Ballmer vidí recesi jako investiční příležitost

Microsoft nehodlá snižovat nastavenou laťku svých výdajů a naopak se snaží získat podíl v některých klíčových oblastech. To vše navzdory současné hospodářské krizi.


Podle generálního ředitele společnosti Microsoft, Steva Ballmera, může být právě probíhající ekonomická krize dobrou příležitostí k investicím do strategických odvětví hospodářství. Ve své diskuzi se členy finančního sektoru však také zopakoval, že neočekává, že by v dohledné době mělo dojít ke zlepšení situace ve skomírající ekonomice.

Ballmer dále uvedl, že si je plně vědom toho, jak se některé společnosti v minulosti při ekonomickém propadu zachovaly, především pak při velké hospodářské krizi z třicátých let. Microsoft si chce vzít příklad z chování těch společností, jako například Radio Corporation of America, co během první americké krize průběžně investovaly do výzkumu a vývoje, a posléze díky tomu dominovaly průmyslu.
Microsoft se také bude snažit zvýšit svůj tržní podíl v některých vytipovaných oblastech, zatímco je ekonomika ve stavu recese. Neočekává však, že by se ho hospodářská krize neměla nijak dotknout, a počítá s nižším růstem tržeb, než na jaký je ve zbytku fiskálního roku zvyklá. Společnost končí svůj fiskální rok 30. června.

Již v lednu společnost Microsoft informovala o svém záměru snížit náklady propuštěním pěti tisíc zaměstnanců. Má se tak stát během následujících osmnácti měsíců a cílem je dosáhnout snížení výdajů o 1,5 miliardy dolarů. V posledním čtvrtletí loňského roku společnost dosáhla zisku 16,6 miliardy dolarů, což znamená nárůst o asi 2 procenta. Zároveň je to však o 900 miliónů méně, než kolik Microsoft očekával. Ballmer chce i nadále hledat možnosti, jak snížit náklady, a nejspíš tak i podpořit investice.
Jednou z oblastí, do které chce Microsoft investovat, je zvýšení podílu na trhu s on-line reklamou a zlepšení pozice jeho vyhledávače MSN. V obou oblastech je nyní lídrem Google, u kterého nic nenaznačuje tomu, že by se chtěl svého dominantního postavení na trhu vzdát. Velké investice Microsoftu do těchto dvou odvětví se dosud míjely účinkem - jeho podíl na trhu se pohybuje mezi pouhými třemi až čtyřmi procenty. Online služby navíc v minulém čtvrtletí byly druhou nejztrátovější oblastí, kdy se provozní náklady zvýšily o více než dvojnásobek. Microsoft chce dále navýšit investice do svých operačních systémů Windows a Windows Mobile. Především pak klient pro mobilní přístroje má být klíčovou oblastí investic s největším růstovým potencionálem.Komentáře