CeBIT Events worldwide přenáší slavnou značku do světa

Veletržní správa Deutsche Messe vyváží jednu ze svých nejznámějších veletržních značek CeBIT Hannover jako CeBIT Events worldwide na vybraná místa celé zeměkoule.

CeBIT Events worldwide přenáší slavnou značku do světa


Veletrh CeBIT ve spojení s dalšími veletržními akcemi v Hannoveru oslovuje nejvyšší management společností z celého světa. Série akcí CeBIT Events worldwide se obrací na rozvíjející se trhy a další cílové skupiny našich globálně zaměřených zákazníků a vytváří tak další platformy obchodních kontaktů,“ říká Dr. Andreas Gruchow, člen představenstva veletržní správy Deutsche Messe AG Hannover zodpovídající za zahraniční akce. „CeBIT Hannover a zahraniční dceřiné společnosti společně vytvářejí jedinečný mezinárodní a vysoce efektivní nástroj pro navazování obchodních vztahů po celém světě.“

Veletržní správa Deutsche Messe zahájila svou internacionalizační strategii CeBITu už v roce 1999. Premiéru měl CeBIT Event worldwide v Turecku v roce 1999. Následovaly CeBIT Australia v Sydney a CeBIT v Brazílii. Každoročně zahajuje řetěz akcí mezinárodní veletrh na začátku března v Hannoveru. V květnu se konají veletrhy v Sydney a Brazílii. V říjnu globální program zakončí CeBIT Bilisim Eurasia.

Od roku 2002 se CeBIT Australia postupně stal největším technologickým veletrhem na tomto světadílu a ústřední událostí informačních a telekomunikačních technologií tohoto dynamického trhu. Asi v žádné jiné zemi nehrají informační a komunikační technologie tak významnou úlohu jako v Austrálii. Velké vzdálenosti a řídké osídlení podporují takové oblasti jako e-banking, e-learning, e-health a e-government. CeBIT Australia hraje díky spojení výstavy a konferenčního programu klíčovou úlohu pro obchodní kontakty z oboru ICT v celém asijsko-tichomořském regionu. V roce 2013 využilo CeBIT Australia jako platformu pro realizaci obchodů 453 vystavovatelů a 34 200 návštěvníků.

Úspěšnou premiérou veletrhu BITS – a CeBIT Event v Brazílii byl v roce 2011 učiněn další krok v zahraničním angažmá veletrhů CeBIT. Veletrh BITS se osvědčil jako atraktivní přehlídka pro management mezinárodních podniků z oboru ICT. V roce 2013 veletrh navštívilo na 13 000 návštěvníků. Brazílie se stává třetím největším trhem informačních a telekomunikačních technologií na světě. Podle prognóz má oblast softwaru do roku 2020 dosáhnout až 400procentního nárůstu. Veletrh BITS jako platforma B2B zaměřuje svůj výstavní program především na potřeby latinsko-amerického trhu. Matchmaking a programy konferencí, BITS Global Conferences, a účast evropské iniciativy AL Invest Business podtrhují mezinárodní charakter odborného veletrhu informačních a telekomunikačních technologií.

Turecko prožívá boom. Země s vysokými přírůstky, hospodářským výkonem ve výši 500 miliard dolarů a s rozmanitým průmyslem a službami nabývá v posledních letech na významu. Veletrh CeBIT Bilisim Eurasia odráží tento vývoj v oblasti informačních a telekomunikačních technologiích. Odborný veletrh informačních a telekomunikačních technologií plynule upevňuje svůj profil B2B a stále zvyšuje podíl odborných návštěvníků. Jako místo setkání vystavovatelů a návštěvníků z celého světa podporuje především spolupráci mezi podniky a vládními institucemi.

Bohatý program konferencí a letošní vrcholné téma „Urban Transformation and Technology“ vytvářejí výrazné impulzy pro aktivity v oblasti informačních technologií a investice v Turecku i sousedních zemích. Poprvé se v Turecku v rámci CeBIT Synergy Summit uskuteční CeBIT Global Conferences. V roce 2012 se akce zúčastnilo 1071 vystavovatelů a 143 728 odborných návštěvníků z 93 zemí.

Veletržní správa Deutsche Messe AG chce svou mezinárodní značku osvědčených veletržních koncepcí jako je CeBIT dále šířit.

 

Úvodní foto: © Deutsche Messe AG


Komentáře