Aquasoft dokončil realizaci zakázky Informačního systému pro advokáty

Společnost Aquasoft v těchto dnech uzavírá významnou etapu komplexní zakázky pro Českou advokátní komoru. Cílem této zakázky, realizované ve spolupráci se společností Damovo Česká republika, bylo pro renomovanou profesní organizaci vytvořit nový komplexní informační systém.Společnost Aquasoft v těchto dnech uzavírá významnou etapu komplexní zakázky pro Českou advokátní komoru. Cílem této zakázky, realizované ve spolupráci se společností Damovo Česká republika, bylo pro renomovanou profesní organizaci vytvořit nový komplexní informační systém.

Případová studie, popisující tento systém, získala v kategorii Business přínos ocenění nejlepší případové studie roku 2008. Soutěž vyhlašuje měsíčník Business World, případové studie z dílny Aquasoftu přitom sbírají ocenění už řadu let.

Aquasoft byl v rámci dodávky zodpovědný za vývoj specializovaného informačního systému označovaného jako Vnitřní informační systém České advokátní komory (VIS ČAK). Ten zajistí podporu vnitřních procesů Komory informačními technologiemi a umožní další zkvalitňování a rozvoj poskytovaných služeb.

VIS ČAK byl uveden do provozu postupně v dubnu až květnu letošního roku, tedy za pouhých osm měsíců od podpisu smlouvy. Poté následovala první rozvojová etapa, kdy byl zpracován balík změnových a rozvojových požadavků a postupně realizována komplexní integrace celé řady procesů s vnitřním účetním systémem Komory. V současné době systém přechází pod nové smlouvy do standardního režimu údržby a rozvoje.

Informační systém zahrnuje všechny procesy a agendy, které spadají do odborné působnosti České advokátní komory, a s výjimkou účetnictví podporuje také vnitřní provozní procesy Komory. V odborné oblasti se jedná zejména o výkon specifických pravomocí, které vykonává Komora jako zákonem zřízená profesní organizace: patří sem zejména správa matriky advokátů a koncipientů, řízení a správa stavovských legislativních procesů, dohled a prosazování pravidel profesní etiky, kontrolní a kárná činnost, řešení sporů uvnitř členské základny, organizace advokátních zkoušek a systematické vzdělávání členské základny.


Komentáře