Aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů rozšiřuje HP

HP posílila své výzkumné projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie a do roku 2012 se zavázala zdvojnásobit využívání obnovitelných zdrojů energie.Společnost HP představila nové iniciativy v oblasti obnovitelných zdrojů energie pro svá zařízení, výzkum a výrobky, jež mají podpořit její nový cíl – zdvojnásobení globálního odběru obnovitelné energie z necelých čtyř procent v roce 2008 na 8 procent do roku 2012.
Tyto iniciativy doplňují jsou součástí plánů HP omezit do roku 2010 spotřebu energie a výsledné emise skleníkových plynů ze zařízení vlastněných nebo pronajatých společností HP po celém světě o 16 procent proti úrovním z roku 2005.
V roce 2007 HP úspěšně splnilo cíl zvýšit odběr obnovitelné energie o více než 350 %, když jen ve Spojených státech odebrala 61,4 miliónu kilowatthodin (kWh) obnovitelné energie a kreditů na obnovitelnou energii.
HP také nedávno ve svém zařízení v San Diegu nainstalovalo systém 6 256 solárních panelů o výkonu 1,1 megawattu. Je to jedna z největších lokálních instalací solárních panelů, která má v příštích 15 letech společnosti HP ušetřit až 750 000 dolarů a pokryje více než 10 % energetických potřeb tohoto zařízení. V průběhu 30 let má systém snížit emise oxidu uhličitého o více než 27 tisíc tun. Odpovídá to zajištění elektřiny pro 3 800 domácností nebo odstavení více než 5 250 aut v tomto časovém období.


Komentáře