Všemocné zálohovací nástroje se postarají o vaše data (3.)

Zálohování dat patří k tradičním úlohám každého správce, nicméně růst objemu dat a technologické inovace znamenají nemalé výzvy a žádají si neustálé inovace nástrojů, které tuto úlohu zajišťují.


Dokončení včerejšího článku…

GFI Backup 2010 – Business Edition
Když přijde řeč na potřebu přímočarého a rychlého zálohování pomocí jednoduše použitelného, cenově dostupného, ale funkčně dobře vybaveného nástroje, stojí za to zaměřit pozornost na produkt GFI Backup 2010 – Business Edition.

Jeho výrobce se soustředí na prostředí založená na Windows, takže sice nenabízí tak univerzální možnosti nasazení jako ostatní produkty v testu, ale pro mnohé menší a střední firmy s homogenní serverovou i klientskou základnou může být právě tím, co potřebují. Podporuje operační systémy Windows XP a vyšší, respektive Windows 2003 Server a vyšší.
Samotná instalace je snadný a bezproblémový proces, během nějž se za nás o většinu záležitostí postaral nezbytný průvodce. Správa se nadále provádí centrálně přes webové rozhraní, což v praxi znamená, že se k ní dostanete odkudkoliv přes internet, pokud k tomu účelu otevřete příslušné porty – lze využít i připojení přes HTTPS, takže lze vzdálenou správu provádět bezpečně i bez potřeby VPN. Přes webové rozhraní lze řídit vše, co je v rámci zálohování nutné, počínaje vytvářením a přidělováním úloh přes jejich správu a spouštění až po odstranění stejně jako analýzu a obnovu dat. Pro výběr souborů k zálohování je možné použít správce souborů a přednastavené filtry, což celý proces velmi usnadňuje. O zajištění zálohování z jednotlivých počítačů či serverů v síti se starají agenti, s nimiž zmíněná konzole komunikuje, a spouštějí se automaticky.

V rámci jednoduchosti GFI používá pro zálohování i obnovu jedinou úlohu, kterou pak můžete přidělit všem agentům, koncovým uživatelům  však můžete povolit rozšířit tu základní ještě o jejich osobní úlohy, díky čemuž mají možnost sami určit, jaká další data chtějí zálohovat mimo ta, jež jsou důležitá pro celou firmu. Pokud v úloze provedete jakékoliv změny, uplatní se automaticky na všechna zálohovaná zařízení; pomocí společné úlohy lze přitom zálohovat souborové, databázové i jiné servery. Během konfigurace stačí jednoduše vybrat zdrojová data, cílové úložiště a frekvenci zálohování. V rámci správy je možné pracovat se skupinami zdrojových počítačů, a tak lze vytvořit a aplikovat úlohy nakonfigurované podle typu a důležitosti dat.

GFI umožňuje plné, přírůstkové i rozdílové zálohy a používá pro ně běžný formát ZIP, takže k datům zálohy lze přistupovat i  v případě, že na příslušném počítači není nainstalován agent. Jako zálohovací zařízení můžete použít prakticky libovolný typ storage včetně interních i externích disků, úložišť v LAN, NAS, optických a vyměnitelných médií (USB a flash disky) stejně jako vzdálená úložiště dostupná přes protokol FTP (s automatickým obnovením po pádu). Zálohovaná data můžete zabezpečit silným šifrováním 256bitovým algoritmem AES. Obnovu dat je možné provádět kompletně nebo selektivně s tím, že si můžete vybrat jak jednotlivé soubory, tak složky či adresáře.

Líbilo se nám, že agenta lze využít také pro automatickou synchronizaci souborů například mezi PC, notebookem, serverem nebo i externím diskem či jiným pracovištěm uživatele – ten takto bude mít na všech místech vždy k dispozici veškerá aktuální data a poslední verze souborů. Synchronizační funkci lze ale použít také pro „replikaci“ dat mezi záložními servery (a uchovávat tak redundantní zálohy) či pro synchronizaci sdílených složek.

Během našich testů jsme kromě jednoduchosti správy ocenili také svižnost, s jakou systém většinou pracoval, i když to samozřejmě do značné míry záleží na rozsahu úloh a dat. Poměr ceny a výkonu, který přináší, v kombinaci se snadnou správou, z něj činí software vhodný pro menší a střední firmy orientované na platformu Windows, které nechtějí ponechat osud svých dat náhodě.

Symantec Backup Exec 2010
Symantec patří bezesporu k předním „nezávislým“ dodavatelům softwarových řešení pro zálohování i obnovu a samotný Backup Exec je na trhu již známým a zavedeným pojmem, který má za sebou dlouhou historii vývoje. S aktuální verzí 2010, s níž si dal výrobce docela načas, přichází několik novinek, které v některých směrech dále posouvají možnosti již tak velmi propracovaného zálohovacího řešení a zároveň přispívají k tomu, aby Backup Exec vyhověl aktuálním potřebám moderního IT prostředí.

Backup Exec je zálohovací systém vhodný pro malé a střední firmy, tj. pro takové, které provozují od několika málo až zhruba do sta serverů, v principu je ale škálou svých možností a funkcí schopen uspokojit i poměrně náročné zákazníky z řad větších společností, vše záleží spíše na struktuře celého IT prostředí.

Systém je nyní obecně velmi dobře připraven na zálohování ve fyzickém i virtuálním prostředí, a co je důležité, nyní ve verzi 2010 dokáže dát přímou odpověď také na stále častější požadavky týkající se deduplikace a navíc ještě archivace dat.

Jednoznačný důraz je u nové verze kladen na deduplikaci a archivaci, které mají zákazníkům pomoci lépe zvládat nárůsty objemů dat, nicméně Symantec má pochopitelně v rukávu i pár dalších trumfů. S novou verzí jako obvykle dále rozšiřuje škálu podporovaného hardwaru, ale i softwaru (přímo v jádru produktu, tj. bez nutnosti dokoupení volitelných plug-inů apod.) – týká se to zejména operačních systémů Windows Server 2008 R2 a Windows 7 či komunikačních platforem Exchange 2010 a Lotus Domino 8.5. Na poli virtualizace přináší Backup Exec  možnosti ochrany systémů a aplikací běžících na aktuálních technologiích Microsoft Hyper-V a VMware vSphere 4.0. Backup Exec nyní nabízí zálohování i deduplikaci pro on-line i off-line platformy VMwaru, ale také pro virtualizované aplikace jako Exchange, SQL Server či Active Directory – přitom dovoluje rychle a s vysokou granularitou obnovovat jak celé virtuální stroje, tak data aplikací, například poštovní schránky či zprávy, položky kalendáře stejně jako uživatelské účty a objekty AD. Totéž prakticky platí i pro virtualizační prostředí Hyper-V 2008 R2.

Instalace systému je bezproblémová a snadná a také správní rozhraní je – navzdory široké škále funkcí a možností, které produkt po mnohaletém vývoji nabízí – přehledné a dobře navržené. Dovoluje automatizovat úlohy instalace agentů na zálohované systémy i vytvářet vzdálené media servery a připojovat se k nim. Můžete konfigurovat politiky pro jedno zálohovací zařízení nebo skupinu a sdružovat je do poolů pro vyvážení zátěže mezi nimi. Bezproblémové je také vytvoření úloh zálohování a obnovy či politiky zálohování, v nichž stanovíte rotaci záložního média či způsob zálohování (plné, inkrementální…). Úlohu po vytvoření otestujete a následně ji lze snadno aplikovat na více zařízení pouhým zkopírováním a vložením. Pro množství funkcí a nastavení jsou k dispozici průvodci, kteří celý proces konfigurace usnadňují.

Na místě zálohovacích zařízení můžete využít disky i síťová disková pole stejně jako páskové mechaniky a knihovny (či virtuální páskové knihovny). Symantec umožňuje (volitelně) také centrální správu v distribuovaném prostředí s mnoha pobočkami napříč systémy Windows i jinými podporovanými platformami (Linux, Unix, NetWare, Mac OS…). K dispozici je také celá řada agentů pro rozšířené databáze (SQL Server, DB2, Oracle) či  aplikace (Exchange, SharePoint, SAP). Backup Exec dovoluje přehledné sledování průběhu aktuálních, ale i dřívějších zálohovacích úloh (včetně možnosti jejich hromadného pozastavení) a nabízí rovněž velmi dobré možnosti reportingu.

Pokud jde o avizovanou deduplikaci, je sice dostupná jako volitelná (respektive v rámci speciální edice), ale to je spíše věcí obchodní politiky – z hlediska uživatele, respektive správce, je podstatné zejména to, že po stránce funkcionality je integrální součástí celého systému, což přispívá k jednoduchosti použití.  Základem je technologie Veritas NetBackup PureDisk a Symantec nabízí několik možností, kde ji lze aplikovat. Konkrétně umožňuje klientskou deduplikaci (je prováděna přímo na zdrojových či vzdálených klientech a serverech), deduplikaci na media serveru (tj. na stroji, na němž běží Backup Exec bez dopadu na zálohované systémy) nebo pomocí hardwarového úložného zařízení – appliance (zařízení s podporou API Open Storage) nasazeného v síti. Zde záleží zejména na tom, zda budete chtít více zatížit klientské systémy nebo síťovou infrastrukturu. Symantec využívá primárně deduplikaci na blokové úrovni a adekvátně k dosaženému poměru redukce dat dochází následně i ke zmenšování okna zálohování. Účinnost tohoto nástroje však může negativně ovlivnit aplikace komprese nebo šifrování (podporováno je 128- a 256bitové AES).

Další funkcí pro snižování objemu uchovávaných dat je začlenění archivace pro souborové servery i Exchange založené na rozšířené technologii Symantec Enterprise Vault. Samozřejmostí jsou možnosti pro pokrytí celého životního cyklu dat včetně nastavení automatické archivace a doby uchování dat, indexace dat atd., to vše opět pro fyzické i virtuální prostředí. Obnovu souborů můžete provádět manuálně i pomocí vyhledávání, jako je tomu u běžného archivačního řešení.

Symantec je schopen nabídnout ucelenou škálu základních funkcí i řadu voleb pro ochranu virtuálních prostředí postavených na platformách Microsoftu a VMwaru. Když k tomu připočtete podporu deduplikace a archivace integrovaných do jediného systému, získáte maximálně všestranné a flexibilní řešení, které je schopno pokrýt  běžné, ale i velmi náročné požadavky správců. Musíte však počítat s tím, že volitelné možnosti celkovou cenu přece jen výrazně navýší, i když za ni dostanete opravdu silný a vyspělý nástroj.Komentáře