pro daného účastníka e-mailovou adresu, do které mu ústředna následně veškeré vzkazy zasílá. Za tímto účelem musíte ústředně přidělit e-mailovou adresu a zadat v jejím konfiguračním menu adresu firemního SMTP serveru, ústředna SMTP serverem nedisponuje. PBX dále nabízí většinu z běžných základních funkcí, jako je přehrávání hudby při čekání na přijetí hovoru nebo přepojování, definování pracovních hodin a přiřazení adekvátních uvítání. Podporuje vyzvedávání hovorů z jiného koncového zařízení, pokud patří do téže skupiny (Pick-Up Group).

Jednoduchost ústředny bude mít svou stinnou stránku, pokud máte na telefonii vyšší nároky, které si vynutí investice a oddělenou správu dodatečných zařízení. Výrobce má v nabídce i vyspělejší produkty, avšak pro malé firmy ze segmentu SOHO či firmy, které hledají jen základní funkcionalitu, se ePBX-100 jeví jako zajímavý produkt, který ji může poskytnout velmi levně.

IP pobočkové ústředny pro malé a střední firmy jsou schopny nabídnout celou škálu pokročilých funkcí a snadnou správu. Jak ukazuje náš test, mohou nabídnout i zajímavé a netypické možnosti.

3Com NBX V3000
Společnost 3Com nám do testu poskytla produkt NBX 3000 BRI-ST z řady pobočkových ústředen určených pro malé a střední podniky – tento model je v rodině NBX tím nižším, nicméně přesto nabízí vyšší škálovatelnost a rozšiřitelnost než produkty popisované na předešlých stranách, a je tak schopen obsloužit více koncových uživatelů. V nabídce 3Comu pro firmy ze segmentu SMB je dále také levná ústředna založená na PBX Asterisk, již lze doporučit méně náročným zákazníkům, kteří neočekávají komfort, -jaký jim poskytne řada NBX.

Ke klíčovým vlastnostem NBX V3000 patří poměrně vysoká škálovatelnost a značné možnosti volitelných hardwarových rozšíření. Samotná ústředna v základu podporuje maximálně 250 IP poboček s možností rozšíření až na 1 500 zařízení včetně 720 PSTN linek a 48 virtuálních příček pro vzájemné propojení více ústředen a bezplatné volání mezi vzdálenými pracovišti. Na základním rackovém šasi najdete dva ethernetové porty, čtyři BRI a dva FXS porty a kromě toho také USB, sériové rozhraní a porty pro alerting a paging.

Samotné zařízení obsahuje pevný disk pro hlasovou poštu, který pojme až 400 hodin záznamu – tuto kapacitu sice nelze rozšířit, ale nárokům většiny malých i středních firem by měla vyhovět. Podporováno je samozřejmě i zasílání hlasové pošty e-mailem. Při vyšších nárocích na dostupnost lze přidat redundantní záložní disk a napájecí zdroj. Jak lze očekávat, oproti levnějším základním ústřednám nabízí 3Com propracované možnosti správy skupin uživatelů a jejich oprávnění či omezení možností volání. Na velmi dobré úrovni je i reporting a záznamy o hovorech. Jinak ústředna poskytuje veškeré běžné služby, které pro komunikaci očekáváte, a to při vysokém komfortu. Nechybí podpora automatického zpětného volání, konferencingu (až 12 současných konferenčních hovorů) či automatická spojovatelka (partnerem lokalizovaná do češtiny).

Jednou z nejzajímavějších vlastností ústředny je možnost automatické distribuce hovorů – Automatic Call Distribution (ACD), která nabízí funkce malého call centra vhodné pro 2–10 agentů. Distribuce hovorů mezi jednotlivé agenty zařazené v dané skupině může probíhat na základě různých kritérií – například podle počtu uskutečněných hovorů agentů (následující hovor je nasměrován na pobočku s nejnižším počtem volání), na všechny telefony skupiny do vyzvednutí hovoru nebo podle jiných zákazníkem definovaných kritérií. Agenti přitom mohou být členy více skupin podle pracovního zařazení a k dispozici jsou podrobné statistiky a reporty. ACD lze snadno konfigurovat, podporuje více front a najde uplatnění v mnoha firemních odděleních, typicky třeba u zákaznické podpory.

Velmi dobré jsou možnosti monitorování hovorů supervizorem včetně například jeho tichého vstupu do hovoru – to má svůj význam při správě a řešení problémů. Na základě zkušeností během -testování není důvod proč nedoporučit provoz v proprietárním režimu, možnou nevýhodou je pouze nemožnost využít koncová zařízení třetích stran a nutná závislost na jediném výrobci při nákupu telefonů. Je však otázka, pro koho to bude skutečně nevýhoda a pro koho naopak výhoda spočívající v úsporách souvisejících s nižšími nároky na správu, které z toho plynou.

Webové rozhraní ústředny 3Com je od základu navrženo s důrazem na jednoduchost. Vzhledem k tomu, že se jedná o vyspělou ústřednu, musíte počítat s tím, že šíře možností konfigurace tomu odpovídá a některé aspekty správy nejsou zcela triviální, ale po krátké době se lze v menu zorientovat velmi dobře. Náročnějším uživatelům lze povolit provádět některá nastavení, jako je třeba programování tlačítek a služeb na telefonu podle měnících se potřeb. V rozhraní je navíc přímo zobrazen příslušný typ telefonu a při programování tlačítek a funkcí tak máte k dispozici vizuální referenci.

K nejpracnějším úkolům patří sestavení plánu vytáčení (Dial Plan), který je fakticky formulován v podobě textového souboru s předepsanou syntaxí, není to však nadlidský úkol a zpravidla jej za zákazníka vyřeší firma zajišťující instalaci. K dispozici je však editor, který tento úkol usnadňuje. Velmi dobře je řešena automatická identifikace a konfigurace nových telefonů v síti.

NBX 3000 BRI může pracovat buďto v proprietárním režimu, nebo v režimu SIP, který pochopitelně také podporuje – k přepnutí do něj slouží prakticky jen jediné zaškrtávací políčko ve správním rozhraní. Výrobce doporučuje držet se komunikace na bázi vlastní, časem prověřené platformy NBX (v současné době již v šesté generaci) a pokud chce zákazník využít SIP operátora, doporučuje připojit ústřednu prostřednictvím příslušné brány. V SIP režimu ústředna zatím nepodporuje některé zajímavé funkce, jako je IP-on-the-fly, interní paging a NBX Messaging (hlasová pošta, automatická spojovatelka, hudba při čekání atd. – pro ně je nutno využít externí server) a není podporováno mapování tlačítek telefonů třetích stran přes webové rozhraní (právě využití telefonů jiných výrobců přitom bývá jednou z motivací pro využití SIP). Výhodou proprietárního režimu jsou dle výrobce také lepší možnosti diagnostiky případných problémů (především určení, zda k nim došlo na straně operátora či v síti zákazníka).

K dispozici je množství zdarma dostupných aplikací včetně call centra, které vyhoví většině běžných požadavků. Výrobce nabízí také nástroje pro správu a reporting nebo aplikace pro spojovatelku či pro ovládání telefonu z PC Desktop Call Assistant. Ocenit je třeba i software pro zálohování systému NBX v jedné nebo více lokalitách včetně zálohování licencí pro jednodušší znovuzprovoznění po výpadku. V základu ústředna obsahuje licence pro 15 telefonů a dva agenty ACD.

Výrobce nabízí množství možností rozšíření i po hardwarové stránce a jak už naznačují výše uvedené možnosti škálovatelnosti, dokáže tato ústředna sama o sobě uspokojit i větší firmy s nemalými nároky. Na druhou stranu poskytne vyspělé funkce a maximálně snadnou správu pro firmy s několika desítkami uživatelů, které intenzivně využívají hlasovou komunikaci.Komentáře