Test: Visual Studio 2010 přináší, co slibovalo

Visual Studio 2010 představuje zásadní vykročení novým směrem. Microsoft se v jeho IDE odchýlil od předchozích verzí a přinesl významné zlepšení ve funkčnosti i ve schopnostech produktu.


Používám Visual Studio každodenně už od jeho počátků a ještě dříve jsem používal aplikace Visual C++ a Visual InterDev. Proto pozorně sleduji evoluci, kterou prochází toto vývojové prostředí firmy Microsoft. V IDE Visual Studia 2010 udělal Microsoft několik kroků, kterými se zásadně odchýlil od svého původního softwaru. Od týmu Visual Studia to byl odvážný a potenciálně riskantní čin, ale podařil se a položil základ pro budoucí rozvoj tohoto produktu.

Visual Studio 2010 představuje proti svému předchůdci významné zlepšení ve funkčnosti a ve schopnostech produktu. Některé ústřední rysy byly významně přepracovány a objevilo se mnoho nových vlastností. Vývojáři, architekti a testeři tu najdou oblasti, ve kterých jim nová verze usnadní práci. Nehledě k vyšší ceně většina softwarových firem, které se orientují na produkty Microsoft, nepochybně na Visual Studio 2010 přejde a za staršími verzemi se už ani neohlédne.

Zvýšená laťka pro IDE
Nejvíce patrným krokem je změna editace a vývojářských pohledů pro práci s Windows Presentation Foundation (WPF). Zpočátku to pro mě bylo spojeno s určitými ztrátami výkonnosti, ale teď skoro všechno, co dělám v IDE Visual Studia 2010, zvládnu rychleji, než by to šlo ve Visual Studiu 2008, dokonce i výběr textu ve sloupcích. Zvlášť se mi líbí zlepšení navigace v programovém editoru. Jak "Navigate to" (chytré inkrementální vyhledávání symbolů podle zadaných kritérií, vhodné obzvlášť, nevíme-li přesně, co chceme hledat), tak "Call Hierarchy" (která zobrazuje posloupnost volání metod a je vhodná pro analýzu sekvence a vnoření jednotlivých volání) jsou pro mě skutečně neocenitelné.

Dalším zřetelným pokrokem je zdokonalení funkčnosti  IntelliSense a zahrnutí podpory programování řízeného testy, Test-Driven Development (TDD). IntelliSense byl přepracován, soubor IntelliSense .NCB, který se snadno mohl poškodit, byl vyloučen a celý systém teď nabízí jen to, co pro vás opravdu má smysl místo toho, aby  kavalírsky doplňoval vaše psaní zbytečnostmi.

Teď je Visual Studio 2010 použitelné pro testy řízené programování (TDD), i když bych ho ještě nenazval TDD orientovaným systémem. To by vyžadovalo další pohled, který by zdůraznil vývojový cyklus „červená, zelená, refaktorace“.

Třetí zřetelný krok je inteligentní orientace na několik verzí .Net Framework (od 2.0 po 4.0). Čtvrtý jsou rozšířené ladicí schopnosti jak při ladění vláknových aplikací, tak při historickém ladění „managed assemblies“. Soubory nástrojů pro architekty a testery byly významně vylepšeny, nyní obsahují lepší sekvenční diagramy, grafy závislostí (pro „managed assemblies“), lepší hlášení chyb a reprodukovatelnost. Dál je tu nový systém nápovědy, který opravdu napovídá, podpora pro Azure a Silverlight; podpora pro Windows 7, SharePoint 2010 a Office 2010, funkcionální programování s F# atd. Silverlight je sice definován svou přidruženou verzí .Net, ale Visual Studio 2010 podporuje verze Silverlightu od 1 do 4.

Zmínil jsem se o vylepšeních Team Foundation Serveru (TFS). Nezmínil jsem se však o věci, která zasluhuje pozornost, a tou je schopnost rozlišit příspěvky (check-in) pro vybrané vývojáře. Tato schopnost byla jednou z klíčových vlastností, kterou Linus Torvalds požadoval pro Git a kterou neměl v návrhu. U open source projektu, jako třeba jádro Linuxu, by bylo opravdu nežádoucí, aby nezkušení programátoři mohli přidávat své změny do kmenového programu, ještě než budou všechny jednotky programu otestované a než je schválí vyspělí vývojáři. TFS to teď dokáže (i když Linus asi o jeho použití neuvažoval).

Od beta verze 2 přibral .Net Framework 4.0 podporu WPF. Visual Studio 2010 má čistší startovací stránku, přidává podporu SQL Azure a chová se lépe při chodu ve virtualizovaných prostředích.

Instalátor Visual Studia 2010 byl vylepšen do té míry, že jsem při instalování nepotřeboval vůbec žádný restart.

Srovnání Visual Studia 2010 s Visual Studiem 2008
Pokud jde o zlepšení, která přináší Visual Studio 2010 proti Visual Studiu 2008 SP1, je jasné, že produkt opravdu vyspěl, co se týká jeho schopností, ale poněkud menší pokrok je u výkonnosti a snadnosti vývoje.

A pokud srovnáte současné výsledky s těmi, které jsem uveřejnil pro Visual Studio 2008 SP1 v srpnu 2008, zjistíte, že jsou identické. Časy se ovšem mění, pokud jde o vliv jednotlivých faktorů na celkový výsledek. Dal jsem Visual Studiu 2008 SP1 známku 10 za schopnosti; ve své době, v porovnání s konkurencí, si to zasloužilo. Visual Studio 2010 dostalo také 10 za schopnosti, ale kdybych teď měl přehodnotit Visual Studio 2008, dostalo by asi 8,5.

10 novinek a zlepšení v Microsoft Visual Studiu 2010
-   Čistší a dokonalejší editace programu a vývojářské pohledy
-   Zlepšený výkon
-   Chytřejší zjišťování různých verzí .Net Frameworku
-   Zlepšená navigace v programu (bez nutnosti kompilace)
-   Lepší podpora pro testově orientovaný vývoj
-   Rozšířené ladění vláken a historické ladění managed programu
-   Podpora Azure cloud, SharePointu 2010, Silverlight RIA a Office 2010
-   Zlepšené vlastnosti pro architekty a testery
-   Obsahuje F# (funkční programování) a podporuje dynamické jazyky
-   Zlepšené týmové řízení a řízení vkládání (check-in) programu

Snadnost vývoje ve Visual Studiu 2010 zaslouží známku 9 z 10 – prostě proto, že stále ještě nepíše program za vás. Visual Studio 2008 SP1 dostalo ve své době také 9, ale teď bych mu dal 8. Jak jsme mohli žít se starým IntelliSense? Když jsem si teď zvykl na nový IntelliSense, už bych se k Visual Studiu 2008 nikdy nevrátil.

Dokumentace pro Visual Studio 2010 je rozsáhlejší, ale to proto, že popisuje větší produkt. Nová nápověda je mnohem lepší než stará, ale ta stará se teď zdá horší, jen podíváme-li se zpět. Nemám rád, když vyhledávání pokaždé brousí pevný disk několik minut. Teď, když jsem si zvykl na nové vyhledávání, by staré dostalo jen 7,5.

Výkon Visual Studia 2010 je jen o trochu vyšší než výkon Visual Studia 2008; staré mělo 9,1 a nové má 9,3. Kdybychom se omezili na celá čísla, nebyl by žádný rozdíl.

Změna hodnoty je ale něco docela jiného. Visual Studio 2010 má mnohem rozsáhlejší možnosti a tomu odpovídá i významný nárůst ceny. Některým z vás vyrazí nová cena dech. Pokud spadáte vy nebo vaši nadřízení do této skupiny, zamyslete se nad tím, co znamená pro zaměstnavatele váš čas, a nezapomeňte přidat zdravotní a sociální pojištění. Pokud váš rozpočet nestačí na upgrade, který chcete, musíte se spokojit s upgradem, který potřebujete. To může znamenat, že se budete muset spokojit s méně nákladnou verzí. Ovšem kalkulace návratnosti investice za dobrý vývojový prostředek, jako třeba Visual Studio 2010, často ospravedlní vyšší cenu, než jakou byste intuitivně byli ochotni zaplatit.Komentáře