Asseco připravuje další expanzi

Druhou emisi akcií na Burze cenných papírů ve Varšavě uskutečnila společnost Asseco Slovakia, 100% vlastník Asseco Czech Republic. Získané finanční prostředky hodlá investovat do dalších akvizic v zahraničí, a to především v Rakousku a v Maďarsku.Druhou emisi akcií na Burze cenných papírů ve Varšavě uskutečnila společnost Asseco Slovakia, 100% vlastník Asseco Czech Republic (členem skupiny jsou zde mj. společnosti LCS International a Berit). Získané finanční prostředky hodlá Asseco Slovakia investovat do dalších akvizic v zahraničí, a to především v Rakousku a v Maďarsku.
Nové akcie jsou emitované do výšky 20 % existujícího základního jmění společnosti, t.j. v počtu maximálně 3 560 tisíc akcií. Book-building proběhl ve dnech 26. až 28. května a na jeho základě byla dne 28. května vyhlášena cena emisí. Investoři tak měli možnost upisovat akcie Asseco Slovakia následující dva dny, t.j. 29. a 30. května. Asseco Slovakia plánuje začít obchodovat s nově emitovanými akciemi na varšavské burze v průběhu června.
„Momentálně jednáme s více společnostmi, které působí na rakouském trhu, a částečně se společnostmi v Maďarsku. Naší prioritou je dobudování silného rakouského pilíře Asseco Austria, jehož základ bude tvořit společnost Uniquare Software Development, akvizovaná v lednu 2008, a další dvě nebo tři softwarové společnosti poskytující řešení pro finanční sektor s vedoucím postavením na rakouském trhu,“ uvádí Jozef Klein, předseda představenstva a generální ředitel Asseco Slovakia. „Zároveň máme v úmyslu proniknout na maďarský trh prostřednictvím akvizice společnosti s převažujícím portfoliem klientů z oblasti financí. A když se naskytne příležitost, jsme připraveni uvažovat i nad akvizicemi menších společností na území Slovenské a České republiky, jejichž produkty vhodně doplní portfolio celé skupiny Asseco Slovakia,“ přibližuje plány skupiny Klein.

Asseco ČR
Společnost Asseco Czech Republic prošla v uplynulém roce výraznou reorganizací, což podle jejího vedení přispělo k oživení obchodu a nárůstu obratu a zisku. V současnosti v tuzemsku zaměstnává 612 pracovníků a její čistý zisk za loňský rok zde dosáhl 93,4 mil. Kč.
„Ohlédnutí za ročním působením skupiny Asseco v České republice je více než příjemné. Podařilo se nám nabrat nový směr a výrazně expandovat. Finanční výsledky potvrzují správnost našich rozhodnutí a opravňují nás klást si vysoké cíle i pro nadcházející roky,“ komentuje uplynulý rok Jan Přerovský, předseda představenstva a generální ředitel Asseco Czech Republic.


Komentáře